სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. კოტრიკაძე. მაგისტრანტის ხელმძღვანელობა/ სადიპლომო თემის დასახელება: “პოლინომიალური ფუნქციების განსაკუთრებულობის ანალიზი ფესვური ჰოდოგრაფებით”, . მაგისტრანტი: ენდელაძე თამარ . 2008წ.

ც. ოშაყმაშვილი. მაგისტრატურისა და დოქტორანტურაში მისაღები გაოცდების საგნობრივი კომისიის წევრი. . 2007წ.

შ. მეტრეველი. მაგისტრების ხელმძღვანელობა. სულ - 10 ზე მეტი, მათ შორის 4 (ტექნიკური უნივერსიტეტი) . 2015წ.

გ. დანელია. მაგისტრის ხელმძღვანელობა (მარიამ ცისკარიშვილი 2009, ეკა ბოკუჩავა 2009წ., თამარ მახარაშვილი 2011წ, ჯაბა ჩაჩანიძე 2013.გიორგი კუნელაშვილი 2015წ, ,ნინო ბიგანიშვილი 2014წ, ხატია კოშაძე 2015წ.მარიამ ლობჟანიძე 2016წ,გვანცა ქორაია 2017წ). . 2017წ.

ნ. ფოკინა, გ. ცინცაძე, ა. უგულავა. მაგნიტომოწესრიგებულ ნივთიერებებში ერთი და მეტი ამგზნები რადიოსიხშირული იმპულსების გამოყენებით ექო სიგნალების ბმრ სპექტროსკოპია . ანატოლი მიხეილის–ძე ახალკაცის სადოქტორო დისერტაციის ოპონირება. 1999წ.

ნ. ფოკინა. მაია ელიზბარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის ფიზიკა–მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად ხელმძღვანელობა . მაია ელიზბარაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის ფიზიკა–მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად ხელმძღვანელობა . 2005წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, ი. სალაიკა, რ. პაატაშვილი, ზ. სურამელაშვილი, ნ. ბედელაშვილი, ქ. მაღალაშვილი, ა. ადამიანი . მანავის ფართობის შეფასების გეგმა. შპს"Canargo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. 103 გვ.. 2014წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, რ. პაატაშვილი, ზ. სურამელაშვილი. მანავის №13-ე ჭაბურღილის გეოლოგიური ანგარიში. შპს"Canargo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. . 20016წ.

მ. შარიქაძე, ი.თავდუმაძე, რ. პაატასვილი, ზ. სურამელაშვილი, გ. დურგლიშვილი. მანავის №13-ე ჭაბურღილის გეოლოგიური ანგარიში. შპს"Canargo Georgia"-ს ფონდები. მანავი-თბილისი. 44 გვ.. 2015წ.

ჯ. შენგელია. მანგანუმის მადნების ელექტროქიმიური გამოტუტვა. ანოდური პროცესის კვლევა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 85-ე სტუდენტთა საერთაშორისო კონფერენცია. სტუდენტები: სალომე ჯეირანაშვილი, სალომე შიგარდელაშვილი. 2017წ.

ჯ. შენგელია. მანგანუმის ოქსიდური მადნების არაპირდაპირი ელექტროქიმიური აღდგენა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 84-ე საერთაშორისო კონფერენცია. სტუდენტები: სალომე ჯეირანაშვილი, სალომე შიგარდელაშვილი. 4-ე ადგილი. 2016წ.

ნ. ნათბილაძე, ვ. ნათბილაძე. მანიპულატორის შემსრულებელი ორგანოს ამძრავი. პატენტი P 5587. 2012წ.

მ. მელქაძე, ნ.ქვათელაძე, ზ.სვანაძე. მარგვეთის ეპარქიის საკათედრო ტაძარი. . 1995წ.

მ. მელქაძე, ნ.ქვათელაძე, ნ.ჩართოლანი. მარჯანიშვილის სახელობის თეატრი. წამახალისებელი. 1978წ.

ჟ. ვარძელაშვილი. მასწავლებელთა შეფასების საპილოტე პროექტი: მონაწილე-ფასილიტატორი (რუსული როგორც უცხოური ენა). საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი. 2016წ.

თ. დევიძე. მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული უნარები. სერთიფიკატი №ა/432. 2010წ.

თ. დევიძე. მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მსოფლიო და კავკასია". სერტიფიკატი. 2017წ.

ე. კალანდაძე. მეთოდური მითითება - დავალება სადიპლომო პროექტირებისათვის :ხელოვნების მუზეუმი". . 2005წ.

დ. დათუკიშვილი. მეთოდური მითითება პროექტირებისთვის თემაზე: ბინის ინტერიერი. სწავლების წელი: ბაკალავრი. 2018წ.

გ. კაიშაური. მეთოდური მითითება საკურსო სამუშაოს შესასრულებლად (პროდუქტული გაანგარიშება) დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია”. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათ¬ვის . 2008წ.