სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მაცაბერიძე, null. კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. ინტელექტ ცენტრი მოწმობა N000098. 2013წ.

ე. მაცაბერიძე. კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსები. ინტელექტ ცენტრი მოწმობა N000098. 2013წ.

მ. დემეტრაშვილი, ე.გვენცაძე, მ. მაისურაძე. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის ოპერატორი-მოდული დანართი-710108- საინჟინრო გრაფიკა (პროფესიული კოლეჯებისათვის).. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. გამოქვენების თარიღი 03.02.. 2016წ.

ბ. გოდერძიშვილი. კომუნიკაცია და კოგნიცია. აიოვას შტატის უნივერსიტეტის ცენტრი(PDC GETL). 2016წ.

ბ. გოდერძიშვილი. კომუნიკაციური კომპეტენცია და ეფექტური კომუნიკაციური ქმედების ტექნიკა ". საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO ) ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის -მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ( FIPLE ) ეგიდით. 2016წ.

რ. ქუთათელაძე. კომუნიკაციური კომპეტენცია და ეფექტური კომუნიკაციური ქმედების ტექნიკა ". საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO ) ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის -მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ( FIPLE ) ეგიდით. 2016წ.

ზ. გასიტაშვილი. კონფერენციების საორგანიზაციო კომიტეტის წევრობა: 25 კონფერენციის ორგომიტეტის წევრი. . 0წ.

გ. კოტრიკაძე. კრიპტომეთოდი გასაღების გამოყენებისა და გამოთვლის გარეშე, მისი გამოყენება ყოველდღიურ ცხოვრებაში.. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 2011წ.

. კრისტალოგრაფთა საერთაშორისო კავშირის წევრი. პირადი საიდენტიფიკაციო ნომერი ID: IUCr10090. 2004წ.

T. Dzigrashvili. კრისტალოგრაფთა საერთაშორისო კავშირის წევრი. სიდენტიფიკაციო კოდიIUCr10090. . 2004წ.

მ. წულუკიძე. კრიტიკული აზროვნება და აქტიური სწავლება უმაღლეს სასწავლებელში. აშშ საერთაშორისო კითხვის ასოციაციის პროგრამა. სერთ. # 0074. 2004წ.

თ. კაჭარავა. კულტურულ მცენარეთა სელექცია-მეთესლეობა - მეთოდური მითითება, 30გ.. რეცენზენტი. 2007წ.

მ. წვერავა. კუსები;ინგლისური ენის შემსწავლელი ევროსტანდარტის მოთხოვნათა სეასბამისი პირველი დონე. tuc 0013. 2010წ.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. ლ. დოლიკაშვილი. ტურიზმის ეკონომიკა. სახელმძღვანელო. . 2009წ.

T. Mebuke. ლექციები გიფუს უნივერსიტეტში, იაპონია. 17-23 აპრილი 2010, ოქტომბერი 2011, 3-8 ნოემბერი 2015. 2010წ.

Ж. Вардзелашвили. ლექციების კურსის წაკითხვა უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებელში:Республика Казахстан, Актау РГКП «Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова»; ტელ.: 8 (7292) 42 57 77. წერილი–მოწვევა: 16.11.11. № КПШ-2/1075. 2011წ.

ზ. გასიტაშვილი. ლექციების კურსის წაკითხვა უცხოეთის უმაღლეს სასწავლებლებში. • Московский Государственный Университет Экономики, Статистики и Информатики (МЭСИ), профессор-консултант по кафедре «Управление Персоналом» по курсу «Управление Персоналом» • МЭСИ преподаватель-консултант по кафедре «Общей теории систем о и системный анализ» по курсу «Теория организации и системный анализ» • МЭСИ профессор-консултант по кафедре «Управление Персоналом» по курсу «Организационное поведение» • МЭСИ преподаватель-консултант по кафедре «Общей теории систем о и системный анализ» по курсу «Исследование систем управления». 0წ.

გ. კოტრიკაძე. ლოკალური და გლობალური კომპიუტერული ქსელები. ინტერნეტი, ინტრანეტი და ქსელური ტოპოლოგიები. საბაკალავრო ნაშრომის ხელმძღვანელი. 2010წ.

მ. ბაღათურია. ლუბლიანას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მენეჯმენტის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორის აგნესა ჟეპკას სამეცნიერო სემინარი.. მონაწილეობა სამეცნიერო სემინაში:"ბიზნესის დამოუკიდებლობა პოლონეთის მაგალითზე". 2015წ.

მ. ბაღათურია. ლუბლიანას ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის მენეჯმენტის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორის აგნესა ჟეპკას სამეცნიერო სემინარი.. მონაწილეობა სამეცნიერო სემინარში:"პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები მეცნიერების კომერციალიზაციაში, როგორც გლობალიზაციის პროცესის დამოუკიდებლობის ფაქტორი პოლონეთის მაგალითზე". 2015წ.