სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1676 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელქაძე. მრგვალი მაგიდა: სახლის შენებას რა უნდა გაზ. ეპოქა . . 2001წ.

ი. აბულაძე. მრჩეველი. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2011წ.

ი. გოცირიძე. მსოფლიო ბანკის საქართველოს ჯანდაცვის პროექტი“ სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების სტანდარტიზაციის, კოდირების უსაფრთხოების და ექსპლუატაციის საკითხები”. . 2000წ.

თ. სანიკიძე. მსოფლიო ხელოვნების ისტორია, სამ ტომად. . წ.

ზ. კვეტენაძე. მსოფლიოს უახლესი ისტორია. . 2011წ.

დ. კოხრეიძე, მ.წულაია. მუდმივგამტარებიანი სამფაზა სინქრონული გენერატორის გაანგარიშება. თემის ხელმძღვანელი - სტუ, თბილისი 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის სექცია. 2016წ.

მ. ცეცხლაძე. მუდმივი დენის ელექტრული ძრავის მართვის სისტემის ოპტიმიზაცია. სტუ. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნირენციის ელექტერო კონფეროენერგეტიკისა და ელექტრონიკის სექცია. სტუდენტი ხაინდრავა შოთა დაჯილდოვდა დიპლომით.. 2016წ.

დ. კოხრეიძე, მ.წულაია. მუდმივმაგნიტებიანი სამფაზა სინქრონული გენერატორი . 84-ე ღია საერთაშ. თემის ხელმძღვანელი - ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით ჩატარებული სამეცნ. კონფერენცია. 2016წ.

თ. ჟორდანია. მშენებლობის სპეცმომზადება მოდულური პრინციპის გამოყენებით. სპეციალობა-მებათქაშე. . 2003წ.

თ. ჟორდანია. მშენებლობის სპეცმომზადება მოდულური პრინციპის გამოყენებით. სპეციალობა-მღებავი. . 2003წ.

თ. ჟორდანია. მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და ნაყარის მიწის ფერდოების და მოშანდაკებული ტერიტორიის ეროზიისგან დაცვა ეკოლოგიური სტაბილურობის აღსადგენად.. . 2001წ.

მ. მელქაძე, ზ.სვანაძე. მშვიდობის გამზირის ქალაქგეგმარებითი პროექტი. I პრემია. 1997წ.

გ. კაიშაური. მშრალი ნივთიერების მასური წილის განსაზღვრა უალკოჰოლო სასმელებში, ბურახსა და ვაჟინებში. . მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. თბ. 2008წ.

თ. დევიძე. მხატვრული კითხვის კონკურსში . საპატიო სიგელი. 2013წ.

გ. ყირმელაშვილი, ბ. მასპინძელაშვილი. ნამდვილი და კომპლექსური ცვლადის რაციონალური ფუნქციების უმარტივეს წილადებად დაშლის ერთი მეთოდის და მისი გამოყენების შესახებ . სამეცნიერო ნაშრომი, მოწმობა, საქპატენტი, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრი3723, 07.28.2009. 0წ.

ბ. მასპინძელაშვილი. ნამდვილი და კომპლექსური ცვლადის რაციონალური ფუნქციების უმარტივეს წილადებად დაშლის ერთი მეთოდის და მისი გამოყენების შესახებ . სამეცნიერო ნაშრომი, მოწმობა, საქპატენტი, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრი3723, 07.28.2009. 0წ.

ვ. გელაშვილი. ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა. არქიტექტურა, დიზაინი, ფერწერა. შპს "ალიონი-99"-ის სათაო ოფისი. 2005წ.

ვ. გელაშვილი. ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა. არქიტექტურა, დიზაინი, ფერწერა. არქიტექტორთა კავშირი. 2000წ.

Ж. Вардзелашвили. ნაშრომების ციტირება სამეცნიერო დისერტაციებში (საქართველოს გარეთ), დაფიქსირებული სამეცნიერო ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში (იხ. ვებ-გვერდი):ციტირებულია 119 ჯერ 89 დისერტაციაში. . 0წ.

Ж. Вардзелашвили. ნაშრომების ციტირება, დაფიქსირებული РИНЦ-ის (რუსეთის სამეცნიერო ციტირების ინდექსი) სისტემაში. ციტირების რაოდენობა არანულოვანი იმფაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურანალებში - 23 (82,1%) ციტირების რაოდენობა ВАК-ის ჩამონათვალში მოხსენებულ ჟურნალებში - 25(89,3%);ციტირების საერთო რაოდენობა - 28;ჟურნალების ჩამონათვალი (იხილეთ ვებ-გვერდი). 0წ.