სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

R. Gotsiridze. მონაცემები შეტანილია ოქსფორდის უნივერსიტეტის ვოლფსონის კოლეჯის ჟურნალში წარმატებულ კურსდამთავრებულთა ნუსხაში. “COLLEGE RECORD” , WOLFSON COLLEGE, OXFORD. 2006წ.

ზ. ვაშაკიძე. მონაწილეობა - ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია, I რეგიონალური სიმპოზიუმი . სიმპოზიუმი თემაზე: „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარებოს პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“. 2014 წ.. 2014წ.

რ. გოცირიძე. მონაწილეობა ბრიტანეთის საბჭოს და საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაციის (EთAG) –ის ერთობლივ სემინარში `ინგლისური ენის სასწავლო პროგრამების შედგენა ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებული სტანდარტების გათვალისწინებით; . თბილისი, ბრიტანეთის საბჭო. 2009წ.

მ. ხარხელი. მონაწილეობა პრაქტიკული საგრანტო პროექტების განხორციელებაში. EBRD-ის საქართველოს წარმომადგენლობაში აკრედიტებული შპს "ბიზნესსწავლება და კონსულტაციები"-ის მიერ განხორციელებული საგრანტო პროექტები. 2016წ.

M. Jikia. მოსკოვის პოლიტიკური სკოლისა და რობერტ ბოშის ფონდის მეირ ორგანიზებული საერთაშორისო ფორუმი თემაზე: უნივერსალიზმი. ქ. ბერლინი, გერმანია. ქ. ბერლინი, გერმანია. 2016წ.

ზ. გელიაშვილი. მოსწავლეთა III რესპუბლიკური კონფერენციის "ქიმია ხვალ-2016" საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. სტუ. 2016წ.

ვ. ფირცხალავა. მოქ. დ.ხიტირის საცხოვრებელი სახლი. . 2003წ.

ვ. ფირცხალავა. მოქ. ე. მირველაშვილის სახლის რეკონსტრუქციის პროექტი, ქ. თბილისი მე–2 გუჯალეთის 49. . 2006წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. მოწყობილობებისა და გამოგონებების გამოყენება (საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურებში). ცნობა, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს №10/2/12-3182 დეკემბერი 2005 წ. ამტკიცებს შსს საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის კადრების მთავარი სამმართველოს განყოფილების უფროსი, პოლიციის მაიორი მ. აფციაური. 2005წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. მოწყობილობებისა და გამოგონებების გამოყენება (განათლების სისტემაში). С П Р А В К А № 76-02-115/19 Дана настоящая в том, что разравотаной под руководством с.н.с ТНИИСА НПО Элва Григалашвили Д.С. Логический анализатор ЛА -16 с 1986 года используется на факультете автоматики и вычислительной техники в учебном процессе при изучении предметов “Микроэлектроника” и “телемеханика”// УТВЕРЖДАЕТ проректор ГПИ по учебной работе, проф.ЧХЕИДЗЕ Д. В. . 1988წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. მოწყობილობებისა და გამოგონებების გამოყენება (ელმავალმშენებლობაში).. წერილი № 390/8 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორს, პროფესორ რ. ხუროძეს ჯ. გრიგალაშვილის გამოგონებების და შრომების დანერგვის შესახებ. ამტკიცებს ქ. თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხნის ტექნიკური დირექტორი ჯ. ბოლაშვილი. 2006წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. მოწყობილობებისა და გამოგონებების გამოყენება (ენერგეტიკაში). АКТ о внедрении методов функционалного контроля и логического анализа устройств информационного комплекса М-60 на энерговлоках № 1 и№ 2 АЭС “Дукованы” разработанных Григалашвили Джемалем Сергеевичем.// УТВЕРЖДАЕТ Зам. директора концерного предпрятия “Эксплуатация Дукованы” по эксплуатационной части И. Голец. УТВЕРЖДАЕТ Руководитель группы советскихь срециалистов на атомной электростансии “Дукованы” В.Седов. 1985წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. მოწყობილობებისა და გამოგონებების გამოყენება (სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში). АКТ ВНЕДРЕНИЯ резулътатов опытно-конструкторской работы Разработка анализатора логических состояний- Логический анализатор ЛА -16” ...//УТВЕРЖДАЕТ Гл. инженер НПО “Мион” Каралашвили. 1988წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. მოწყობილობებისა და გამოგონებების გამოყენება (სამხედრო სამრეწველო კომპლექსში). АКТ о внедрении логического анализатора ЛА -16, разравотанного в ТНИИСА НПО ЭЛВА под рукововодством с.н.с. ТНИИСА Григалашвили Д.С...// УТВЕРЖДАЕТ Зам. руководителя п/я А-1495 В.В. Аидаров. 1988წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. მოწყობილობებისა და გამოგონებების გამოყენება (საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამსახურებში). ბრძანება, საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების მინისტრის № 438 30.11. 2005 წ. ამტკიცებს საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების მინისტრი გენერალ მაიორი ვ. ხაბურძანია.. 2005წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. მოწყობილობებისა და გამოგონებების გამოყენება (ჩარხმშენებლობაში). УДОСТОВЕРЕНИЕ № 674 на рационализаторское предложение № 801 13.06.86г. Григалашвили Д.С. УТВЕРЖДАЕТ Руководитель предпрятия ТСПО. 1986წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. მოწყობილობებისა და გამოგონებების გამოყენება (ხელსაწყოთამშენებლობაში). АКТ ВНЕДРЕНИЯ научных резулътатов диссертасионной работы Григалашвили Джемала Сергеевича …// УТВЕРЖДАЕТ директор опытного завода СВТ НПО ЭЛВА Д.В. Афанасьев. 1987. 1987წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. მოწყობილობებისა და გამოგონებების გამოყენება (ხელსაწყოთამშენებლობაში). АКТ ВНЕДРЕНИЯ научных резулътатов диссертасионной работы Григалашвили Джемала Сергеевича…// УТВЕРЖДАЕТ Генеральный директор Тбилисского НПО ЭЛВА В.А. Авалиани. 1987წ.

ჯ. გრიგალაშვილი. მოწყობილობებისა და გამოგონებების გამოყენება (ხელსაწყოთამშენებლობაში).. АКТ промышленного использования изобретений Григалашвили Джемала Сергеевича...// УТВЕРЖДАЕТ Зам. директор Института проблем управления Минприбора и АН СССР академик СССР И. В. Прангишвили.. 1983წ.

. მოწყობისა და ინტერიერის პროექტი, საბურთალოს ქუჩაზე (რეალიზებული) . . 2013წ.