სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. დევიძე. მხატვრული კითხვის კონკურსში . საპატიო სიგელი. 2013წ.

გ. ყირმელაშვილი, ბ. მასპინძელაშვილი. ნამდვილი და კომპლექსური ცვლადის რაციონალური ფუნქციების უმარტივეს წილადებად დაშლის ერთი მეთოდის და მისი გამოყენების შესახებ . სამეცნიერო ნაშრომი, მოწმობა, საქპატენტი, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრი3723, 07.28.2009. 0წ.

ბ. მასპინძელაშვილი. ნამდვილი და კომპლექსური ცვლადის რაციონალური ფუნქციების უმარტივეს წილადებად დაშლის ერთი მეთოდის და მისი გამოყენების შესახებ . სამეცნიერო ნაშრომი, მოწმობა, საქპატენტი, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრი3723, 07.28.2009. 0წ.

ვ. გელაშვილი. ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა. არქიტექტურა, დიზაინი, ფერწერა. შპს "ალიონი-99"-ის სათაო ოფისი. 2005წ.

ვ. გელაშვილი. ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა. არქიტექტურა, დიზაინი, ფერწერა. არქიტექტორთა კავშირი. 2000წ.

Ж. Вардзелашвили. ნაშრომების ციტირება სამეცნიერო დისერტაციებში (საქართველოს გარეთ), დაფიქსირებული სამეცნიერო ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში (იხ. ვებ-გვერდი):ციტირებულია 119 ჯერ 89 დისერტაციაში. . 0წ.

Ж. Вардзелашвили. ნაშრომების ციტირება, დაფიქსირებული РИНЦ-ის (რუსეთის სამეცნიერო ციტირების ინდექსი) სისტემაში. ციტირების რაოდენობა არანულოვანი იმფაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურანალებში - 23 (82,1%) ციტირების რაოდენობა ВАК-ის ჩამონათვალში მოხსენებულ ჟურნალებში - 25(89,3%);ციტირების საერთო რაოდენობა - 28;ჟურნალების ჩამონათვალი (იხილეთ ვებ-გვერდი). 0წ.

ლ. ჩხარტიშვილი. ნახშირბადის ციკლის ბლოკ-რეზერვუართა მოდელი. რეგიონალური კლიმატის ცვლილების დინამიკური მოდელის შემუშავება. თბილისი: სკეპც, 14 გვ. 1996წ.

მ. გაბრიჩიძე. ნახშირორჟანგის შემცველი ჭაბურღილის წყლის (დებიტი 4000ლ/სთ) დემინერალიზაცია კოროზიის ინჰიბიტორის გამოყენებით. პროექტში მონაწილეობა. 2010წ.

ვ. სამხარაძე. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო მანქანა იარაღები. . 2002წ.

ნ. კუციავა. ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი-პროფესიული სწავლების პროგრამის ხელმძღვანელი. . 0წ.

ლ. ჩხარტიშვილი. ნივთიერების სტრუქტურული პარამეტრებისა და ელექტრონული ენერგეტიკული სპექტრის გამოთვლის კვაზიკლასიკური მეთოდი. ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტ. სამეც. ხარისხის მოსაპ. წარმ. დისერ. ავტორეფ. 2006, თბილისი: თსუ, 72 გვ. 2006წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, ზ. სურამელაშვილი, რ. პაატაშვილი, გ. ადეიშვილი . ნინოწმინდის გაზნავთობიანი საბადოს 2017-2018წწ. დამუშავების გეგმა. შპს"CanArgo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. 188 გვ.. 2017წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, ზ. სურამელაშვილი, გ. დურგლიშვილი, რ. პაატაშვილი, ა. ადამიანი. ნინოწმინდის გაზნავთობიანი საბადოს დამუშავების გეგმა. შპს"CanArgo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. 91 გვ.. 2016წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმადძე. ნინოწმინდის ზედაეოცენური ნავთობის ბუდობის გეოლოგიური აგებულება და ნავთომგაზიანობის პერსპექტივები. შპს"Canargo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. 76 გვ.. 2013წ.

რ. ქუთათელაძე. ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი-აკადემიკოსი. . 2010წ.

თ. დევიძე. ნოვატორული მენეჯმენტი და მარკეტინგი უახლოესი სტრატეგიისათვის. რეცენზენტი. 2014წ.

მ. გუჯაბიძე. ოთხსართულიანი საცხოვრებელი სახლი ქ.თბილისში ჭონქაძის 14-ში. . 2014წ.

ნ. ხაზარაძე. ოპონენტი - "საქართველოს ქრისტიანიზაცია I-IV " - დეკანოზ ლევან მათეშვილის სადისერტაციო ნაშრომი. მოსკოვი. 2015წ.

ა. ზერეკიძე. ორგანიზაციის აქტიური განვითარების მენეჯმენტის კურსები.. თბილისი 2006 წელი (ტრენინგი). 2006წ.