სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. შენგელია, ლ. შენგელია, გ. თვაური. მყინვარის უკანდახევის დინამიკა დედამიწის ზედაპირზე თანამგზავრული დაკვირვებების საფუძველზე. ინსტიტუციონალური თანამშრომლობის სამუშაო სემინარი ნორვეგიის წყლის რესურსების ინსტიტუტსა და საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს შორის, 2016 წლის 21-24 ივნისი, გარემოს ეროვნული სააგენტო, საქართველო, ყაზბეგი. . 2016წ.

თ. ჟორდანია. მშენებლობის სპეცმომზადება მოდულური პრინციპის გამოყენებით. სპეციალობა-მებათქაშე. . 2003წ.

თ. ჟორდანია. მშენებლობის სპეცმომზადება მოდულური პრინციპის გამოყენებით. სპეციალობა-მღებავი. . 2003წ.

თ. ჟორდანია. მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და ნაყარის მიწის ფერდოების და მოშანდაკებული ტერიტორიის ეროზიისგან დაცვა ეკოლოგიური სტაბილურობის აღსადგენად.. . 2001წ.

მ. მელქაძე, ზ.სვანაძე. მშვიდობის გამზირის ქალაქგეგმარებითი პროექტი. I პრემია. 1997წ.

გ. კაიშაური. მშრალი ნივთიერების მასური წილის განსაზღვრა უალკოჰოლო სასმელებში, ბურახსა და ვაჟინებში. . მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. თბ. 2008წ.

თ. დევიძე. მხატვრული კითხვის კონკურსში . საპატიო სიგელი. 2013წ.

გ. ყირმელაშვილი, ბ. მასპინძელაშვილი. ნამდვილი და კომპლექსური ცვლადის რაციონალური ფუნქციების უმარტივეს წილადებად დაშლის ერთი მეთოდის და მისი გამოყენების შესახებ . სამეცნიერო ნაშრომი, მოწმობა, საქპატენტი, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრი3723, 07.28.2009. 0წ.

ბ. მასპინძელაშვილი. ნამდვილი და კომპლექსური ცვლადის რაციონალური ფუნქციების უმარტივეს წილადებად დაშლის ერთი მეთოდის და მისი გამოყენების შესახებ . სამეცნიერო ნაშრომი, მოწმობა, საქპატენტი, საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ცენტრი3723, 07.28.2009. 0წ.

ვ. გელაშვილი. ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა. არქიტექტურა, დიზაინი, ფერწერა. შპს "ალიონი-99"-ის სათაო ოფისი. 2005წ.

ვ. გელაშვილი. ნამუშევრების პერსონალური გამოფენა. არქიტექტურა, დიზაინი, ფერწერა. არქიტექტორთა კავშირი. 2000წ.

Ж. Вардзелашвили. ნაშრომების ციტირება სამეცნიერო დისერტაციებში (საქართველოს გარეთ), დაფიქსირებული სამეცნიერო ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში (იხ. ვებ-გვერდი):ციტირებულია 119 ჯერ 89 დისერტაციაში. . 0წ.

Ж. Вардзелашвили. ნაშრომების ციტირება, დაფიქსირებული РИНЦ-ის (რუსეთის სამეცნიერო ციტირების ინდექსი) სისტემაში. ციტირების რაოდენობა არანულოვანი იმფაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურანალებში - 23 (82,1%) ციტირების რაოდენობა ВАК-ის ჩამონათვალში მოხსენებულ ჟურნალებში - 25(89,3%);ციტირების საერთო რაოდენობა - 28;ჟურნალების ჩამონათვალი (იხილეთ ვებ-გვერდი). 0წ.

ლ. ჩხარტიშვილი. ნახშირბადის ციკლის ბლოკ-რეზერვუართა მოდელი. რეგიონალური კლიმატის ცვლილების დინამიკური მოდელის შემუშავება. თბილისი: სკეპც, 14 გვ. 1996წ.

მ. გაბრიჩიძე. ნახშირორჟანგის შემცველი ჭაბურღილის წყლის (დებიტი 4000ლ/სთ) დემინერალიზაცია კოროზიის ინჰიბიტორის გამოყენებით. პროექტში მონაწილეობა. 2010წ.

ვ. სამხარაძე. ნიადაგის ეროზიის საწინააღმდეგო მანქანა იარაღები. . 2002წ.

ნ. კუციავა. ნივთიერებების და მასალების ქიმიური ანალიზის ლაბორანტი-პროფესიული სწავლების პროგრამის ხელმძღვანელი. . 0წ.

ლ. ჩხარტიშვილი. ნივთიერების სტრუქტურული პარამეტრებისა და ელექტრონული ენერგეტიკული სპექტრის გამოთვლის კვაზიკლასიკური მეთოდი. ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტ. სამეც. ხარისხის მოსაპ. წარმ. დისერ. ავტორეფ. 2006, თბილისი: თსუ, 72 გვ. 2006წ.

მ. შარიქაძე, ი. თავდუმაძე, ზ. სურამელაშვილი, რ. პაატაშვილი, გ. ადეიშვილი . ნინოწმინდის გაზნავთობიანი საბადოს 2017-2018წწ. დამუშავების გეგმა. შპს"CanArgo Georgia"-ს ფონდები. თბილისი. 188 გვ.. 2017წ.