სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1752 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რურუა. პროფესიული სტანდარტის შემუშავება - სარელსო დეფექტოსკოპისტი. სსიპ “განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი”. 2015წ.

ჟ. ვარძელაშვილი. პროფესორის ატესტატი № 00509 (ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ). . 0წ.

მ. მაისურაძე. ჟიული შარტავას ძეგლი - სახალხო დამცველის ოფისი -(თანაავტორი). . 1998წ.

რ. ხასია. ჟიული შარტავას ძეგლი, ომბუცმენის ოფისი, თბილისი, საქართველო;. . 2003წ.

ე. გვენეტაძე. ჟურნალ "საისტორიო ვერტიკალების" რედაქტორი. . 0წ.

ნ. ხაზარაძე. ჟურნალების - "საისტორიო ვერტიკალები" და "ანალები". სარედაქციო კოლეგიებში მონაწილეობა. 2015წ.

ნ. ხაზარაძე. ჟურნალების - "საისტორიო ვერტიკალები" და "ანალები". სარედაქციო კოლეგიებში მონაწილეობა. 2013წ.

რ. ქუთათელაძე. ჟურნალი " ბიზნეს-ინჟინერინგის" სარედაქციო კოლეგიის წევრი. . 0წ.

რ. ქუთათელაძე. ჟურნალი " საისტორიო ვერტიკალების" სარედაქციო კოლეგიის წევრი. . 0წ.

გ. ჩიხლაძე. ჟურნალი "Nano Studies". სარედაქციო საბჭოს/კოლეგიის წევრი. 2015წ.

რ. ქუთათელაძე. ჟურნალი "ახალი ეკონომისტის" სარედაქციო კოლეგიის წევრი. . 0წ.

ნ. იმნაძე. ჟურნალი "რადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები". სარედაქციო კოლეგიის წევრი 2007-2012 წლებში. 0წ.

რ. ქუთათელაძე. ჟურნალი "სოციალური ეკონომიკის" სარედაქციო კოლეგიის წევრი. . 0წ.

რ. ქუთათელაძე. ჟურნალი "ცხოვრება და კანონი"-ს სარედაქციო კოლეგიის წევრი. . 0წ.

რ. ქუთათელაძე. ჟურნალი "ხელისუფლება და საზოგადოების" სარედაქციო კოლეგიის წევრი. . 0წ.

ნ. ლაზვიაშვილი. ჟურნალის "სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები" რედკოლეგიის სწავლული მდივანი 2012 წლიდან. . 2012წ.

თ. მაჭავარიანი. რედაქტორი წიგნისა: „მოლაპარაკების წარმართვა“. მ. ჩხეიძე, გ. ჯოლია. რედაქტორი თ. მაჭავარიანი. უაკ 395+341.7. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2008წ.

გ. კაიშაური, რედაქტორი. ე. გვრიტიშვილი, ნო. ბოკერია, ა. დადეგაშვილი, ლ. ბაზერაშვილი, მ. კევლიშვილი, ლ. შავაძე. რედაქტორი. ყველაფერი სოკოების შესახებ. . 126 გვ. 2016წ.

ლ. ბერიკაშვილი. რედკოლეგიის წევრი, სამეცნიერო თანამშრომლობა. ირანი, Public Administration, Public Sector Policy Making Management. 0წ.

ნ. ფოკინა, კ.ო. ხუციშვილი. რეზონატორთან დაკავშერებული ინვერტირებული სპინური სისტემის რადიოსიხშირული გამოსხივება. ჩხაიძე სიმონ გიორგის–ძის სადისერტაციო ნაშრომის ფიზიკა–მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად ხელმძღვანელობა . 1993წ.