სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1676 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ოსიძე, დოლაბერიძე დიმიტრი. საერთაშორისო კონფერენცია "ვილნიუსის სამიტი - შედეგები და პერსპექტივები, მასალები. კონფერენციის ორგანიზატორი და გამოქვეყნებული მასალების მთავარი რედაქტორი. 2014წ.

ლ. ჩხარტიშვილი. საერთაშორისო კონფერენცია “ფუნდამენტური და გამოყენებითი ნანოელექტრომაგნეტიკა” (ფგნემ’12). Nano Studies, 5, 133–138. 2012წ.

ნ. მახვილაძე. საერთაშორისო მოძრაობა SlovFood კონვივიუმ თბილისის წევრი. . 2012წ.

ბ. კილოსანიძე. საერთაშორისო ოპტიკისა და ფოტონიკის საზოგადოების (SPIE) წევრი. 2014 წ. - დღემდე. 2014წ.

. საერთაშორისო ჟურნალის “The OPEN ELECTROCHEMISTRY JOURNAL” რედკოლეგიის წევრი . . 2010წ.

გ. ჩიხლაძე. საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამა ”თიუნინგის მიდგომის გამოყენება საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში” (ტემპუსის ევროპული პროექტის ფარგლებში). ფიზიკის ჯგუფის წევრი. 2006წ.

ზ. ვაშაკიძე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და საქართველი.. . 2010წ.

ვ. ფირცხალავა. საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, სტუ. . 2011წ.

ნ. კუციავა. საერთაშორისო საზოგადოება "საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" წევრი. . 0წ.

დ. გორგიძე. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი. . 0წ.

თ. დევიძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". სერტიფიკატი. 2017წ.

ტ. მეგრელიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა:. ICLA – ს (International Comparative Literature Association) წევრი.. 20010წ.

Т. Мегрелишвили. საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა:. МАПРЯЛ-ის (რუსული ენისა და ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაცია) წევრი,. 2002წ.

T. Megrelishvili. საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა: FIPLV-ის (International Federation of Language Teacher Associations). წევრი. 2009წ.

თ. ყანდაშვილი. საერთაშორისო სემინარი: „სიახლეები ოფიციალურ სტატისტიკაში გერმანიასა და ევროკავშირში“. DAAD-ის გერმანული აკადემიის გაცვლითი პროგრამა და თეუსუ. . 2007წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. საერთაშორისო სემინარი: „სიახლეები ოფიციალურ სტატისტიკაში გერმანიასა და ევროკავშირში“. . DAAD-ის გერმანული აკადემიის გაცვლითი პროგრამა და თეუსუ. . 2007წ.

რ. ხასია. საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი, “ცისფერი “გალერეა, თბილისი, საქართველო;. . 1993წ.

ზ. გასიტაშვილი. საერთაშორისო, სახელმწიფო და რეგიონალურ პროგრამებში მონაწილეობა:. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N245 07 სექტემბერი, 2006. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=E&sec_id=102&info_id=25676. 0წ.

გ. კიკოლაშვილი. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული აპარატები . სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2012წ.

გ. კიკოლაშვილი. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული აპარატების რემონტი და ექსპლუატაცია . სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2012წ.