სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გორგიძე. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი. . 0წ.

თ. დევიძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". სერტიფიკატი. 2017წ.

ტ. მეგრელიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა:. ICLA – ს (International Comparative Literature Association) წევრი.. 20010წ.

Т. Мегрелишвили. საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა:. МАПРЯЛ-ის (რუსული ენისა და ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაცია) წევრი,. 2002წ.

T. Megrelishvili. საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა: FIPLV-ის (International Federation of Language Teacher Associations). წევრი. 2009წ.

თ. ყანდაშვილი. საერთაშორისო სემინარი: „სიახლეები ოფიციალურ სტატისტიკაში გერმანიასა და ევროკავშირში“. DAAD-ის გერმანული აკადემიის გაცვლითი პროგრამა და თეუსუ. . 2007წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. საერთაშორისო სემინარი: „სიახლეები ოფიციალურ სტატისტიკაში გერმანიასა და ევროკავშირში“. . DAAD-ის გერმანული აკადემიის გაცვლითი პროგრამა და თეუსუ. . 2007წ.

რ. ხასია. საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი, “ცისფერი “გალერეა, თბილისი, საქართველო;. . 1993წ.

ზ. გასიტაშვილი. საერთაშორისო, სახელმწიფო და რეგიონალურ პროგრამებში მონაწილეობა:. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N245 07 სექტემბერი, 2006. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=E&sec_id=102&info_id=25676. 0წ.

გ. კიკოლაშვილი. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული აპარატები . სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2012წ.

გ. კიკოლაშვილი. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული აპარატების რემონტი და ექსპლუატაცია . სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2012წ.

ე. გერსამია. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების რემონტი და ექსპლუატაცია ნაწ. I. სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2002წ.

ე. გერსამია. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების რემონტი და ექსპლუატაცია ნაწ. 2. სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2002წ.

მ. მაისურაძე. სავაჭრო-კომერციული ცენტრი "ილორი-2000" ცაბაძის ქ.8, თბილისი;(მიმდინარეობს მშენებლობა). . 2009წ.

მ. ჯავახიშვილი. საზოგადოებრივ შენობათა არქიტექტურა. "საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობათა არქიტექტურა" მოკლე სალექციო კურსი. 2017წ.

გ. გრატიაშვილი. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ანალიტიკური ცენტრი. უსაფრთხოებისა და საინჟინრო სისტემების, სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელი. 2016წ.

მ. ვასაძე, ბაქანიძე თეონა. სათამაშო ბიზნესი. ,სტუ, 2016 , CD 2796, , გვ. 61,. 2016წ.

დ. ჩომახიძე, ნ.სამსონია მ.გუდიაშვილი. სათბობ ენერგეტიკული საწარმოთა ეკონომიკა . პრემია ენერგეტიკის სფეროში საუკეთესო ნაშრომისათვის. 2007წ.

გ. გავარდაშვილი. საინჟინრო გეოლოგია. . 2003წ.