სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კოკილაშვილი. საინფორმაციო სემინარი. შავი ზღვის აუზის ENI CBC Programme 2014-2020. 2017წ.

ლ. ჩხარტიშვილი. საიუბილეო კონფერენცია სტუ – 90 / ნანო – 2012. Nano Studies, 6, 127–130. 2012წ.

მ. მელქაძე. საკ-ის პერიოდული გამოცემა არქიტექტურა... პროცესი . . 2001წ.

ბ. გოდერძიშვილი. საკომუნიკაციო სტრატეგიები. საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO ) ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის -მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ( FIPLE ) ეგიდით. 2015წ.

გ. გავარდაშვილი. საკონტროლოების შესასრულებლად ჰიდრავლიკაში, ჰიდროლოგიასა და ჰიდრომანქანებში.. . 2000წ.

თ. დევიძე. სალექციო კურსში "ის, რაც საჭიროა წარმატებისთვის".. სერთიფიკატი. 2015წ.

ნ. ლაზვიაშვილი. სამაგისტრო და სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელი, ოპონენტი(რეცენზენტი), სადოქტორო დისერტაციების კოლეგიის წევრი, თავმჯდომარე . . 0წ.

ჟ. ვარძელაშვილი. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ,,კულტურათაშორისი კომუნიკაცია" (სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი) სამაგისტო ნაშრომების ოპონირება (2011 წლიდან)). . 2011წ.

მ. მელქაძე, ნ.ქვათელაძე, ზ.სვანაძე. სამარყანდში, რეგისტანის მოედნის რეგენერაცია - რეკონსტრუქცია. . 1991წ.

მ. გუჯაბიძე. სამედიცინო საკონსულტაციო ცენტრი წინანდლის ქ. თბილისი (რეალიზებული) . . 2013წ.

. სამედიცინო საკონსულტაციო ცენტრი წინანდლის ქ. თბილისი (რეალიზებული) . . 2013წ.

ზ. გვიშიანი. სამელიორაციო წყალსაცავებში მეწყრით გამოწვეული მოვლენების პროგნოზირება. ლ.დათუნაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის ოფიციალური ოპონენტი. 2003წ.

გ. კაიშაური. სამეურნეო სასმელი და სამრეწველო წყალმომარაგების წყლის სინჯების აღება, შენახვა და ტრანსპორტირება. . მეთოდური მითითება ლაბორატორიული სამუშაოს შესასრულებლად დისციპლინაში ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. თბ. 2008წ.

კ. გორგაძე, გასიტაშვილი ზურაბ, პავლოს ლაგოუდაკისი, ტიმ ლიუ, ლუის ვინა. სამეცნიერო კონფერენცია „ფუნქციონალური და ნანოსტრუქტურული მასალები“ FNM 2016 - The International Workshop on Functional and Nanostructured Materials თბილისი, 2016 წლის 6-10 სექტემბერი. სამეცნიერო კონფერენციის „ფუნქციონალური და ნანოსტრუქტურული მასალები“პროგრამის კომიტეტის წევრი. ბრძანება 10/02. 2016წ.

ტ. მეგრელიშვილი. სამეცნიერო ექსპერტიზა და ექსპერტის დასკვნა, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის, ფილ. მეცნ. კანდიდატის ზ. გურამიშვილის სამეცნიერო-პედაგოგიური პროექტი „რუსული ენის პრაქტიკული სტილისტიკა“ . 2009წ.

ტ. მეგრელიშვილი. სამეცნიერო ექსპერტიზა და ექსპერტის დასკვნა, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორის, ფილ. მეცნ. კანდიდატის ი.ჩუპრინინას სამეცნიერო-პედაგოგიური პროექტი „რუსული ენის ცნობარი“ («Справочник по русскому языку»).. 2013წ.

ზ. ჯალიაშვილი. სამეცნიერო კვლევების კომერციალიზაციის პროცესების ტექნოლოგიური მართვა სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტებში. თბილისი; საქართველო; უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგიების ცენტრი (STCU). 2007წ.

რ. კლდიაშვილი. სამეცნიერო ჟურნალ "ინტელექტის" სარედაქციო საბჭოს წევრი. . 2010წ.

მ. მაცაბერიძე. სამეცნიერო ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნოლოგიების“ სარედაქციო საბჭოს წევრი. . 0წ.