სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მახვილაძე. საერთაშორისო მოძრაობა SlovFood კონვივიუმ თბილისის წევრი. . 2012წ.

ბ. კილოსანიძე. საერთაშორისო ოპტიკისა და ფოტონიკის საზოგადოების (SPIE) წევრი. 2014 წ. - დღემდე. 2014წ.

გ. ჩაჩანიძე. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალის - „ინტელექტის“ დამფუძნებელი და მთავარი რედაქტორი. . 1996წ.

. საერთაშორისო ჟურნალის “The OPEN ELECTROCHEMISTRY JOURNAL” რედკოლეგიის წევრი . . 2010წ.

გ. ჩიხლაძე. საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამა ”თიუნინგის მიდგომის გამოყენება საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში” (ტემპუსის ევროპული პროექტის ფარგლებში). ფიზიკის ჯგუფის წევრი. 2006წ.

ზ. ვაშაკიძე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და საქართველი.. . 2010წ.

ვ. ფირცხალავა. საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა, სტუ. . 2011წ.

ნ. კუციავა. საერთაშორისო საზოგადოება "საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" წევრი. . 0წ.

დ. გორგიძე. საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი. . 0წ.

თ. დევიძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები". სერტიფიკატი. 2017წ.

ტ. მეგრელიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა:. ICLA – ს (International Comparative Literature Association) წევრი.. 20010წ.

Т. Мегрелишвили. საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა:. МАПРЯЛ-ის (რუსული ენისა და ლიტერატურის საერთაშორისო ასოციაცია) წევრი,. 2002წ.

T. Megrelishvili. საერთაშორისო სამეცნიერო ორგანიზაციების წევრობა: FIPLV-ის (International Federation of Language Teacher Associations). წევრი. 2009წ.

თ. ყანდაშვილი. საერთაშორისო სემინარი: „სიახლეები ოფიციალურ სტატისტიკაში გერმანიასა და ევროკავშირში“. DAAD-ის გერმანული აკადემიის გაცვლითი პროგრამა და თეუსუ. . 2007წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. საერთაშორისო სემინარი: „სიახლეები ოფიციალურ სტატისტიკაში გერმანიასა და ევროკავშირში“. . DAAD-ის გერმანული აკადემიის გაცვლითი პროგრამა და თეუსუ. . 2007წ.

მ. სურმავა. საერთაშორისო ფედერაციის ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. სწავლება. 2015წ.

მ. სურმავა. საერთაშორისო ფედერაციის ენის მასწავლებელთა ასოციაციის. სასწავლო პროგრამა. სწავლება. 2016წ.

რ. ხასია. საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი, “ცისფერი “გალერეა, თბილისი, საქართველო;. . 1993წ.

ზ. გასიტაშვილი. საერთაშორისო, სახელმწიფო და რეგიონალურ პროგრამებში მონაწილეობა:. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N245 07 სექტემბერი, 2006. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=E&sec_id=102&info_id=25676. 0წ.

გ. კიკოლაშვილი. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული აპარატები . სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2012წ.