სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სურმავა. საერთაშორისო ფედერაციის ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. სწავლება. 2015წ.

მ. სურმავა. საერთაშორისო ფედერაციის ენის მასწავლებელთა ასოციაციის. სასწავლო პროგრამა. სწავლება. 2016წ.

რ. ხასია. საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალი, “ცისფერი “გალერეა, თბილისი, საქართველო;. . 1993წ.

ზ. გასიტაშვილი. საერთაშორისო, სახელმწიფო და რეგიონალურ პროგრამებში მონაწილეობა:. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N245 07 სექტემბერი, 2006. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=E&sec_id=102&info_id=25676. 0წ.

გ. კიკოლაშვილი. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული აპარატები . სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2012წ.

გ. კიკოლაშვილი. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული აპარატების რემონტი და ექსპლუატაცია . სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2012წ.

ე. გერსამია. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების რემონტი და ექსპლუატაცია ნაწ. I. სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2002წ.

ე. გერსამია. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების რემონტი და ექსპლუატაცია ნაწ. 2. სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2002წ.

მ. მაისურაძე. სავაჭრო-კომერციული ცენტრი "ილორი-2000" ცაბაძის ქ.8, თბილისი;(მიმდინარეობს მშენებლობა). . 2009წ.

მ. ჯავახიშვილი. საზოგადოებრივ შენობათა არქიტექტურა. "საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობათა არქიტექტურა" მოკლე სალექციო კურსი. 2017წ.

გ. გრატიაშვილი. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ანალიტიკური ცენტრი. უსაფრთხოებისა და საინჟინრო სისტემების, სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელი. 2016წ.

მ. ვასაძე, ბაქანიძე თეონა. სათამაშო ბიზნესი. ,სტუ, 2016 , CD 2796, , გვ. 61,. 2016წ.

დ. ჩომახიძე, ნ.სამსონია მ.გუდიაშვილი. სათბობ ენერგეტიკული საწარმოთა ეკონომიკა . პრემია ენერგეტიკის სფეროში საუკეთესო ნაშრომისათვის. 2007წ.

გ. გავარდაშვილი. საინჟინრო გეოლოგია. . 2003წ.

რ. კოკილაშვილი. საინფორმაციო სემინარი. შავი ზღვის აუზის ENI CBC Programme 2014-2020. 2017წ.

ლ. ჩხარტიშვილი. საიუბილეო კონფერენცია სტუ – 90 / ნანო – 2012. Nano Studies, 6, 127–130. 2012წ.

მ. მელქაძე. საკ-ის პერიოდული გამოცემა არქიტექტურა... პროცესი . . 2001წ.

ბ. გოდერძიშვილი. საკომუნიკაციო სტრატეგიები. საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO ) ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის -მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ( FIPLE ) ეგიდით. 2015წ.

გ. გავარდაშვილი. საკონტროლოების შესასრულებლად ჰიდრავლიკაში, ჰიდროლოგიასა და ჰიდრომანქანებში.. . 2000წ.