სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კიკოლაშვილი. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული აპარატების რემონტი და ექსპლუატაცია . სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2012წ.

ე. გერსამია. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების რემონტი და ექსპლუატაცია ნაწ. I. სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2002წ.

ე. გერსამია. საერთო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ელექტრული მანქანების რემონტი და ექსპლუატაცია ნაწ. 2. სილაბუსი (პროფესიული სწავლება V საფეხური). 2002წ.

მ. მაისურაძე. სავაჭრო-კომერციული ცენტრი "ილორი-2000" ცაბაძის ქ.8, თბილისი;(მიმდინარეობს მშენებლობა). . 2009წ.

მ. ჯავახიშვილი. საზოგადოებრივ შენობათა არქიტექტურა. "საცხოვრებელი და საზოგადოებრივი შენობათა არქიტექტურა" მოკლე სალექციო კურსი. 2017წ.

გ. გრატიაშვილი. საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ანალიტიკური ცენტრი. უსაფრთხოებისა და საინჟინრო სისტემების, სასწავლო, სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დამფუძნებელი. 2016წ.

მ. ვასაძე, ბაქანიძე თეონა. სათამაშო ბიზნესი. ,სტუ, 2016 , CD 2796, , გვ. 61,. 2016წ.

დ. ჩომახიძე, ნ.სამსონია მ.გუდიაშვილი. სათბობ ენერგეტიკული საწარმოთა ეკონომიკა . პრემია ენერგეტიკის სფეროში საუკეთესო ნაშრომისათვის. 2007წ.

გ. გავარდაშვილი. საინჟინრო გეოლოგია. . 2003წ.

რ. კოკილაშვილი. საინფორმაციო სემინარი. შავი ზღვის აუზის ENI CBC Programme 2014-2020. 2017წ.

ლ. ჩხარტიშვილი. საიუბილეო კონფერენცია სტუ – 90 / ნანო – 2012. Nano Studies, 6, 127–130. 2012წ.

მ. მელქაძე. საკ-ის პერიოდული გამოცემა არქიტექტურა... პროცესი . . 2001წ.

ბ. გოდერძიშვილი. საკომუნიკაციო სტრატეგიები. საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO ) ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის -მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ( FIPLE ) ეგიდით. 2015წ.

გ. გავარდაშვილი. საკონტროლოების შესასრულებლად ჰიდრავლიკაში, ჰიდროლოგიასა და ჰიდრომანქანებში.. . 2000წ.

თ. დევიძე. სალექციო კურსში "ის, რაც საჭიროა წარმატებისთვის".. სერთიფიკატი. 2015წ.

ნ. ლაზვიაშვილი. სამაგისტრო და სადოქტორო დისერტაციების ხელმძღვანელი, ოპონენტი(რეცენზენტი), სადოქტორო დისერტაციების კოლეგიის წევრი, თავმჯდომარე . . 0წ.

ჟ. ვარძელაშვილი. სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ,,კულტურათაშორისი კომუნიკაცია" (სოხუმის სახ. უნივერსიტეტი) სამაგისტო ნაშრომების ოპონირება (2011 წლიდან)). . 2011წ.

მ. მელქაძე, ნ.ქვათელაძე, ზ.სვანაძე. სამარყანდში, რეგისტანის მოედნის რეგენერაცია - რეკონსტრუქცია. . 1991წ.

მ. გუჯაბიძე. სამედიცინო საკონსულტაციო ცენტრი წინანდლის ქ. თბილისი (რეალიზებული) . . 2013წ.