სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1713 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. თაბუკაშვილი. სამეცნიერო საერთაშორისო ჟურნალი “Homo Loquens”. სარედაქციო კოლეგიის წევრი.. . წ.

თ. მებუკე. სამეცნიერო ხელმძღვანელი თამარ ნატროშვილის სადოქტორო დისერტაციის . ინტერტექსტუალურობა როგორც კულტუროლოგიური პრობლემა. 2013წ.

თ. მებუკე. სამეცნიერო ხელმძღვანელი მერი ცუცქირიძეს სადოქტორო დისერტაციის. კონტექსტის ლინგვისტური კატეგორიალურობა პუბლიცისტურ ტექსტში. 2016წ.

ბ. კილოსანიძე. სამეცნიერო ხელმძღვანელი, დისერტაცია "სხვადასხვა ობიექტების გამოსახულებების ამომცნობი მოწყობილობის შემუშავება ფრაუნგოფერის დიფრაქციის არეში ჯამური ელიფსის პოლარიზაციის მდგომარეობის ანალიზის საფუძველზე". დოქტორანტი ი.ქობულაშვილი (2016-2018 წ.). 2016წ.

ზ. გასიტაშვილი. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგების კომერციალიზაცია, დანერგვა:. საწარმოო • Военный инжинерий краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского • СКБ «Кибернетика» ИК АН Азербаиджана. АКТ об исползовании програмного обеспечения системы автоматизированного синтеза программы имитационного моделирования параллельных выч. процесов • Инсститут Проблем Управления АН Росии (ИПУ РАН), внедрение резултатов «Разработка специализированных сетевых моделей управления клеточно-автоматных сетевых средсв» • Акционерная компания Российские компьутерные системы. 0წ.

მ. მელქაძე. სამონასტრო კომპლექსი (ირაკლი მელქაძის სადიპლომო ნამუშევარი). . 2006წ.

მ. ჯიქია. სამოქალაქო განათლების სკოლისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მეირ ორგანიზებული საერთაშორისო ფორუმი თემაზე: დემოკრატია და პოპულიზმი. ქ. ბერლინი, გერმანია. 2016წ.

დ. კოხრეიძე, ვ. ტაბატაძე, ს. ვაშაკიძე. სამფაზა ტრანსფორმატორის კომპლექსური განტოლებები და ასიმეტრიული რეჟიმები. თემის ხელმძღვანელი - სტუ, თბილისი 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ელექტროენერგეტიკისა და ელექტრომექანიკის სექცია. 2015წ.

ვ. ტაბატაძე, ს. ვაშაკიძე. სამფაზა ტრანსფორმატორის კომპლექსური განტოლებები და ასიმეტრიული რეჟიმები. თემის ხელმძღვანელი 83-ე ღია სერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ელექტროენერგეტიკა და ელექტრომექანიკის სექცია". 2015წ.

შ. ბაქანიძე, თ. ხმელიძე, და სხვ.. სამშენებლო განმარტებითი ლექსიკონი პროფესორ თ. ხმელიძის რედაქციით. სტუ, (ელექტრონული). 2015წ.

შ. ბაქანიძე. სამშენებლო სპეციალობების სახელობო-საგანმანათლებლო პროგრამები.. . 2009წ.

შ. ბაქანიძე, null, ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია. სამშენებლო სპეციალობების სახელობო-საგანმანათლებლო პროგრამები.კრებული პროფესიული განათლებისათვის. . 2010წ.

შ. ბაქანიძე. სამშენებლო სპეციალობების სახელობო-საგანმანათლებლო სტანდარტები. . . 2010წ.

ნ. მსხილაძე. სამშენებლო სპეციალობების სახელობო-საგანმანათლებლო სტანდარტები.კრებული პროფესიული განათლებისათვის. . 2010წ.

ზ. ეზუგბაია. სანიაღვრე სისტემები. ინსტრუქცია დაპროექტებისათვის. . 2010წ.

თ. მებუკე. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 2. 2012წ.

თ. მებუკე. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 2. 2010წ.

თ. მებუკე. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. კონფერენცია ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 1. 2008წ.

მ. გაბუნია. საორგანიზაციო საკითხებში ჩემი მონაწილეობით მომზადდა უკრაინაში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ უკრაინის სახელმწიფოებრივი და სამართლებრივი განვითარების აქტუალური პრობლემები ინტეგრაციული პროცესების კონტექსტში“ უკრაინა, ზაპოროჟიე . გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და უკრაინის ზაპოროჟიეს სახელმწიფო-ნაციონალურ ტექნიკურ უნივერსიტეტებს შორის. 2017.წ. . 2017წ.