სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1676 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბაღათურია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. ტრენინგ პროგრამა "სწავლების სტრატეგია". 2015წ.

მ. ბაღათურია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.ევროკავშირის თანამშრომელთა მხარდაჭერის მეცნიერმუშაკთა გაცვლის მარი კიურის სახელობის პროგრამა,ტარტუს უნივერსიტეტი, პარნუს კოლეჯი. ტრენინგი:"ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლები". 2014წ.

გ. მჭედლიშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი. 2008 - 2012 წ. 0წ.

რ. კლდიაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი. . 2016წ.

თ. სანიკიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფ-ტის სამეცნიერო და სადისერტაციო საბჭოს წევრი. . წ.

თ. სანიკიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფ-ტის სრული პროფესორი (ნახევარ განაკვეთზე) . . წ.

ნ. კილასონია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისთვის ინქ“ თრეინინგი: „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“ . . 2009წ.

. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისთვის ინქ“ თრეინინგი: „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“ 2009 წ.. . 0წ.

ზ. კოვზირიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი და აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თრენინგი თემაზე:სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების კურსი/სერთიფიკატი. 2009წ.

ე. ჩხაიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ),”სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ,” (აშშ), „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი”. . 2009წ.

ჟ. პეტრიაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვიტარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). ტრენინგი " სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი". 2009წ.

ნ. ლომსაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულიგანვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) “სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.” (აშშ) თრენინგი:“სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი” . კვალიფიკაციის ამაღლება;.. . 2009წ.

ჟ. ვარძელაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალის ,,განათლება" (ISSN № 1512-102X) სარედაქციო საბჭოს წევრი. . 2010წ.

მ. მაცაბერიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი . . 0წ.

ჟ. პეტრიაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაცია. წევრი. 2007წ.

გ. ჯოხაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა საბჭოს წევრი. . 2008წ.

გ. დანელია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიული ფაკულტეტის (ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი) სამაგისტრო და სადოქტორო ძიებული ხარისხის მიმნიჭებელი აკადემიური საბჭოს წევრიი. 2012-2017 წწ.. 2012წ.

ნ. კუციავა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ბოლონიის პროცესის კომპონენტების დანერგვის აქტიური მონაწილე. 2000წ.. 0წ.

ი. კეცხოველი. საქართველოს ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის ფორუმი . . 2004წ.

ნ. მახვილაძე. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის წევრი. . 2012წ.