სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1752 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კლდიაშვილი. საქართველოს პროფესიოანალ ქიმიკოსთა ასოციაციის მრჩეველთა საბჭოს წევრი. . 2012წ.

რ. ქუთათელაძე. საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ჟურნალ " ბუღალტერიის' სარედაქციო კოლეგიის წევრი. . 0წ.

ე. ჩხაიძე. საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის წევრი, 21.05.. N00063. 2013წ.

რ. თაბუკაშვილი. საქართველოს რეცენზირებადი საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის “Scripta manent” მთავარი რედაქტორის მოადგილე . . წ.

თ. გრიგოლია. საქართველოს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების ისტორიული ასპექტები. ბროშურა (31 გვერდი). 0წ.

თ. გრიგოლია. საქართველოს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების ისტორიული და გეოპოლიტიკური ასპექტები. ბროშურა (31 გვერდი). 0წ.

შ. დოღონაძე, ნ.ავალიანი. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მოვლენები (1999). გამომცემლობა ”მეცნიერება”. 2000წ.

შ. დოღონაძე, ნ.ავალიანი. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მოვლენები 2 ტომად. გამომცემლობა ”მეცნიერება”. 2001წ.

ჟ. ვარძელაშვილი. საქართველოს საერთაშორისო მულტილინგვალური ასოციაციის წევრი. . 2014წ.

მ. ჯიქია. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კურსი: ლიდერობა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები. . საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეა ინსტიტუტი (სექტემბერი-ნოემბერი, 2005 წ.). 2005წ.

ე. გერსამია. საქართველოს საინჟინრო აკადემია აკადემიკოსი 1995-2011 . . 0წ.

თ. აგლაძე. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. №30. 0წ.

დ. გორგიძე. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, პრეზიდიუმის წევრი,საინჟინრო მექანიკისა და გამოყენებითი მათემატიკის განყოფილების აკადემიკოს-მდივანი. . 0წ.

თ. ტროყაშვილი. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ კორესპონდენტი. . 2011წ.

მ. მეტრეველი. საქართველოს საინჟინრო აკადემიის წევრ–კორესპოდენტი (დიპლომი №3-314). 2011 წლიდან დღემდე. 2011წ.

რ. კლდიაშვილი. საქართველოს საინჟინრო აკადენმიის წევრ-კორესპოდენტი. . 2011წ.

ე. გერსამია. საქართველოს სამეცნიერო და საინჟინრო საზოგადოება პრეზიდიუმის წევრი 1980-2011. . 0წ.

ტ. მეგრელიშვილი. საქართველოს სამეცნიერო ორგანიზაციის წევრობა:. ასოციაცია Litera-ს (არასამეწარმე (არაკომერციული) იურიდიული პირი) პრეზიდენტი.. 2013წ.