სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დურგლიშვილი, ჯ. ბარძიმიშვილი; გ. ტატიშვილი; ა. უშიკიშვილი. საქართველოს ნავთობის საბადოებზე მომუშავე ჭაბურღილების ჰიდროდინამიკური კვლევის წესები. საქართველოს სათბობ ენერგეტიკის სამინისტრო. 1998წ.

ლ. ბერიძე. საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტთან შექმნილი საკანონმდებლო დოკუმენტაციის შემსწავლელი სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს წევრი. . 2018წ.

თ. გრიგოლია. საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციის საკითხისათვის. ბროშურა . 2000წ.

ზ. კოვზირიძე. საქართველოს პრეზიდენტის #21/06/01 განკარგულება. ღირსების ორდენი # 740. მოწმობა # 07182. 2013წ.

ნ. ამილახვარი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მადლობა 2015 წლის 13 ივნისის სალიკვიდაციო სამუშაოებში განსაკუთრებული წვლილისათვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. 2015წ.

მ. გურამიშვილი. საქართველოს პრემიერმინისტრის აპარატთან არსებული,სახელმწიფოს რელიგიის პოლიტიკის სამეცნიერო კვლევის ცენტრის მესამე მიმართულების -"საქართველოში არსებული ტრადიციული და ახალი რელიგიებისა და რელიგიური მიმდინარეობების ისტორია"-ჯგუფის წევრი . 2.სახელმწიფოს რელიგიის პოლიტიკის სამეცნიეროკვლევის ცენტრის მეოთხე მიმართულების "რელიგიური კონფლიქტების პრევენცია და ინტერრელიგიური კომუნიკაცია"-სამუშაო ჯგუფის წევრი. 2017წ.

რ. კლდიაშვილი. საქართველოს პროფესიოანალ ქიმიკოსთა ასოციაციის მრჩეველთა საბჭოს წევრი. . 2012წ.

რ. ქუთათელაძე. საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის ჟურნალ " ბუღალტერიის' სარედაქციო კოლეგიის წევრი. . 0წ.

ე. ჩხაიძე. საქართველოს პროფესიონალ ქიმიკოსთა ასოციაციის წევრი, 21.05.. N00063. 2013წ.

რ. თაბუკაშვილი. საქართველოს რეცენზირებადი საერთაშორისო მნიშვნელობის მქონე სამეცნიერო ჟურნალის “Scripta manent” მთავარი რედაქტორის მოადგილე . . წ.

თ. გრიგოლია. საქართველოს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების ისტორიული ასპექტები. ბროშურა (31 გვერდი). 0წ.

თ. გრიგოლია. საქართველოს საგარეო ეკონომიკური ურთიერთობების ისტორიული და გეოპოლიტიკური ასპექტები. ბროშურა (31 გვერდი). 0წ.

შ. დოღონაძე, ნ.ავალიანი. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მოვლენები (1999). გამომცემლობა ”მეცნიერება”. 2000წ.

შ. დოღონაძე, ნ.ავალიანი. საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი მოვლენები 2 ტომად. გამომცემლობა ”მეცნიერება”. 2001წ.

ჟ. ვარძელაშვილი. საქართველოს საერთაშორისო მულტილინგვალური ასოციაციის წევრი. . 2014წ.

მ. ჯიქია. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კურსი: ლიდერობა და კომუნიკაციის უნარ-ჩვევები. . საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეა ინსტიტუტი (სექტემბერი-ნოემბერი, 2005 წ.). 2005წ.

ე. გერსამია. საქართველოს საინჟინრო აკადემია აკადემიკოსი 1995-2011 . . 0წ.

. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. №30. 0წ.