სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ბაღათურია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.ევროკავშირის თანამშრომელთა მხარდაჭერის მეცნიერმუშაკთა გაცვლის მარი კიურის სახელობის პროგრამა,ტარტუს უნივერსიტეტი, პარნუს კოლეჯი. ტრენინგი:"ეკონომიკური პოლიტიკის საფუძვლები". 2014წ.

გ. მჭედლიშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი. 2008 - 2012 წ. 0წ.

რ. კლდიაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრი. . 2016წ.

თ. სანიკიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფ-ტის სამეცნიერო და სადისერტაციო საბჭოს წევრი. . წ.

თ. სანიკიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანისტიკის და დიზაინის ფ-ტის სრული პროფესორი (ნახევარ განაკვეთზე) . . წ.

ნ. კილასონია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისთვის ინქ“ თრეინინგი: „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“ . . 2009წ.

. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისთვის ინქ“ თრეინინგი: „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“ 2009 წ.. . 0წ.

ზ. კოვზირიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი და აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თრენინგი თემაზე:სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების კურსი/სერთიფიკატი. 2009წ.

ე. ჩხაიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ),”სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ,” (აშშ), „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი”. . 2009წ.

ჟ. პეტრიაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვიტარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). ტრენინგი " სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი". 2009წ.

ნ. ლომსაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიულიგანვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ) “სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.” (აშშ) თრენინგი:“სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი” . კვალიფიკაციის ამაღლება;.. . 2009წ.

ჟ. ვარძელაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალის ,,განათლება" (ISSN № 1512-102X) სარედაქციო საბჭოს წევრი. . 2010წ.

მ. მაცაბერიძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომების კრებულის სარედაქციო საბჭოს წევრი . . 0წ.

ჟ. პეტრიაშვილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა ასოციაცია. წევრი. 2007წ.

გ. ჯოხაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქალთა საბჭოს წევრი. . 2008წ.

გ. დანელია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიული ფაკულტეტის (ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტი) სამაგისტრო და სადოქტორო ძიებული ხარისხის მიმნიჭებელი აკადემიური საბჭოს წევრიი. 2012-2017 წწ.. 2012წ.

ნ. კუციავა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ბოლონიის პროცესის კომპონენტების დანერგვის აქტიური მონაწილე. 2000წ.. 0წ.

ი. კეცხოველი. საქართველოს ქალთა საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის ფორუმი . . 2004წ.

ნ. მახვილაძე. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის წევრი. . 2012წ.

მ. ცეცხლაძე. საღუმელო ტრანსფორმატორების სტატიკური ტირისტორული კომპენსატორის რეგულირების რეჟიმების შერჩევა. სტუ. სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნირენციის ელექტერო კონფეროენერგეტიკისა და ელექტრონიკის სექცია. სტუდენტი მამალაძე ცოტნე დაჯილდოვდა დიპლომით.. 2016წ.