სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ.დავითაია, მ.დავითაია. საცხენოსნო ტურიზმის სასტუმრო ბეთანიაში, . პროექტი. 1985წ.

მ. გუჯაბიძე. საცხოვრებელი ბინის ინტერიერი ჯანაშიას ქუჩაზე (პროექტი). . 2015წ.

. საცხოვრებელი ბინის ინტერიერი ჯანაშიას ქუჩაზე (პროექტი) . . 2015წ.

ვ. ფირცხალავა. საცხოვრებელი კომპლექსის "რობაქიძე 7" –ის გენ–გეგმა.. . 2003წ.

მ. მაისურაძე. საცხოვრებელი სახლი ქ.ონში, . . 1990წ.

მ. მელქაძე. საცხოვრისი ვერის უბანში (არჩილ კაჭარავას სადიპლომო ნამუშევარი). . 2005წ.

ქ. ავალიშვილი. საწარმოო დანერგვა „საქართველოს ტერიტორიაზე ტვირთების საქალაქთაშორისო გადაზიდვების სადღეღამისო ცვლების დაგეგმვის ავტომატიზირებული დაგეგმვა“. . 1980წ.

ქ. ავალიშვილი. საწარმოო დანერგვა „ტვირთვების საქალაქთაშორისო გადაზიდვების დაგეგმვის ეფექტურობის გაზრდა“. . 1979წ.

ო. ზუმბურიძე. სახელმძღვანელო „მათემატიკა“, ტიმოთი გოუერსი . სამეცნიერო რედაქტორი. 0წ.

კ. ფხაკაძე. სახელმწიფო ენის შესახებ საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-3 პუნქტის გ) ქვეპუნქტის ერთ-ერთი ინიციატორი და ავტორი. დამატებითი ინფორმაციის სახით მომყვას სახელმწიფო ენის შესახებ საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-3 პუნქტი სრულად ციტირებული სახით: „3. სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამა ითვალისწინებს: ა) სახელმწიფო ენის შესწავლის მსურველთა ინტერესების მაქსიმალურ უზრუნველყოფას; სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ენობრივი კულტურის ამაღლების მიზნით მეთოდური და სასწავლო რესურსების მომზადებას; სახელმწიფო ენის თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისად სწავლებას; ენობრივ უმცირესობათა ჯგუფებში ბილინგვური სწავლების დანერგვას; ბ) სახელმწიფო ენის სტრუქტურის, ისტორიისა და ფუნქციონირების თავისებურებათა თანმიმდევრულ კვლევას; თანამედროვე ქართულის ერთიან ლექსიკოგრაფიულ უზრუნველყოფას; ქართული სალიტერატურო ენის ნორმებისა და ტერმინოლოგიური სტანდარტების სრული კორპუსის მომზადებას; გ) სახელმწიფო ენის სრულ ტექნოლოგიურ უზრუნველყოფას; ენობრივი მონაცემების (ტექსტების) თანამედროვე, სრულყოფილი ციფრული ბაზების შექმნას; საძიებო, ანალიზუროპერატორული და მთარგმნელობითი კომპიუტერული პროგრამების მომზადებას“. 2015წ.

მ. ჩეჩელაშვილი. სახელმწიფო ინვესტიციების საფინანსო–სამართლებრივი რეგულირება. მონოგრაფიის სამეცნიერო რედაქტორი. 2016წ.

რ. კლდიაშვილი. სახელმწიფო პრემია(დრამატურგია). ლიტერატურისა და ხელოვნების სახელმწიფო კომიტეტი200. 2002წ.

ზ. ვაშაკიძე. სახელმწიფოს საგადასახადო პოლიტიკის თეორიული ასპექტები.. . 2011წ.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია. სახელობო საგანმანათლებლო პროგრამა, პროფესია - მომპირკეთებელი-მეფილე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, თბილისი. 2009წ.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია. სახელობო საგანმანათლებლო პროგრამა, პროფესია-კალატოზი. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, თბილისი. 2009წ.

ი. ირემაშვილი, შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, null. სახელობო საგანმანათლებლო პროგრამა, პროფესია-მებათქაშე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, თბილისი. 2009წ.

ნ. მსხილაძე, ზ.ეზუგბაია, შ. ბაქანიძე, ი. ირემაშვილი. სახელობო საგანმანათლებლო პროგრამები სხვადასხვა სამშენებლო პროფესიებში. . 2010წ.

ზ. ეზუგბაია. სახელობო-საგანმანათლებლო პროგრამა,პროფესია-კალატოზი. . 2009წ.

ზ. ეზუგბაია. სახელობო-საგანმანათლებლო პროგრამა,პროფესია-მომპირკეთებელი-მეფილე. . 2009წ.