სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ტომარაძე. სერტიფიკატი „CommunIcatIon and CognItIon” . . 0წ.

О. Томарадзе. სერტიფიკატი „Cреда графического программирования LabVIEW-оcнoвы рабо- ты, продвинутые функции и обработка сигналов”, . . 2016წ.

ზ. ქარუმიძე. სერტიფიკატი № 247, Lead and Technical Assessors of GAC. . 2010წ.

ზ. ციხელაშვილი. სერტიფიკატი-თრენინგი:აშშ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტით "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი". . 2009წ.

მ. წვერავა. სერტიფიკატი. ,,ქართული ინოვაციები და გამოგონებები ბიზნესისათვის" გამოფენაში მონაწილეობისათვის. საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო. 0წ.

ზ. ქარუმიძე. სერტიფიკატი. Internacional Conference & Exhibition Batumi-Spring-2010. . 2010წ.

ლ. ქრისტესაშვილი. სერტიფიკატი. Iowa state University Center of Excellence in Teaching and Learning, Georgian Technical University POC CETL/ Present this Certificate For completion of the Teacher traning program: Modern Methodologies in Teaching and Learning.. . 2016წ.

რ. კოკილაშვილი. სერტიფიკატი. lowa State Univerity Center of Excellence in Teaching and learning. Georgia Technical University PDC CETL. 2015წ.

ნ. მაისურაძე. სერტიფიკატი. lowa State University Center of Excellanca in Teaching and Learning. . Georgia Technical University PDC CETL. 2015წ.

გ. მჭედლიშვილი. სერტიფიკატი. lowa State University Center of Excellanca in Teaching and Learning. . Georgia Technical University PDC CETL. 2016წ.

გ. მჭედლიშვილი. სერტიფიკატი. lowa State University Center of Excellanca in Teaching and Learning. . Georgia Technical University PDC CETL. Teacher traning program. 2015წ.

რ. კოკილაშვილი. სერტიფიკატი. Modern Researches and prospects of their use in xhemistry, Chemical Engineering and Related fiflds. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. Rafael Agladze institute of inorganic Chemistry and Electrochemistry. 2016წ.

ზ. ქარუმიძე. სერტიფიკატი. ინგლისური ენის კურსები, პირველი და მეორე დონე. . 2011წ.

ზ. ქარუმიძე. სერტიფიკატი. კომპიუტერის 27 საათიანი საბაზისო კურსი. . 2011წ.

ლ. ქრისტესაშვილი. სერტიფიკატი. კომპიუტერულ კურსებში - Word, Exell ...ეროვნული საინფორმაციო სასწ. ცენტრი. . 2008წ.

გ. მჭედლიშვილი. სერტიფიკატი. საქ. ტექნ. უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). ,,სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ (აშშ), თრენინგი: ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი”. . 2009წ.

ა. დიდიძე. სერტიფიკატი. საქ. ტექნ. უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). ,,სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.”(აშშ). 2009წ.

ლ. ქრისტესაშვილი. სერტიფიკატი. საქ. ტექნ. უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახ. უნივერსიტეტი, . ,,სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ (აშშ), თრენინგი: ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი”. . 2009წ.

ნ. მაისურაძე. სერტიფიკატი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი . აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). ,,სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.” (აშშ). ,,სეავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი”. 2009წ.

რ. კოკილაშვილი. სერტიფიკატი. ქ. თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში შეძენილი ცოდნის. მან გაიარა აუცილებელი ინგლისური ენის 54 სთ-ნი საბაზისო კურსი. 2014წ.