სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კოკილაშვილი. სერტიფიკატი. ქ.თბილისის მერიის პროექტის ფარგლებში შეძენილი ცოდნის (ოპერაციული სისტემა: Microsoft windows, office word, Excel, PowerPoint). მან გაიარა აუცილებელი კომპიუტერის 27 სთ-ნი საბაზისო კურსი.. 2011წ.

ზ. ქარუმიძე. სერტიფიკატი. № 00930 "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი". . 2009წ.

ე. შენგელია. სერტიფიკატი.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი . აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). ,,სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ.” (აშშ). ,,სეავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი”. 2009წ.

ო. ტომარაძე. სერტიფიკატიProfessIonal OrientatIon and Career PIannIng”. . . 2016წ.

O. Tomaradze. სერტიფიკატიSEDMAX – Participating – STYX communications seminar. . 2015წ.

ო. ტომარაძე. სერტიფიკატი”სწავლა და სწავლება”. . . 2015წ.

ო. ტომარაძე. სერტიფიკატი”სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიის ზოგადი კურსი”. . . 2009წ.

თ. კაჭარავა. სიახლე საშემოდგომო ხორბლის წარმოების აგროტექნოლოგიში -მეთოდური მითითება, 30გ.. რეცენზენტი. 2008წ.

ჟ. პეტრიაშვილი. სიგელი. . 2016წ.

გ. წულუკიძე. სიგელი – საქართველოში 2008 წლის აგვისტოში, რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპულ მეომართა მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოს მოწყობის კონცეფციისა და საფლავის ტიპური ფორმის პროექტში მონაწილეობისათვის. . 2009წ.

ნ. ხაბეიშვილი, მ. ხაბეიშვილი, აბრამიშვილი თენგიზი. სიგელი – საქართველოში, 2008 წლის აგვისტოში, რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაღუპულ მეომართა მუხათგვერდის სამხედრო სასაფლაოს მოწყობის კონცეფციისა და საფლავის ტიპური ფორმის პროექტში მონაწილეობისთვის. . 2009წ.

ზ. გურამიშვილი. სილაბუსების შედგენა "პრაქტიკული სტილისტიკა". . 2016წ.

მ. დემეტრაშვილი. სილაბუსი "გეგმილური ხაზვა"PDRA205GA2-P-ბაკალავრიატი. დამტკიცებულია სტუ-ს სატრანპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საბჭოს მიერ. ოქმი №2 26.01. . 2017წ.

მ. დემეტრაშვილი. სილაბუსი "საინჟინრო გრაფიკა"-პროფესიული კოლეჯისათვის.. დამტკიცებულია კოლეჯ "გეორგია"-ს სასწავლო მეთოდური საბჭოს მიერ . ოქმი №2 05.03. . 2015წ.

მ. დემეტრაშვილი. სილაბუსი "სამანქანათმშენებლო ხაზვა" პროფესიული კოლეჯისათვის.. დამტკიცებულია კოლეჯ "გეორგია"-ს სასწავლო მეთოდური საბჭოს მიერ . ოქმი №2 05.03... 2015წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლი¬ნაში: ”კვების პროდუქტების წარმოების ტექნო-ქიმიური კონტროლი” სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ამიერკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ”მიმ”. თბ. . 2009წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლი¬ნაში: ”ხორცისა და თევზის დაკონსერვების ტექნოლოგია” სასურ¬სათო ტექნო-ლოგიის სპეციალობის ბაკალავ¬რიატის სტუდენტებისათვის ამიერკავკასიის საერთა-შორისო უნივერსიტეტი ”მიმ”. თბ. . 2009წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში ”ხილისა და ბოსტ¬ნეუ¬ლის დაკონსერვების ტექნოლოგია” . სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ამიერკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი "მიმ". თბ.. 2009წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “კვების პროდუქტების სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია და სერთიფიკა-ცია” კვების პროდუქტების სპეციალობის ბაკა-ლავრიატის IV კურსის სტუდენტებისათვის. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. . 2012წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “მინერალური და სასმელი წყლების გადამუშავების ტექნოლოგია. მინერალური და სასმელი წყლების მოპოვებისა და გადამუშავების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის IV კურსის სტუდენტებისათვის საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. . 2005წ.