სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1569 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ფოჩხუა. "მდინარე მტკვრის ქალაქმაფორმირებელი როლი ქ. თბილისის განვითარების პროცესში". . 2001წ.

ე. გერსამია. "მეტსის" სამეცნიერო შრომათა კრებული მთავარი რედაქტორი, მთავარი რედაქტორის მოადგილე 1975-2007. . 0წ.

თ. დევიძე. "საეკლესიო-სამონასტრო ეკონომიკის" სპეცკურსები. სერთიფიკატი. 2009წ.

რ. ქუთათელაძე. "საკომუნიკაციო სტრატეგიები ". საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO ) ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის -მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ( FIPLE ) ეგიდით. 0წ.

მ. ანდღულაძე. "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კ,ურსი". აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), "სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ" (აშშ). 2009წ.

ა. მამულაშვილი. "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი". "სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის ინქ."(აშშ), საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახ. უნივერსიტეტი. 2009წ.

З. Гурамишвили. "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი". აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი "სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის" აშს. 2009წ.

რ. ქუთათელაძე. "ცოდნის რეპრეზენტაციის უნარი". საერთაშორისო ტრენინგი იუნესკოს (UNESCO ) ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციის -მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაციის ( FIPLE ) ეგიდით. 0წ.

ლ. ოსიძე. "ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები. თსუ-ს საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორი, მთავარი რედაქტორის მოადგილე. 2017წ.

შ. ჩხეიძე. 'სასურსათო და კვების უსაფრთხოების უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს კანონპროექტზე რეცენზიის მომზადება და განხილვაში მონაწილეობის მიღება. . 2017წ.

Z. . ,,Provision Stages of Program Accreditation,,. Tempus Tacis SCM Project SM_SCM_ T006 T026 B05 ,,DASGU,,. 2007წ.

მ. ყიფიანი. ,,მსოფლიო და გენდერი" საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჩატარების იდეის ავტორი და ორგანიზატორი. . 2012წ.

ტ. მეგრელიშვილი. - სამეცნიერო ექსპერტიზა და ექსპერტის დასკვნა, . ლომონოსოვის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ.

ტ. მეგრელიშვილი. - სამეცნიერო ექსპერტიზა და ექსპერტის დასკვნა, . შოთა რუსთაველისსახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ.

Т. Мегрелишвили. - სამეცნიერო ექსპერტიზა და ექსპერტის დასკვნა, . სადისერტაციო ნაშრომი - მინსკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ.

მ. მაისურაძე. - ქ. თბილისი, ეროვნული გმირის – ქაქუცა ჩოლოყაშვილის ძეგლი; მთაწმინდის პანთეონი, . . 2006წ.

მ. დემეტრაძე. -ბიოუსაფრთხოების შესაძლებლობების გაზრდა-საქართველოში სასმელი წყლის ბიოუსაფრთხოების შეფასების და დაკვირვების ლაბორტორიული სისტემა-პირველი ნაბიჯი პროექტი C 3 ;ლაბორატორიული სერვისების მომწოდებელი ექსპერტების ტრენინგი.. UNICRI-United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute. 0წ.

ტ. მეგრელიშვილი. -სამეცნიერო ექსპერტიზა და ექსპერტის დასკვნა, . დოქტორანტ ირმა შარაძის ინდივიდუალური პროგრამა «Грузинский этнос в русской литературе»(შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი). 2009წ.

ნ. ბოჭორიშვილი. -ტრენინგი: Professional communication – Teaching Strategies; fiplv International Federation of Language teacher Associations Multilingual Association of Georgia. კვალიფიკაციის ამაღლება;. 2015წ.

დ. ბლუაშვილი. . IGCP 610 Second Plenary Meeting and Field Trip. Baku, Azerbaijan, 12-20 October . 2014წ.