სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. გურამიშვილი. სილაბუსების შედგენა "პრაქტიკული სტილისტიკა". . 2016წ.

მ. დემეტრაშვილი. სილაბუსი "გეგმილური ხაზვა"PDRA205GA2-P-ბაკალავრიატი. დამტკიცებულია სტუ-ს სატრანპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტის საბჭოს მიერ. ოქმი №2 26.01. . 2017წ.

მ. დემეტრაშვილი. სილაბუსი "საინჟინრო გრაფიკა"-პროფესიული კოლეჯისათვის.. დამტკიცებულია კოლეჯ "გეორგია"-ს სასწავლო მეთოდური საბჭოს მიერ . ოქმი №2 05.03. . 2015წ.

მ. დემეტრაშვილი. სილაბუსი "სამანქანათმშენებლო ხაზვა" პროფესიული კოლეჯისათვის.. დამტკიცებულია კოლეჯ "გეორგია"-ს სასწავლო მეთოდური საბჭოს მიერ . ოქმი №2 05.03... 2015წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლი¬ნაში: ”კვების პროდუქტების წარმოების ტექნო-ქიმიური კონტროლი” სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ამიერკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ”მიმ”. თბ. . 2009წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლი¬ნაში: ”ხორცისა და თევზის დაკონსერვების ტექნოლოგია” სასურ¬სათო ტექნო-ლოგიის სპეციალობის ბაკალავ¬რიატის სტუდენტებისათვის ამიერკავკასიის საერთა-შორისო უნივერსიტეტი ”მიმ”. თბ. . 2009წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში ”ხილისა და ბოსტ¬ნეუ¬ლის დაკონსერვების ტექნოლოგია” . სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ამიერკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი "მიმ". თბ.. 2009წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “კვების პროდუქტების სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია და სერთიფიკა-ცია” კვების პროდუქტების სპეციალობის ბაკა-ლავრიატის IV კურსის სტუდენტებისათვის. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. . 2012წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “მინერალური და სასმელი წყლების გადამუშავების ტექნოლოგია. მინერალური და სასმელი წყლების მოპოვებისა და გადამუშავების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის IV კურსის სტუდენტებისათვის საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. . 2005წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “სურსათის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერთიფიკაციის საფუძვლები”.გამოყენებითი ეკოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. თბ. . 2012წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია”. ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის IV კურსის სტუდენტებისათვის.საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.თბ. . 2005წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია”. ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგიის სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. . 2005წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “უალკოჰოლო სასმელების წარმოების თეორიული საფუძვლები”. ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის III კურსის სტუდენტებისათვის საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. . 2005წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: ”სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შრობის ტექნოლოგია” სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ამიერკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ”მიმ”. თბ. . 2009წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: ”სურსათის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერთიფიკაციის საფუძვლები” სასურსათო ტექნოლოგიის სპეცია-ლობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. აიპი სასწავლო უნივერსი-ტეტი ”ვიტა ჯორჯია” თბ. . 2013წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. აიპი სასწავლო უნივერსიტეტი ”ვიტა ჯორჯია” თბ. . 2013წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია”. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. . 2005წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: ”“კვების პროდუქტების სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია და ხარისხის ექსპერტიზა” სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.ამიერკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ”მიმ”. თბ. . . 2009წ.

თ. ნუცუბიძე. სილაბუსი. 2.ეკონომიკური უსაფრთხოება, 2006. . წ.

თ. ნუცუბიძე. სილაბუსი. 3.პოლიტიკური სოციოლოგია, 2007. . წ.