სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “სურსათის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერთიფიკაციის საფუძვლები”.გამოყენებითი ეკოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. თბ. . 2012წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია”. ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის IV კურსის სტუდენტებისათვის.საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.თბ. . 2005წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია”. ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგიის სპეციალობის მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. . 2005წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: “უალკოჰოლო სასმელების წარმოების თეორიული საფუძვლები”. ლუდისა და უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის III კურსის სტუდენტებისათვის საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. . 2005წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: ”სოფლის მეურნეობის პროდუქტთა შრობის ტექნოლოგია” სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. ამიერკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ”მიმ”. თბ. . 2009წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: ”სურსათის სტანდარტიზაციის, მეტროლოგიისა და სერთიფიკაციის საფუძვლები” სასურსათო ტექნოლოგიის სპეცია-ლობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. აიპი სასწავლო უნივერსი-ტეტი ”ვიტა ჯორჯია” თბ. . 2013წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია” სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. აიპი სასწავლო უნივერსიტეტი ”ვიტა ჯორჯია” თბ. . 2013წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: ”უალკოჰოლო სასმელების ტექნოლოგია”. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. თბ. . 2005წ.

გ. კაიშაური. სილაბუსი დისციპლინაში: ”“კვების პროდუქტების სტანდარტიზაცია, მეტროლოგია და ხარისხის ექსპერტიზა” სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის.ამიერკავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ”მიმ”. თბ. . . 2009წ.

თ. ნუცუბიძე. სილაბუსი. 2.ეკონომიკური უსაფრთხოება, 2006. . წ.

თ. ნუცუბიძე. სილაბუსი. 3.პოლიტიკური სოციოლოგია, 2007. . წ.

თ. ნუცუბიძე. სილაბუსი. 4.შედარებითი პოლიტოლოგია, 2008. . წ.

თ. ნუცუბიძე. სილაბუსი.1. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობები, 2005. . წ.

მ. გაბრიჩიძე. სილაბუსი: ”Основы косметической химии”. ავტორი. 2013წ.

ზ. გურამიშვილი. სილაბუსის შედგენა "თანამედროვე რუსული ენის მორფოლოგია". . 2009წ.

ზ. გურამიშვილი. სილაბუსის შედგენა "ორატორული ხელოვნების სახეობები და ფორმები". . 2009წ.

ზ. გურამიშვილი. სილაბუსის შედგენა "პრაქტიკული სტილისტიკა". . 2009წ.

ზ. გურამიშვილი. სილაბუსის შედგენა "რუსული ენა– ლექსიკა და გრამტიკა". . 2009წ.

რ. კლდიაშვილი, ზაალ აბაშიძე. სინძიან იუგურეთის ავტონომიური რეგიონის მუზეუმი. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა. 2016წ.

მ. მელქაძე, ნ.ქვათელაძე, ზ.სვანაძე. სკოლა 1116 ადგილზე თბილისში. I პრემია. 1989წ.