სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. დევიძე. სსიპ"მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის " მიერ ორგანიზებული ტრეინინგ-კერსი "ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში". სერთიფიკატი . 2010წ.

გ. კიკოლაშვილი. სტატიკური რეგულატორები ელექტროქსელებში. სილაბუსი (მაგისტრატურა). 2015წ.

მ. დემეტრაძე. სტუ ინფორმატიკის საფუძვლებისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა. . 2006წ.

. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. არჩეულია არქეილოგიისა და საქართველოს ისტორიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად. 2015წ.

. სტუ, ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტი. მონაწილეობდა სადისერტაციო საბჭოს და სადისერტაციო კოლეგიების მუშაობაში, ხელმძღვანელობდა პროგრამას:"საქართველოს ისტორია და კულტურა" . 2013წ.

ნ. ლაზვიაშვილი. სტუ, ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამაში მენეჯმენტის მოდულის (ბაკალავრიატი) ხელმძღვანელი 2011წლიდან. სილაბუსები (ავტორი): 1. მენეჯმენტის საფუძვლები; 2.რისკმენეჯმენტი; 3. კორპორაციული მენეჯმენტი; 4. ანტიკრიზისული მენეჯმენტი; 5. პროექტის მენეჯმენტი; 6. ბიზნესის საფუძვლები; 7. ბიზნესის ეკონომიკა. 2011წ.

მ. ყიფიანი. სტუ-თან არსებული ,,გენდერული თანასწორობის კვლევითი ცენტრის\" ხელმძღვანელი. . 2012წ.

მ. მაცაბერიძე. სტუ-ის ინტერნეტგვერდის (www.gtu.ge) ორგანიზების ტექნიკური დავალება. საუნივერსიტეტო ინტერნეტგვერდის ორგანიზების პარამეტრიზების ტექნიკური დავალება. 2017წ.

მ. დემეტრაძე. სტუ-ის პროფესიული განვითარების ცენტრი აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი(აშშ). . 2009წ.

რ. კლდიაშვილი. სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი. . 2010წ.

ვ. გელაშვილი. სტუ-ს არქიტექტორ-სტუდენტების ნამუშევრების რეტროსპექტივა. AD 13,14,15,16. 2015წ.

ვ. გელაშვილი. სტუ-ს არქიტექტორ-სტუდენტების ნამუშევრების რეტროსპექტივა. AD 9,10,11,12. 2013წ.

ვ. გელაშვილი. სტუ-ს არქიტექტორ-სტუდენტების ნამუშევრების რეტროსპექტივა. AD 5,6,7,8. 2011წ.

ვ. გელაშვილი. სტუ-ს არქიტექტორ-სტუდენტების ნამუშევრების რეტროსპექტივა. AD 1,2,3,4. 2009წ.

ვ. გელაშვილი. სტუ-ს არქიტექტურის ფაკულტეტის ელექტრონული ჟურნალის "არქიტექტურული დაიჯესტი"-ს დაარსება. ჯურნალის დამაარსებელი და რედაქტორი. 2009წ.

მ. ყიფიანი. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის 2012 წლის საარჩევნო კომისიის წევრი. . 2012წ.

ნ. იმნაძე. სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), "პროფესიული ორიენტაციისთვის და კარიერის ამაღლების ტრენინგი პროგრამა". . . 2016წ.

ნ. იმნაძე. სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), "პროფესიული ორიენტაციისთვის და კარიერის ამაღლების ტრენინგი პროგრამა". . . 2016წ.

ნ. იმნაძე. სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), "სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისთვის ინქ". . სერთიფიკატი № 00556. 2009წ.

ჯ. შენგელია. სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრის, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აშშ) და სათემო კოლეჯების (აშშ) სერთიფიკატი:სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი. . 2009წ.