სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. კლდიაშვილი. სტუ-ის ქიმიური ტექნოლოგიის დეპარტამენტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი. . 2010წ.

ვ. გელაშვილი. სტუ-ს არქიტექტორ-სტუდენტების ნამუშევრების რეტროსპექტივა. AD 13,14,15,16. 2015წ.

ვ. გელაშვილი. სტუ-ს არქიტექტორ-სტუდენტების ნამუშევრების რეტროსპექტივა. AD 9,10,11,12. 2013წ.

ვ. გელაშვილი. სტუ-ს არქიტექტორ-სტუდენტების ნამუშევრების რეტროსპექტივა. AD 5,6,7,8. 2011წ.

ვ. გელაშვილი. სტუ-ს არქიტექტორ-სტუდენტების ნამუშევრების რეტროსპექტივა. AD 1,2,3,4. 2009წ.

ვ. გელაშვილი. სტუ-ს არქიტექტურის ფაკულტეტის ელექტრონული ჟურნალის "არქიტექტურული დაიჯესტი"-ს დაარსება. ჯურნალის დამაარსებელი და რედაქტორი. 2009წ.

მ. ყიფიანი. სტუ-ს ბიზნეს-ინჟინერინგის ფაკულტეტის 2012 წლის საარჩევნო კომისიის წევრი. . 2012წ.

ნ. იმნაძე. სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), "პროფესიული ორიენტაციისთვის და კარიერის ამაღლების ტრენინგი პროგრამა". . . 2016წ.

ნ. იმნაძე. სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), "პროფესიული ორიენტაციისთვის და კარიერის ამაღლების ტრენინგი პროგრამა". . . 2016წ.

ნ. იმნაძე. სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), "სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისთვის ინქ". . სერთიფიკატი № 00556. 2009წ.

ჯ. შენგელია. სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრის, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აშშ) და სათემო კოლეჯების (აშშ) სერთიფიკატი:სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი. . 2009წ.

გ. სოსელია. სტუ-ს საინოვაციო საპროექტო ცენტრი "სუფთა წყალი" დირექტორი. . 2010წ.

ნ. კუციავა. სტუ-ს სამეცნიერო საბჭოს წევრი. 1974-2004წ.წ. 0წ.

რ. ქუთათელაძე. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. . 0წ.

ნ. კუციავა. სტუ-ს სენატის წევრი. 2006წ.დან დღემდე. 0წ.

ე. ჩხაიძე. სტუ-ს სტუდენტთა ღია საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის ქიმიის სექციაში გამარჯვებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა და ახალგაზრდა მკვლევართა სამეცნიერო-შემოქმედებითი ასოციაცია . II ადგილი. 2006წ.

მ. გაბრიჩიძე. სტუ-ს ფუნქციონალური დანაფარების და ნანონაწილაკების ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების ცენტრის მენეჯერი. . 2011წ.

თ. აგლაძე. სტუ-ს ფუნქციონალური დანაფარების და ნანონაწილაკების ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი. ხელმძღვანელი. 2010წ.

ნ. კუციავა. სტუ-ს ქალთა ასოციაციის თავჯდომარის მოადგილე. . 0წ.

დ. ერისთავი. სტუ-ს ქიმიური და მეტალურგიული ფაკულტერტის, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის დეპარტამენტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო საბჭოს წევრი. 2012-2016. 0წ.