სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სოსელია. სტუ-ს საინოვაციო საპროექტო ცენტრი "სუფთა წყალი" დირექტორი. . 2010წ.

ნ. კუციავა. სტუ-ს სამეცნიერო საბჭოს წევრი. 1974-2004წ.წ. 0წ.

რ. ქუთათელაძე. სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებულის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. . 0წ.

ნ. კუციავა. სტუ-ს სენატის წევრი. 2006წ.დან დღემდე. 0წ.

ე. ჩხაიძე. სტუ-ს სტუდენტთა ღია საუნივერსიტეტო სამეცნიერო კონფერენციის ქიმიის სექციაში გამარჯვებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა და ახალგაზრდა მკვლევართა სამეცნიერო-შემოქმედებითი ასოციაცია . II ადგილი. 2006წ.

მ. გაბრიჩიძე. სტუ-ს ფუნქციონალური დანაფარების და ნანონაწილაკების ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების ცენტრის მენეჯერი. . 2011წ.

. სტუ-ს ფუნქციონალური დანაფარების და ნანონაწილაკების ელექტროქიმიური ტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი. ხელმძღვანელი. 2010წ.

ნ. კუციავა. სტუ-ს ქალთა ასოციაციის თავჯდომარის მოადგილე. . 0წ.

დ. ერისთავი. სტუ-ს ქიმიური და მეტალურგიული ფაკულტერტის, ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიებისა და ფარმაციის დეპარტამენტის სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო საბჭოს წევრი. 2012-2016. 0წ.

ჯ. ქერქაძე. სტუ-ს ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. . 2009წ.. . 2009წ.

ნ. კუციავა. სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი. 2008-2009წ.წ.. 0წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. სტუ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა და ბიზნეს-პროცესების მართვა". . 2011წ. .. საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 2011წ.

ლ. ქრისტესაშვილი. სტუდენტთა 79, 81 და 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების სექციის ჟიურის წევრი.. ხელმძღვანელი. 2011წ.

მ. გუგეშიძე. სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო კონფერენციის 24-ე სექციის (გარემოს ინჟინერია და უსაფრთხოება). ჟიურის წევრი, კომისიის მდივანი. 2017წ.

ქ. კოტრიკაძე. სტუდენტთა კონფერენციაში მონაწილეობა/ხელმძღვანელობა "PID რეგულატორიანი ავტომატური რეგულირების სისტემის გამოკვლევა". "სტუდენტთა 79-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია" სტუდენტი მარიკა სახურია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი ბაკალავრიატი, III კურსი, ჯგუფი #108825. PID რეგულატორიანი ავტომატური რეგულირების სისტემის გამოკვლევა, "სტუდენტთა 79-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია", დაიკავა II ადგილი . 2011წ.

ქ. კოტრიკაძე. სტუდენტთა კონფერენციაში მონაწილეობა/ხელმძღვანელობა "მოდელი ""მტაცებელი-მსხვერპლი" ეკონომიკაში". "სტუდენტთა 73-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია" სტუდენტი - ეკა ბუხრაძე, IV კურსი, ჯგ. 1081252, ინფორმატიკის სექციაში დაიკავა III ადგილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა, მაგისტრანტთა და ასპირანტთა სამეცნიერო განყოფილება. 2005წ.

ქ. კოტრიკაძე. სტუდენტთა კონფერენციაში მონაწილეობა/ხელმძღვანელობა "ჰიორსტის იმიტაციის მეთოდი და მისი ფრაქტალური ბუნება". "სტუდენტთა 72-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია", სტუდენტი - თეონა ჩიქოვანი, IV კურსი, ჯგ. 108026, ინფორმატიკის სექციაში დაიკავა II ადგილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სტუდენტთა, მაგისტრანტთა და ასპირანტთა სამეცნიერო განყოფილება,. 2004წ.

ქ. კოტრიკაძე. სტუდენტთა კონფერენციაში მონაწილეობა/ხელმძღვანელობა “ფესვური ჰოდოგრაფები კატასტროფების თეორიაში“. "სტუდენტთა 77-ე ღია სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია", ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის III კურსის სტუდენტმა, დავით ყიფშიძემ, ჯგ. 108625-1, დაიკავა I ადგილი, სექცია: საინჟინრო კიბერნეტიკისა და ხელსაწყოთმშენებლობის დეპარტამენტი. 2009წ.

თ. მახარაშვილი. სტუდენტურ ქართულ-გერმანული კონკურსში " გარე ავლაბრის რეკონსტრუქცია", გამარჯვებული პროექტების ილუსტრირებული ფერადი ალბომის გამოცემა.. . 2006წ.

მ. ქანთარია. სტუდენტური გაერთიანებული პორტალის შექმნა. STUDMEDIA ჯგუფის და საიტის შექმნა. 2015წ.