სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1753 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. დევიძე. ტრენინგ კურსში ასაკობრივი განვითარებისა და სწავლის თეორიები. სერთიფიკატი №2164. 2010წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. ტრენინგ პროგრამა სწავლების მეთოდიკაში. . სტუ, უცხოენების მასწავლებელთა ასოციაციის საერთაშორისო ფედერაცია. . 2015წ.

თ. ყანდაშვილი. ტრენინგ პროგრამა სწავლების მეთოდიკაში. . სტუ, უცხოენების მასწავლებელთა ასოციაციის საერთაშორისო ფედერაცია. . 2015წ.

თ. ყანდაშვილი. ტრენინგ-კურსი. „კვების პროდუქტების და სასმელების ხარისხის მართვა ტურიზმის სფეროში. ტურიზმის განვითარების რეგიონული ცენტრი. 2016წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. ტრენინგ-კურსი. „კვების პროდუქტების და სასმელების ხარისხის მართვა ტურიზმის სფეროში. . ტურიზმის განვითარების რეგიონული ცენტრი. 2016წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. ტრენინგ-კურსი. „მწვანე ტურიზმი“. . ტურიზმის განვითარების რეგიონული ცენტრი. 2016წ.

თ. ყანდაშვილი. ტრენინგ-კურსი. „მწვანე ტურიზმი“. . ტურიზმის განვითარების რეგიონული ცენტრი. 2016წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. ტრენინგ-კურსი. „ტურისტული დანიშნულების ადგილის მენეჯმენტი.. ტურიზმის განვითარების რეგიონული ცენტრი. 2016წ.

თ. ყანდაშვილი. ტრენინგ-კურსი. „ტურისტული დანიშნულების ადგილის მენეჯმენტი. . ტურიზმის განვითარების რეგიონული ცენტრი. 2016წ.

ი. კეცხოველი. ტრენინგები ინსტიტუციონალური განვითარების, გენდერული თანასწორობის ნაციონალური მექანიზმების შესწავლა და დარეგულირება. ქალთა საკითხების შესწავლის კოალიციის საზაფხულო სკოლა . 2004წ.

მ. ლომიძე. ტრენინგები-სტაჟირება 1. Caucasus University of Stichting Caucaსათაური / დასახელება: sus Foundation - Public Relations; 24-26 may 2007; 2.ზურაბ ჟვანიას სახელობის საქართველოს საზოგადოერივ საქმეთა ინსტიტუტის ჟურნალისტიკისა და მედიამენეჯმენტის კავკასიური სკოლის სერტიფიცირებული კურსი-PR-კომუნიკაციის მენეჯმენტი. 2008, მარტი-ივლისი; 3. ტრეინინგი პროფესორ-მასწავლებელთათვის - „როგორ ვასწავლოთ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა“. „ევრაზიის თანამშრომლობის“ ფონდის პროექტის საქართველოში მედიის, როგორც მაკონტროლებელი ინსტიტუტის, როლის გაძლიერება“ ფარგლებში. 2011, 14-18 აგვისტო; 4. ტრეინინგი პროფესორ-მასწავლებელთათვის (ევროკავშირის დაფინანსებით) - „მედიაკანონმდებლობა და რეგულაციები“. გაეროს განვითარების პროგრამა: მედიამონიტორინგის შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში, 2011,17-19 დეკემბერი; 5. ტრეინინგი პროფესორ-მასწავლებელთათვის (ევროკავშირის დაფინანსებით)- ახალი ამბების ჟურნალისტიკა. გაეროს განვითარების პროგრამა: მედიამონიტორინგის შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში. 2012, 14-16 იანვარი; 6. აივ ინფექციასა და ნარკოტიკის მოხმარებასთან დაკავშირებული საკითხების გაშუქება მედიაში - USAID- საქართველოში აივ პრევენციის პროექტი. 10-11 მაისი, 2012; 7.სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებელში. ორგანიზატორი: ქართულ-ევროპული აკადემია. ტრენერები: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები - ივნისი, 2013; 8. ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ეკონომიკური განვითარებისა და მისი სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. 2014,10-12 ივნისი; 9. გამოყენებითი მედია სამართლის შესახებ ჟურნალისტიკის დარგის ლექტორთათვის. დოიჩე ველე აკადემია, 23-24 ივლისი, 2014. თბილისი, საქართველო. 10. ფსიქოლოგიური კონსულტირების ტექნიკები. პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრი ,,პიკი“.2015, 25-27 თებერვალი. საქართველო, თბილისი. 11. Teacher training program: Communication and Cognition. Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning, Georgian Technical University PDC CETL. 06. 2015. 12. Training program in teaching strategies. Module - Knowledge representation. International Federation of language Teacher Associations, Georgian Technical Universuty, Multilingual Association of Georgia. June 20, 2015. 13. Training program in teaching strategies. Module - Effective communication strategies, Communication management. International Federation of language Teacher Associations, Georgian Technical Universuty, Multilingual Association of Georgia. November 27, 2015. 14. Teacher training program: Professional Orientation and Career Planning. Iowa State University Center of Excellence in Teaching and Learning, Georgian Technical University PDC CETL. 06. 2016.. . 0წ.

მ. ჭელიძე. ტრენინგების მონაწილე. . 2017წ.

კ. გორგაძე, გიგინეიშვილი აკაკი, ინჯია იოსები, ჭირაქაძე არჩილი, ბუაჩიძე ზაქარია, გეგეშიძე ემზარი, ფალავანდიშვილი გიორგი. ტრენინგი " სასმელი და სამეურნეო წყალმომარაგების სისტემების,თხევადი ქლორით გაუსნებოვნების, უსაფრთხო ფუნქციონირებისა და ტოქსიკური ნივთიერებების ტრანსპორტირებისა და შენახვის უსაფრთხოება-უვნებლობის უზრუნველყოფა". საგამოცდო კომისიის სხდომის ოქმი № 8-1/09/08/15. კომისიის წევრი. . სწავლება გაიარეს ორგანიზაციაში:საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის მრავალდარგობრივი სასწავლო სამეცნიერო ცენტრი " საინჟინრო-ფიზიკური პრობლემების ინსტიტუტი" თავჯდომარე - სტუ პროფესორი გურამ სოსელია. 2015წ.

თ. დევიძე. ტრენინგი " სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები უმაღლეს სასწავლებლებში". სერთიფიკატი. 2013წ.

რ. ქუთათელაძე. ტრენინგი "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიის ზოგადი კურსი". . 0წ.

რ. ქუთათელაძე. ტრენინგი - რეგიონული განვითარების სტრატეგიული კვლევის ცენტრში "უმაღლესი სასწავლებლების მენეჯმენტი". . 0წ.

N. Bochorishvili. ტრენინგი :“ Lesson Planing and Feedback”, ETAG” საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციცაცია”; . “ETAG” საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციცაცია . თბილისი. 2016წ.

N. Lomsadze. ტრენინგი :“ Lesson Planing and Feedback”, ETAG” საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციცაცია”; . “ETAG” საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციცაცია . თბილისი. . . 2016წ.

რ. ქუთათელაძე. ტრენინგი ბირმინგემის კოლეჯში(დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოს აკადემიური , სოციალური და კულტურული ვიზიტი : საერთაშორისო ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, რისკმენეჯმენტი.. . 0წ.

Л. Берикашвили. ტრენინგი და ტურიზმის „საზაფხულო სკოლა“-ში მონაწილეობა. უკრაინა, ხერსონის სახ. უნივერსიტეტი 2015. 0წ.