სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. კუციავა. ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს წევრი. 2004-2007 წ.წ.. 0წ.

M. Jikia. ფლორენციის ევროპის უნივერსიტეტი, ევროპის სამართლის აკადემიის მიერ ჩატარებული სემინარი თემაზე: ადამიანის უფლებები. ქ. ფლორენცია (იტალია). 2009წ.

ლ. მეტრეველი. ფსიქოლოგიური კონსულტირების ტექნიკები. სერთიფიკატი ტრენინგ კურსში მონაწილეობისათვის. 2015წ.

ლ. მეტრეველი. ფსიქოლოგიური პრობლემების მქონე ბავშვის დახმარება და პრევენციული მიდგომები. სერთიფიკატი ტრენინგ კურსში მონაწილეობისათვის. 2014წ.

ფ. წოწკოლაური. ქართული რეფერატული ჟურნალი. . 2011წ.

მ. კოპალეიშვილი, მახვილაძე ნ., ჩუბინიშვილი თ., ჩხაიძე ნ., ბედინაშვილი ი., წოწკოლაური ფ., და სხვა. ქართული რეფერატული ჟურნალი. ვარ მთავარი რედაქტორი. 2012წ.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი, ნ. ჩხაიძე, ფ. წოწკოლაური. ქართული რეფერატული ჟურნალი. ვარ სარედაქციო კოლეგიის წევრი. 2017წ.

ნ. მახვილაძე. ქართული რეფერატული ჟურნალის (ქრჟ) რედკოლეგიის წევრი. . 2012წ.

ნ. კუციავა. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის რუსულენოვანი საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი. . 0წ.

ნ. კუციავა. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი. . 0წ.

ნ. კუციავა. ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი. . 0წ.

ნ. კუციავა. ქიმიური და ბიოლოგიური ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი. 2005 წ.დან დღემდე. 0წ.

ნ. კუციავა. ქიმიური ტექნოლოგიის ინსტიტუტი. დირექტორის მოადგილე 1992-1997 წ.წ.. 0წ.

ნ. კუციავა. ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი. დეკანი, 1997-2005 წ.წ.. 0წ.

ნ. კუციავა. ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი. დეკანი 1984-1992 წ.წ.. 0წ.

ლ. ოსიძე. ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ორგანიზატორი. 2014წ.

ლ. ოსიძე, ე. ალავერდოვი, დ. დოლაბერიძე. ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის ორგანიზატორი. 2014წ.

ლ. ოსიძე, დოლაბერიძე დიმიტრი. ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები. კონფერენციის ორგანიზატორი და გამოქვეყნებული მასალების მთავარი რედაქტორის მოადგილე. 2015წ.

M. Jikia. ჯონ ჰოპკინსისა და ბოლონიის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი თემაზე: „ევროკავშირის სამართლებრივი რეფორმები“. ქ. იგალო (მონტენეგრო). 2014წ.