სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. დანელია. ქიმიური ტექნოლოგიებისა და მეტალურგიის ფაკულტეტებზე აგრარული ტექნოლოგიების საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელი. 2012-2017 წწ.. 2012წ.

ნ. კუციავა. ქიმიური ტექნოლოგიის ინსტიტუტი. დირექტორის მოადგილე 1992-1997 წ.წ.. 0წ.

ნ. კუციავა. ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი. დეკანი, 1997-2005 წ.წ.. 0წ.

ნ. კუციავა. ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი. დეკანი 1984-1992 წ.წ.. 0წ.

გ. ჯოხაძე. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საარჩევნო კომისიის წევრი. . 2016წ.

გ. ჯოხაძე. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის საბჭოს წევრი. . 2013წ.

მ. გუგეშიძე. ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიული ფაკულტეტის სამაგისტრო საკვალიფიკაციო დაცვის კომისიის მდივანი. . 2016წ.

მ. მელქაძე, ნ.ქვათელაძე, ზ.სვანაძე. ქორეოგრაფიული სასწავლებელი საბალეტო თეატრით თბილისში. . 2006წ.

ზ. გვიშიანი. ღვარცოფული მოვლენების ეკოლოგიური ზეგავლენა მიმდებარე ტერიტორიაზე. მ. კუპრავიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის ოფიციალური ოპონენტი. 2000წ.

ვ. შუბითიძე. ყველა დროის 100 უდიდესი ქართველი. . 2008წ.

თ. გრიგოლია. შავი ზღვია აუზში მიმდინარე ინეგრაციისა და რეგიონალიზაციის პროცესები. ბროშურა. გვ. 42. 2001წ.

რ. კოკილაშვილი. შავი ზღვის აუზის ENI CBC Programme 2014-2020.. საინფორმაციო სემინარი . 2017წ.

შ. ანდღულაძე. შალვა ანდღულაძე 1983 წ 15/01-დან 1983 წ 15/02-მდე ირიცხებოდა თბილისის სახელმწიფო უნუვერსიტეტის უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტის მსმენლად ქიმიის სპეციალობაზე და შეასრულა მისთვის დადგენილი სასწავლო და სამეცნიერო მუსაობის გეგმა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტმა შ. ანდღულაძეს გადასცა მოწმობა №.2503. 1983წ.

შ. ანდღულაძე. შალვა ანდღულაძემ 1986 წ 3 თებერვლიდან 31 მარტამდე საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის კვალიფიკაციის ამაღლების ფაკულტეტზე სწავლების პერიოდში გაიარა თეორიული და პრაქტიკული მომზადება გამოთვლითი ტექნიკის დარგში CM-H. საქართველოს პოლიტექნიკურინინსტიტუტის რექტორი. 1986წ.

ჯ. ქერქაძე. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის (Naec) კურატორ-მეთვალყურე,2009-2017 წ.წ. . . 2009წ.

ნ. ნათბილაძე, თ. ბარამაშვილი. შეწყვილებული სივრცითი ინვერსორი. P 5665 . 2012წ.

ქ. კოტეტიშვილი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ექსპერტი. 2015წ.

ლ. შენგელია, გ. თვაური, რ. ჭელიძე, ბ. წიგნაძე, ლ. მელაძე, ნ. ხვედელიძე, ნ. მაწკეპლაძე, გ. ბერაძე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტის SC /24/9-180/13 „კლიმატის თანამედროვე ცვლილებების ფონზე კავკასიონის ცალკეული მყინვარების არეალის შესწავლა თანამგზავრული მონაცემების საფუძველზე“, საბოლოო ანგარიში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სემინარი, სადემონსტრაციო დღე 2013 წლის 25 აპრილი, ვლადიმერ კომაროვის თბილისის ფიზიკა-მათემატიკის № 199 საჯარო სკოლა, საქართველო, თბილისი. 2013წ.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის FR/586/9-110/13 „თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე საქართველოს მყინვარების კვლევა“ მეორე წლის ანგარიში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სემინარი, სადემონსტრაციო დღე 2016 წლის 8 აპრილი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი. 2016წ.

ლ. შენგელია, გ. კორძახია, გ. თვაური. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის FR/586/9-110/13 „თანამგზავრული დისტანციური ზონდირების საფუძველზე საქართველოს მყინვარების კვლევა“ საბოლოო ანგარიში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო სემინარი, სადემონსტრაციო დღე 2017 წლის 15 მარტი,საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველო, თბილისი. 2017წ.