სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1762 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. გაბუნია. „კრიმინოლოგიის ჟურნალის“ სარედაქციო კოლეგიის წევრი, დავით ბატონიშვილის სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა. ISSN 2346-7819. . 2016წ.

მ. მაისურაძე. „მიმართულებები და მიმდინარეობები იმპრესიონიზმიდან დღევანდელობამდე“. . 2011წ.

მ. დავითაია, ვ.დავითაია. „მონადირის სოფელი“ ქ.თბილისში. სსრკ არქიტექტორთა კავშირის საკავშირო დათვალიერება-კონკურსის „წლის საუკეთესო პროექტი“ ლაურეატის დიპლომი . 1986წ.

გ. ჩიხლაძე. „სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისთვის ინქ“ (აშშ) - თრეინინგი „სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი“. სტუ-ს პროფესიული განვითარების ცენტრი, აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ). 2009წ.

ლ. კოჭლამაზაშვილი. „საკუთრების უფლებების, გადასახადების თავიდან აცილების და კორუფციის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები:სტრატეგია, კვლევები და სწავლებაში ინტერდისციპლინარული მიდგომა. . HESP-ის რეგიონული სემინარი უსდ-ის პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. . 2008წ.

თ. ყანდაშვილი. „საკუთრების უფლებების, გადასახადების თავიდან აცილების და კორუფციის სოციალურ-ეკონომიკური შედეგები:სტრატეგია, კვლევები და სწავლებაში ინტერდისციპლინარული მიდგომა. . HESP-ის რეგიონული სემინარი უსდ-ის პროფესორ-მასწავლებლებისათვის. . 2008წ.

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ხ.ჯიბლაძე. „საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2010წ.“ . საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სტატისტიკური პუბლიკაცია. გვ.1-147.. 2012წ.

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ხ.ჯიბლაძე. „საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2011 წ.“. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სტატისტიკური პუბლიკაცია. გვ.1-152.. 2013წ.

შ. მეტრეველი, ლ.გოგობერიშვილი, მ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ხ.ჯიბლაძე. „საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2012 წ.“. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სტატისტიკური პუბლიკაცია. გვ.1-165.. 2014წ.

შ. მეტრეველი, ლ. გოგობერიშვილი, მ.გოგობერიშვილი, მ.კალანდარიშვილი, ხ.ჯიბლაძე. „საქართველოს ეროვნული ანგარიშები 2013 წ.“. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სტატისტიკური პუბლიკაცია.გვ.1-159. . 2015წ.

მ. მეტრეველი. „ტურიზმის გლობალური ეთიკის კოდექსი“. ჩემს მიერ ქართულ ენაზე ნათარგმნი და ადაპტირებული „ტურიზმის გლობალური ეთიკის კოდექსი“ განთავსებულია მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ვებგვერდზე, „Global code of Ethics for Tourism“ის, FULL TEXT of the Global Code of Ethics for Tourism. . 2015წ.

მ. დავითაია. „ქალები აშენებენ იქ, სადაც კავკასია ევროპას ხვდება...“ გამოფენა და ფორუმი . . 2015წ.

ლ. ბერიძე. „შენობების ენერგო ეფექტიანობის ახალი ეროვნული რეგულაციის ფარგლებში, მინიმალური ენერგეტიკული მახასიათებლების მოთხოვნები“-ს ეროვნული კანონის დამუშავების მუშა ჯგუფის წევრი . ჟგუფი შექმნილია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში. 2017წ.

ზ. გასიტაშვილი. • Certificate of Attendance. The 6-th International Conference, AICT2012. . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. • Stockholm Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge. 530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR ENGITEC. Royal Institute of Technology KTH. 2013. . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. • Technology Transfer And Technology Licensing Workshop. . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. • United Kingdom, The 2nd SENSERA Workshop, Cranfield University, Novel methods of radiation sensors preparation, 2012. . . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. • Workshop on structuring sponsored research agreements between life sciences companies and Georgian academic laboratories. . 0წ.

M. Zoraniani. • Workshop: “Textbooks: curse, crutch or good companion” - IRCEELT, International Black Sea University,. . 2017წ.

ზ. გასიტაშვილი. • აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის, თრენინგი “სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი”. . 0წ.