სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

M. Matsaberidze, ფრანგიშვილი არჩილ, გასიტაშვილი ზურაბ, ჭიჭინაძე კონსტანტინე, ლოლაძე მანანა, აზმაიფარაშვილი ზაალ, ტყემალაძე ჯაბა. ჰორიზონ2020-ის საპროექტო წინადადების შექმნა: SEC-12-FCT-2016-2017: Technologies for prevention, investigation, and mitigation in the context of fight against crime and terrorism. ადამიანის ირაციონალური ქმედებების დისტანციური იდენტიფიცირება. 2016წ.

ლ. მეტრეველი. „ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტებს შორის“. ტრენინგი პროფესორ-მასწავლებლებისათვის, სერთიფიკატი. 2014წ.

ზ. გასიტაშვილი. • Certificate of Attendance. The 6-th International Conference, AICT2012. . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. • Stockholm Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge. 530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR ENGITEC. Royal Institute of Technology KTH. 2013. . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. • Technology Transfer And Technology Licensing Workshop. . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. • United Kingdom, The 2nd SENSERA Workshop, Cranfield University, Novel methods of radiation sensors preparation, 2012. . . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. • Workshop on structuring sponsored research agreements between life sciences companies and Georgian academic laboratories. . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. • აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტი (აშშ), სათემო კოლეჯები საერთაშორისო განვითარებისათვის, თრენინგი “სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი”. . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. • ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სემინარი. . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. • სტამბოლი, 2011, პირველი სიმპოზიუმი. აბრეშუმის გზის ქვეყნების ლოჯისტიკური ასოციაცია. http://www.loder.org.tr/announces.php?id=71. . 0წ.