სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

მ. ფოჩხუა, ვ.აფციაური,გ.ბერიძე,,, ბ.მამინაიშვილი, ზ.კიკნაძე,, მ.თუმანიშვილი. . თბილისი. 2004წ. 9994-0-133-7.

კ. იაშვილი. . . 0წ. .

დ. ტაბატაძე. . . 0წ. .

რ. ენაგელი. . . 0წ. .

ზ. ეზუგბაია, ე. ქარუმიძე, თ. ჟორდანია, . სასწავლო მოდულები – კალატოზი . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი,. 2007წ. .

გ. ჯაფარიძე, შ.სულხანიშვილი, მ. მაღლაკელიძე. ამწე-სატრანსპორტო მანქანები. II ნაწილი სატრანსპორტო მანქანები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 358 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9 .

გ. შარაშენიძე. ვაგონების დინამიკური დატვირთვები და მოძრაობის უსაფრთხოება. . გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2007წ. ISBN 978-00040-57-99-3. თბილისი, 2007, 192 გვ..

შ. ბაქანიძე, რ.მახვილაძე. ,,საბათქაშე სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგია. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ზ. ბაიაშვილი. MatLab პროგრამული პაკეტის გამოყენების საფუძვლები.. სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2010წ. 120 გვ..

ლ. ჩხეიძე. "შრომის დაცვა" (სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის). . 2011წ. CD/402.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. \\\'მიკროეკონომიკა\\\" (თემა11). გამომცემლობა "ნიკე'. 2003წ. 99928-943-7-2 გვ-256.

Е. Гегешидзе, Е, И, Гегешидзе, Т,Ф Мчедлишвили, П,Г Хведелидзе. Динамический синтез и комплекс организационно-технических решений для повышения эффективности судовых автоматизированных систем. твилисию комитет ИФТОММА Грузии. 2008წ. удк 629,12,066,621,431.

ვ. ლოლაძე, Л.махвиладзе, М.Зотов. Конструктивнотехнологические особенности индустриального сейсмостойкого строительства. Министерство образования и науки Российской Федерации. Редакционно-издательский центр Ростовского государственного строительного университета.. 2009წ. .

ზ. ვარაზაშვილი, ც. მირცხულავა. Опллзни на трассе нефтепровода. გარემოს დაცვის გეოლოგიური სააგენტო. კერძო სტუქტურა. 2004წ. .

Дж. Уфлисашвили, З С Нацвлишвили. проектирование сферических механизмов на основе плоского моделирования. издателъство тбилиского университета. 1992წ. у 2402010000/508:06)-92.

ვ. მენთეშაშვილი, Лоладзе Т.Н., Семилетова Е.Ф. Электрофизические и электрохимические технологии изготовления деталей. . Учебник; Тбилиси, издательство «Технический университет», ISBN 99928-881-3-X, с. 180. 2001წ. .

ლ. ჩხეიძე, ლ. ჩხეიძე. ავარიები და კატასტროფები ტრანსპორტზე. ნაწ. 2. CD422. 2011წ. .

ა. დუნდუა. ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო და საგადასარბენო სისტემები; I ნაწილი; 291 გვ.. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-301-4.

ჯ. იოსებიძე, აფაქიძე თორნიკე. ავტომობილების ეკოლოგიურობის საფუძვლები.. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-729-6.

ჯ. იოსებიძე, აფაქიძე თორნიკე. ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია.. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. http://www.gtu.ge/publishinghouse/.