სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ფოჩხუა, ვ.აფციაური,გ.ბერიძე,,, ბ.მამინაიშვილი, ზ.კიკნაძე,, მ.თუმანიშვილი. . თბილისი. 2004წ. 9994-0-133-7.

ი. ცომაია. . . 0წ. .

ვ. აბულაძე. . . 0წ. .

კ. იაშვილი. . . 0წ. .

ვ. მოსიაშვილი. . . 0წ. .

გ. ცაავა, null. . . 0წ. .

გ. ცაავა, null. . . 0წ. .

ბ. მეფარიშვილი. . . 0წ. .

რ. ენაგელი. . . 0წ. .

ზ. ეზუგბაია, ე. ქარუმიძე, თ. ჟორდანია, . სასწავლო მოდულები – კალატოზი . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი,. 2007წ. .

გ. ბელთაძე, ჰ. მელაძე, ნ. სხირტლაძე. გადაწვეტილებათა მიღების თეორიის საფუძვლები და მათი გამოყენება საზოგადო ებრივ მეცნიერებებში . თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 2003წ. 478 გვ. ISBN: 99940-13-22-X.

შ. ფაფიაშვილი. "ირიბი ანუ არაპირდაპირი მტკიცებულების ცნება, არსი და მნიშვნელობა" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.178–186.

გ. ჯაფარიძე, შ.სულხანიშვილი, მ. მაღლაკელიძე. ამწე-სატრანსპორტო მანქანები. II ნაწილი სატრანსპორტო მანქანები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 358 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9 .

ზ. ნაცვლიშვილი, რ. დანელია და სხვ.. გეომეტრია – 9. სახელმძღვანელო. გამომცემლობა “ლეგია“. 1994წ. 119 გვ.

გ. შარაშენიძე. ვაგონების დინამიკური დატვირთვები და მოძრაობის უსაფრთხოება. . გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2007წ. ISBN 978-00040-57-99-3. თბილისი, 2007, 192 გვ..

გ. სურგულაძე, ო. შონია, კ.ბოტჰე, თემო დოლიძე, გიორგი სურგულაძე. თანამედროვე პროგრამული პლატფორმები და ენები (WindowsNT, Unix, Linux, C++, Java, XML). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-11-0.

გ. სურგულაძე, ო. შონია, ლ. ყვავაძე. მონაცემთა განაწილებული ბაზების მართვის სისტემები (MsSQL Server, Access, InterBase, JDBC, Oracle). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-18-5.

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ. ბალაბანოვი, მ. ყურაშვილი, ლ. რუხაძე. უმაღლესი მათემატიკა I. . სახელმძღვანელო. გამომცემლობა "განათლება". 1985წ. .

გ. ცაავა. ფინანსური მარკეტინგი. უნივერსალი. 2009წ. ISBN 978-9941-12-477-8.

გ. ცაავა. ფინანსური მენეჯმენტი. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. ISBN 978-9941-14-630-5.