სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. გორჯოლაძე, გ.ყიფიანი. თეორიული მექანიკის კურსი (სტატიკა და კინემატიკა). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 380 გვ.. 2006წ. ISSN 99940-48-61-9.

მ. გრძელიშვილი, ო. გიორგობიანი. თხევადი და მყარი სათბობით გათბობა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2011წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი.აბულაძე, ვ.წვერავა. იმიტაციური მოდელირების ენა GPSS World და რთული სისტემების მოდელები. სტუ, 352 გვ.. 2009წ. .

ა. სიჭინავა. ინვესტიციები. ქართულ–ბრიტანული უნივერსიტეტი. 2010წ. UDC(უაკ) 330.322.013.

ნ. კიკნაძე, ზ.ციხელასვილი, პ.გიორგაძე, ი.ციხელაშვილი, შ.ციხელაშვილი. ინოვაციური პროცესების მართვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN978-9941-14-592-6; gv.1-242.

ლ. შატაკიშვილი, გ. ხელიძე. ინჟინერი და საზოგადოება. ტექნიკური უნივერსირტეტი. 2006წ. .

გ. ჯოლია. ინსტიტუციური ეკონომიკა (ლექციების კურსი) (ელექტრონული ვერსია). ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2014წ. .

თ. მენაბდე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების ექსპერტიზა 1 ნაწილი. სტუ. 2016წ. 978-9941-20-677-1.

თ. მენაბდე, ზ. აზმაიფარაშვილი. ინტელექტუალური საკუთრების ექსპერტიზა. (II ნაწ.). სტუ. 2016წ. 978-9941-20-679-5.

ნ. ხაბეიშვილი. ინტერიერი.. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2007წ. ISBN 978-99940-954-6-9.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინტერნეტ-ეკონომიკა (ელვერსია) CD 453 სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 330(02)/2. . 2011წ. .

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ინტერნეტ-მარკეტინგი (ელექტრონული ვერსია) CD 452, სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი: 339.138(02)/16. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. ISBN 978-9941-14-941-2.

ი. მოდებაძე, ჯ. ხუნწარია. ინფოტელეკომუნიკაციის ქსელების საკანალიზაციო ნაგებობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978–9941–14–493–6.

მ. ზუბიაშვილი, ა.მღვდელაძე. კადრების მენეჯმენტი ტრანსპოტზე. სტუ-ს სარედაქციო საგამომცემლო საბჭო. 2007წ. .

დ. კუპატაძე, თ. შარაბიძე. კარიერების დაპროექტება. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. CD-25/539.

ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე, ა. ეზუგბაია. კედლებისა და იატაკების მოპირკეთების ტექნოლოგია ხელოვნური და ბუნებრივი ქვის მასალებით. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. 99940-57-12-X.

გ. ბერუაშვილი, მ.სვანაძე. კვების და მაცივარ-დანადგარების რემონტი,მონტაჟი და დიაგნოსტიკა 34 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-57-07-3.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. კვების მანქანების გაანგარიშებისა და კონსტრუირების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978–9941–14–907–8.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ზ. ჯაფარიძე, გ. გოლეთიანი. კვების მრეწველობის საწარმოთა დაპროექტება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–99940–57–88–7.

გ. გუგულაშვილი, ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი. კვების პროდუქტების დამფასოებელ–შემფუთი ავტომატები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–9941–14–021–1.