სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩაჩანიძე. სისტემების თეორიის საფუძვლების პრაქტიკულიდავალებების ამოცანები და სავარჯიშოები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1989წ. .

ბ. შანშიაშვილი. სისტემების იდენტიფიკაცია. I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-596-4.

თ. სუხიაშვილი. სისტემების ობიექტზე ორიენტირებული ანალიზი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-090-7.

გ. გოგიჩაიშვილი, თ. სუხიაშვილი. სისტემების ობიექტზე ორიენტირებული ანალიზი და დაპროექტება. თბილისი,"ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-258-1.

თ. სუხიაშვილი. სისტემების ობიექტზე ორიენტირებული ანალიზი და დაპროექტება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-258-7.

ო. ვერულავა. სისტემური ანალიზი რთული ობიექტების მოდელირება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ო. ვერულავა. სისტემური ანალიზი რთული ობიექტების მოდელირება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ნ. გოგნიაშვილი, რ.გოგშელიძე, ი.აქუბარდია, ლ.ფაფიაშვილი, ი.ბოხაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი). სამართალი. 2008წ. 99940-807-9-2.

ნ. გოგნიაშვილი, რ.გოგშელიძე, ი.აქუბარდია, ლ.ფაფიაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი). სამართალი. 2008წ. 99940-807-8-4.

ი. აქუბარდია. სისხლის სამართლის პროცესი ,,ზოგადი ნაწილი’’ ავტორთა კოლექტივი , თანაავტორი. სამართალი. 2008წ. .

ი. აქუბარდია. სისხლის სამართლის პროცესი ,,ზოგადი ნაწილი’’ ავტორთა კოლექტივი , თანაავტორი მე-2 შესწორებული გამოცემა. სამართალი. 2009წ. .

ი. აქუბარდია. სისხლის სამართლის პროცესი ,,კერძო ნაწილი’’ ავტორთა კოლექტივი, თანაავტორი. სამართალი. 2008წ. .

ჯ. გაბელია, თანაავტორი, ავტორთა კოლექტივი. სისხლის სამართლის პროცესი ზოგადი ნაწილი. გადამუშავებული გამოცემა, ნაწილი, სახელმძღვანელო. 2013წ. .

ლ. ქობულაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესი(ზოგადი ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. თავი მე4 პარაგრაფი მე 8, თბილისი.

ლ. ქობულაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესი(კერძო ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. თვი მე 3 პარაგრაფი 1, თბილისი.

ლ. ქობულაშვილი. სისხლის სამართლის პროცესი(კერძო ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. თავი მე3 პარაგრაფი 1, თბილისი.

ი. აქუბარდია. სისხლის სამართლის პროცესი. ავტორთა კოლექტივი, თანაავტორი. . 2002წ. 99928–32–49–5.

შ. ფაფიაშვილი. სისხლის საპროცესო სამართლის ცნება, არსი და მნიშვნელობა, წიგ., „სისხლის სამართლის პროცესი [ზოგადი ნაწილი], . "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვერდი 7-11.

ნ. ამილახვარი, ამილახვარი გიორგი. სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ მოსახლეობის სტაციონარული დახმა¬რე-ბის კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის სახელმძღვანელო. თბილისი. 2005წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ო.ლანჩავა. სიცოცხლის უსაფრთხოება (საგანგებო სიტუციების მრთვა და სამოქალაქო თავდაცვა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .