სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2388 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კუბლაშვილი, მარიამ ავალიშვილი. უმაღლესი მათემატიკის საფუძვლები. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ა. ასათიანი. უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა. გამომცემლობა „უნივერსალი". 2014წ. .

ა. ასათიანი. უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-039-6.

ა. ასათიანი. უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკა, მესამე გამოცემა. გამომცემლობა „უნივერსალი". 2016წ. ISBN 978-9941-22-451-5.

ლ. ბოცვაძე, ო.გელაშვილი, მ.მებურიშვილი. უნიმოდალური და ინტერმოდალური გადაზიდვები. სახელმძღვანელო. ელექტრონული ვერსია. თბილისი, 650 გვ.. 2011წ. .

მ. ჯიქია, ა. ნევეროვი. უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხები მანქანათმშენებლობაში. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2006წ. 99940-57-00-6.

ა. ნევეროვი. უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხები მანქანათმშენებლობაში. სტუ-ს გამომცემლობა, 89 გვ.. 2006წ. .

ნ. მაჭავარიანი, მ. ჯიქია, ა.ნევეროვი. უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხები მანქანათმშენებლობაში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. 99940-57-00-6.

გ. ყურაშვილი, ა. სიჭინავა, გ. ცაავა, დ. სეხნიაშვილი, თ. აბუაშვილი. უძრავი ქონების და ფინანსური აქტივების ეკონომიკური შეფასება. . 2017წ. .

ა. სიჭინავა. უძრავი ქონების ეკონომიკა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-267-4.

გ. ხოფერია. უძრავი ქონების შეფასება . საქართველოს განათლების სამინისტრო. 2016წ. .

ჯ. ჩოგოვაძე, ი.გოგოლაძე, გ.ლაღუნდარიძე, რ.მახვილაძე. უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი I ნაწილი უძრავი ქონების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2005წ. 0წ. .

თ. ცინცაძე, ი. ჩეკმანი. ფარმაკოლოგია. სტუ. 2006წ. .

თ. ცინცაძე, ი.ჩეკმანი. ფარმაკოლოგია (გადამუშავებული მეორე გამოცემა). სტუ თბილისი . 2009წ. .

ი. ცომაია. ფარმაცევტულ ტექნოლოგიაში სუპოზიტორიები, როგორც წამლის ფორმა. სტუ, რეკომენდრებულია სტუ-ს სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ, ოქმი #4,08.07.2010,. 2010წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, ნ. ერემეიშვილი, ი. გარსევანიშვილი, ფადიურაშვილი ზაზა. ფარმაცევტული მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა. სტუ. 2014წ. 978-9941-0-751-2.

თ. საღარეიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. შაშიაშვილი. ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია. . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნუვერსიტეტ". 2009წ. ISBN 978-9941-501-8.

ნ. შონია, ქოქიაური ლამარა. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი. . 2010წ. .

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური დ., ღუდუმიძე თ., ჭელიშვილი დ., ჯუღელი ზ.. ფასწარმოქმნა მშენებლობაში, ინვესტიციები და საბანკო კრედიტი, დამხმარე სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. სტუ–ს გამომცემლობა . 2006წ. 99940–56–39–5.

ნ. ჯვარელია. ფეთქებადუსაფრთხოება. CD-326. 2011წ. .