სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Liniar Algebra. Lectures in Mathematics. Tbilisi, N1-12. 172 p. (in Georgian). 2006წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. Material cutting tools 1-2. სილაბუსი,MCT0005. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, მექანიკის ინჟინერიია . 2012წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Mathematical Analysis. Lectures in Mathematics. Tbilisi, N1-12. 212 p. (in Georgian). 2007წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Mathematical Analysis. Lectures in Mathematics. Tbilisi, N13-24. 160 p. (in Georgian). 2007წ. .

ლ. გიორგაშვილი, D.Natroshvili, G.Jashiashvili. Mathematics for economists. Second Edition, "Akhali Ivironi", Tbilisi. 2008წ. .

ლ. გიორგაშვილი, D. Natroshvili, M. Usanetashvili, G. Jashiashvili. Mathematics for the Economists. Tbilisi, the ”Global Print” Publish-house. 1999წ. pp.1-564.

ზ. ბაიაშვილი. MatLab პროგრამული პაკეტის გამოყენების საფუძვლები.. სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2010წ. 120 გვ..

ზ. ღვინიაშვილი. ME00005Manufacturing Engineering. სილაბუსი,MCT0005. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, მექანიკის ინჟინერიია (ინგლისური კურსი) თბილისი,2012წ.. 2012წ. .

რ. ქუთათელაძე. menejmenti . . 0წ. .

T. Jangveladze. Methods of Approximate Solution of Ordinary Differential Equations. University Press, Tbilisi, 309 p. (in Georgian). 2005წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. mewarmeobis samartlebrivi formebi. gamomcemloba codna. 2015წ. .

К. . Models of computer-aided management. Statistical models. Georgian Tech¬ni¬cal University. 2004წ. 99940-35-27-4.

ქ. ყაჭიაშვილი. Models of computer-aided management. Statistical models. Georgian Tech¬ni¬cal University. 2004წ. 99940-35-27-4.

M. Zoraniani. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part I. Publishing House “Technical University”. Tbilisi. 2009წ. 978-9941-14-584-1 (All the parts) 978-9941-14-585-8 (part one).

M. Zoraniani. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part II. Publishing House “Technical University”. Tbilisi. 2013წ. 978-9941-14-584-1 (All the parts) 978-9941-20-308-4 (part two).

M. Zoraniani, M. Aslanishvili. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part III. . პოლიგრაფიული ცენტრი "ბარტონი". 2017წ. 978-9941-9420-9-9.

. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part III. . პოლიგრაფიული ცენტრი "ბარტონი". 2017წ. 978-9941-9420-9-9.

ო. ვერულავა, თ.ქოჩლაძე. neironisa da neironuli qselebis modelireba. stu, marTvis Teoria, sinergetika, III wigni, saxelmZRvanelo. . 2000წ. gv. 765-793. 18გვ.

G. Surguladze, K. Bothe. Objektorientierte Modellierung und Programmierung mit der UML. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99940-56-01-8.

T. Jangveladze. On One Iterative Method of Solution of Bitsadze-Samarskii Boundary Value Problem. Manuscript. Faculty of Applied Mathematics and Cybernetics of Tbilisi State University, 15 p. (in Georgian). 1975წ. .