სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2588 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ჩოგოვაძე, ი.გოგოლაძე, გ.ლაღუნდარიძე, რ.მახვილაძე. უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი I ნაწილი უძრავი ქონების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2005წ. 0წ. .

თ. ცინცაძე, ი. ჩეკმანი. ფარმაკოლოგია. სტუ. 2006წ. .

თ. ცინცაძე, ი.ჩეკმანი. ფარმაკოლოგია (გადამუშავებული მეორე გამოცემა). სტუ თბილისი . 2009წ. .

ი. ცომაია. ფარმაცევტულ ტექნოლოგიაში სუპოზიტორიები, როგორც წამლის ფორმა. სტუ, რეკომენდრებულია სტუ-ს სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ, ოქმი #4,08.07.2010,. 2010წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, ნ. ერემეიშვილი, ი. გარსევანიშვილი, ფადიურაშვილი ზაზა. ფარმაცევტული მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა. სტუ. 2014წ. 978-9941-0-751-2.

თ. საღარეიშვილი, თ. ცინცაძე, ნ. შაშიაშვილი. ფარმაცევტული საქმიანობის ორგანიზაცია. . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნუვერსიტეტ". 2009წ. ISBN 978-9941-501-8.

ნ. შონია, ქოქიაური ლამარა. ფასიანი ქაღალდების ბაზარი. . 2010წ. .

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური დ., ღუდუმიძე თ., ჭელიშვილი დ., ჯუღელი ზ.. ფასწარმოქმნა მშენებლობაში, ინვესტიციები და საბანკო კრედიტი, დამხმარე სამშენებლო ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. სტუ–ს გამომცემლობა . 2006წ. 99940–56–39–5.

ნ. ჯვარელია. ფეთქებადუსაფრთხოება. CD-326. 2011წ. .

ნ. კენჭიაშვილი. ფერადი ლითონები და შენადნობები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2012წ. 978-9941-20-089-2 .

ნ. კენჭიაშვილი. ფერადი ლითონები და შენადნობები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2012წ. .

ნ. კენჭიაშვილი. ფერადი ლითონები და შენადნობები. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2012წ. 978-9941-20-089-2 .

მ. ოქროსაშვილი, ნ. კენჭიაშვილი. ფერადი ლითონები და შენადნობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978–9941–20–089–2.

რ. კანაშვილი. ფერადი ლითონების ავტოკლავური ჰიდრომეტალურგია, გვ. 168. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2016წ. ISBN 978-9941-20-670-2.

მ. ბაბუციძე, ზ.ლოლუა. ფერადი ლითონების და მათი შენადნობების შედუღების ტექნოლოგია. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-489-9.

რ. კანაშვილი, ვ. გაფრინდაშვილი, ო. მიქაძე, მ. მჭედლიშვილი. ფერადი ლითონების მეტალურგია სპილენძის მეტალურგია II ნაწილი ჰიდრომეტალურგია. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. ISBN 978-9941-14-930-6 (ყველა ნაწილი) ISBN 978-9941-20-476-8 (მეორე ნაწილი).

ბ. გოგიჩაშვილი, ო.მიქაძე, გ.კობაიძე. ფერადი ლითონების მეტალურგია. სპილეძის მეტალურგია. ტექნიკური უნივესიტეტი. 2011წ. 977-994-14-930-6.

ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, გ. კობაიძე. ფერადი ლითონების მეტალურგია. სპილენძის მეტალურგია. I ნაწილი. პირომეტალურგია. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-930-6 ISBN 978-9941-14-931-3.

მ. მჭედლიშვილი, რ. კანაშვილი, ვ.გაფრინდაშვილი, ო.მიქაძე. ფერადი ლითონების მეტალურგია. სპილენძის მეტალურგია; მე-2 ნაწილი; ჰიდრომეტალურგია.. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2014წ. თბილისი. გვ. 225.

რ. კანაშვილი, ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაიშვილი. ფერადი მეტალურგია, სპილენძის მეტალურგია, ნაწილი I პირომეტალურგია. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"Б 2011. 2011წ. ISBN 978-9941-14-930-6 (ყველა ნაწილი) ISBN 978-9941-14-931-3.