სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ოქროსაშვილი, ნ. კენჭიაშვილი. ფერადი ლითონები და შენადნობები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978–9941–20–089–2.

რ. კანაშვილი. ფერადი ლითონების ავტოკლავური ჰიდრომეტალურგია, გვ. 168. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2016წ. ISBN 978-9941-20-670-2.

მ. ბაბუციძე, ზ.ლოლუა. ფერადი ლითონების და მათი შენადნობების შედუღების ტექნოლოგია. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-489-9.

რ. კანაშვილი, ვ. გაფრინდაშვილი, ო. მიქაძე, მ. მჭედლიშვილი. ფერადი ლითონების მეტალურგია სპილენძის მეტალურგია II ნაწილი ჰიდრომეტალურგია. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. ISBN 978-9941-14-930-6 (ყველა ნაწილი) ISBN 978-9941-20-476-8 (მეორე ნაწილი).

ბ. გოგიჩაშვილი, ო.მიქაძე, გ.კობაიძე. ფერადი ლითონების მეტალურგია. სპილეძის მეტალურგია. ტექნიკური უნივესიტეტი. 2011წ. 977-994-14-930-6.

ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაშვილი, გ. კობაიძე. ფერადი ლითონების მეტალურგია. სპილენძის მეტალურგია. I ნაწილი. პირომეტალურგია. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-930-6 ISBN 978-9941-14-931-3.

მ. მჭედლიშვილი, რ. კანაშვილი, ვ.გაფრინდაშვილი, ო.მიქაძე. ფერადი ლითონების მეტალურგია. სპილენძის მეტალურგია; მე-2 ნაწილი; ჰიდრომეტალურგია.. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2014წ. თბილისი. გვ. 225.

რ. კანაშვილი, ო. მიქაძე, ბ. გოგიჩაიშვილი. ფერადი მეტალურგია, სპილენძის მეტალურგია, ნაწილი I პირომეტალურგია. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"Б 2011. 2011წ. ISBN 978-9941-14-930-6 (ყველა ნაწილი) ISBN 978-9941-14-931-3.

ბ. გოგიჩაშვილი, ო.მიქაძე, გ.კობაიზე. ფერადი მეტალურგია. სპილეძის მეტალურგია 1 მაწილი პირომეტალურგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978–994–14–930–6 ; 978–941–14–931–3.

რ. კანაშვილი. ფერადი მეტალურგიის აპარატურა, 202 გვ.. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN 978-9941-20-543-9.

ქ. წერეთელი, წერეთელი ნუგზარ. ფეროშენადნობების ელექტრომეტალურგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. წერეთელი, წერეთელი ქეთევან. ფეროშენადნობების ელექტრომეტალურგია.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ქ. წერეთელი, ნ. წერეთელი. ფეროშენადნობების წარმოების ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ნ. წერეთელი, წერეთელი ქეთევან. ფეროშენადნობების წარმოების ტექნოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ი. კალანდაძე, ა. გიგინეიშვილი, გ. ჩიხლაძე. ფიზიკა (უმაღლესი პროფესიული სწავლების სტუდენტებისათვის). დამტკიცებულია სახელმძღვანელოდ სარედაქციო საგამომცემლო საბჭოს მიერ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2009წ. .

მ. შენგელია, ჯ.ნარუსლიშვილი ნ. ხვედელიძე თ. თ. ჩხიკვაძე მ. ცირეკიძე. ფიზიკის აბიტურიენტებისა და მოსამზადებელი განყოფილების მსმენელთათვის. II ნაწილი-„ელექტროდინამიკის საფუძვლები“. სახელმძღვანელო. 1996 წ. თბილისი. 0წ. .

გ. ჩიხლაძე, ა.გიგინეიშვილი, ქ.კოტეტიშვილი, ნ.დოლიძე, ზ.ჯიბუტი, ქ.კაპანაძე. ფიზიკის მოკლე კურსი პირველი ნაწილი, 75 გვერდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. CD 3427.

გ. ჩიხლაძე, ა.გიგინეიშვილი, ქ.კოტეტიშვილი, ნ.დოლიძე, ზ.ჯიბუტი, ქ.კაპანაძე. ფიზიკის მოკლე კურსი, მეორე ნაწილი, 67 გვერდი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2017წ. CD 3428..

ო. ნამიჩეიშვილი, შ. ბებიაშვილი, ჯ. გუგუშვილი, ნ. ქობულაძე. ფიზიკური ამოცანების მოდელირება ელექტრონულ გამომთვლელ მანქანაზე, ნაწილი პირველი. თბილისი: თბილისი უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1989წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი, ჟ. გოგიაშვილი, კ. დალაქიშვილი. ფიზიკური მოვლენების მათემატიკური მოდელირება, ნაწილი მეორე. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1994წ. .