სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2588 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ყ. ნემსაძე. ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები (მეორე გადამუშავებული გამოცემა) 2015წ.. . 0წ. .

გ. ცაავა. ფინანსური და საბანკო საკრედიტო რისკების მართვა. აფხ. მეცნ. აკადემია. 2007წ. ISBN 978-99940-69-39-2.

მ. ჭელიძე. ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები. გამომცემლობა „დანი“. 2017წ. .

თ. ყანდაშვილი, ხ. ბარბაქაძე, ლ. ბახტაძე. ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები. ელვერსია. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი CD1403. 2013წ. .

ჰ. მელაძე. ფინანსური მათემატიკა. ალბათობა და სტატისტიკა (ელემენტები). (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა - 194 გვ.. 2003წ. .

ჰ. მელაძე, პ.ბაბილუა. ფინანსური მათემატიკის საკითხები (დამხმარე სახელმძღვანელო). თბილისი, “უნივერსალი”, 283 გვ.. 2008წ. .

ზ. ღუდუშაური. ფინანსური მენეჯმენტი. შპს „მხს“. 2007წ. .

ზ. ღუდუშაური. ფინანსური მენეჯმენტი. გამომცემლობა „საჩინო“. 2015წ. 978-9941-9357-1-8.

გ. ცაავა. ფინანსური მენეჯმენტი: თეორია, მეთოდები და პრაქტიკა. გრაალი. 2011წ. ISBN 978-9941-9167-1-7.

გ. ცაავა. ფინანსური მენეჯმენტი: თეორია, მეთოდები და პრაქტიკა ტომი II. გრაალი. 2011წ. ISBN 978-9941-9167-2-4.

გ. ცაავა. ფინანსური მენეჯმენტი: ფინანსების თეორიული საფუძვლები, საწარმოს ფინანსების მართვა, ფინანსური დაგეგმა, ანგარიშგება, ანალიზი კორპორაციული ფინანსები, ტესტები და ამოცანები.. აფხ. მეცნ. აკადემია. 2006წ. 99940-869-5-2.

ა. ინგოროყვა. ფინანსური მენეჯმენტი:თეორია, მეთოდები და პრაქტიკა. ტომი I. - ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების ფინანსების მართვა. გრაალი. 2011წ. 978-9941-9167-1-7.

ა. ინგოროყვა. ფინანსური მენეჯმენტი:თეორია, მეთოდები და პრაქტიკა. ტომი II. - საწარმოს (კორპორაციის) ფინანსების მართვა. გრაალი. 2011წ. 978-9941-9167-2-4.

ყ. ნემსაძე. ფინანსური პოლიტიკა საფირმო ორგანიზაციებში (რუსულად) 2014წ.. . 0წ. .

ყ. ნემსაძე. ფინანსური პოლიტიკა საფირმო ორგანიზაციებში (მეორე გადამუშავებული გამოცემა; რუსულად). 2015წ.. . 0წ. .

დ. ბიბიჩაძე, ბაკაშვილი ნ. მესხიშვილი დ.. ფირმის ეკონომიკა . გამომცემლობა „უნივერსალი“. 2011წ. .

მ. ჩინჩალაძე, დარსაველიძე ნინო. ბოჭოიძე ლელა. კურტანიძე ანა. ფირმის ეკონომიკა. გამომცემლობა „სტუ“ . 2017წ. ISBN 978-9941-0-9915-1.

გ. ტყეშელაშვილი, კილაძე თამარი, ზუბიაშვილი მარიამი. ფირმის მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. 978-9941-20-507-1.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი, მ.ზუბიაშვილი. ფირმის მენეჯმენტი. სტუ. 2014წ. გვ323.