სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ბურდიაშვილი, გ. ცაავა. ფული, ფულის მიმოქცევა და კრედიტი. სასწავლო-პრაქტიკული სახელმძღვანელო. . გამომცემლობა „დანი“. 2017წ. 978-9941-0-9755-3.

ს. წიკლაური. ფული,კრედიტი,ბანკები. სააქციო საზოგადოება ,,პირველი სტამბა". 2010წ. .

ვ. მოსიაშვილი. ფულის მიმოქცევა და კრედიტი,. დანი. 2014წ. ISBN 978-9941-0-5984-3 .

ს. წიკლაური, ანტონ ინგოროყვა. ფულის მიმოქცევა და კრედიტის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2001წ. .

გ. ცაავა. ფულის ფუნქციების გაფართოების რეალობა. „დანი“. 2016წ. ISBN 978-9941-0-8421-8.

ო. ნამიჩეიშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ზ. წვერაიძე, ბ. ბარდაველიძე. ფუნქციონალური დაპროგრამების ენა ჰასკელი (ლაბორატორიული პრაქტიკუმი). თბილისი: საგამომცემლო სახლი «ტექნიკური უნივერსიტეტი». 2012წ. .

გ. სალუქვაძე. ქალაქთმშენებლობითი ეკოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

ფ. ქვაცაბაია, ტურაბელიძე ნაუმ, ბერიძე ნელი. ქალაქის /აშენებული ტერიტორიების/ კადასტრი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. 2016წ. .

ლ. ბოჭოიძე, ნ.ნებიერიძე. ქართული ბმული აზოტი და მისი წარმოება საქართველოში. თბილისი. 1998წ. .

ლ. ასლამაზიშვილი. ქართული ემიგრაციის ისტორიიდან დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში (საფრანგეთი, პოლონეთი, ინგლისი) . „უნივერსალი“. 2015წ. ISBN978-9941-22-525-3.

თ. ჯაგოდნიშვილი, ვ. პაპასკირი. ქართული ენა (პრაქტიკული კურსი). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, თ. თოდუა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების პრეპარირება. teqnikuri universiteti~. Tbilisi . 2011წ. .

ო. ვერულავა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების პრეპარირება. teqnikuri universiteti~. Tbilisi. 2011წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ორატორული ხელოვნება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 171 გვერდი.

თ. ჯაგოდნიშვილი, null, ივ. ჯაგოდნიშვილი, ვ. პაპასკირი. ქართული ორატორული ხელოვნება (ქრესთომათია-პრაქტიკუმი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

გ. ლობჟანიძე. ქართული სამართლის ისტორია. „ბონა კაუზა“ ქ. თბილისი, 2015 . 2015წ. 32(479.22)+34(479.22).

რ. მიშველაძე. ქართული ფენომენი. თბილისი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, 220 გვ.. 2010წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ქართული ცურვა. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი,. 2005წ. ISBN 99940-0-561-8.

ჰ. კუპრაშვილი. ქართული ცურვა . გამომც. “პოლიგრაფ+”, თბ.,. 2004წ. ISBN 99940-0-190-6.