სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბოჭოიძე, ნ.ნებიერიძე. ქართული ბმული აზოტი და მისი წარმოება საქართველოში. თბილისი. 1998წ. .

ლ. ასლამაზიშვილი. ქართული ემიგრაციის ისტორიიდან დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში (საფრანგეთი, პოლონეთი, ინგლისი) . „უნივერსალი“. 2015წ. ISBN978-9941-22-525-3.

თ. ჯაგოდნიშვილი, ვ. პაპასკირი. ქართული ენა (პრაქტიკული კურსი). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, თ. თოდუა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების პრეპარირება. teqnikuri universiteti~. Tbilisi . 2011წ. .

ო. ვერულავა. ქართული ნაბეჭდი სიმბოლოების პრეპარირება. teqnikuri universiteti~. Tbilisi. 2011წ. .

თ. ჯაგოდნიშვილი. ქართული ორატორული ხელოვნება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. 171 გვერდი.

თ. ჯაგოდნიშვილი, null, ივ. ჯაგოდნიშვილი, ვ. პაპასკირი. ქართული ორატორული ხელოვნება (ქრესთომათია-პრაქტიკუმი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

გ. ლობჟანიძე. ქართული სამართლის ისტორია. „ბონა კაუზა“ ქ. თბილისი, 2015 . 2015წ. 32(479.22)+34(479.22).

რ. მიშველაძე. ქართული ფენომენი. თბილისი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, 220 გვ.. 2010წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ქართული ცურვა. ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი,. 2005წ. ISBN 99940-0-561-8.

ჰ. კუპრაშვილი. ქართული ცურვა . გამომც. “პოლიგრაფ+”, თბ.,. 2004წ. ISBN 99940-0-190-6.

გ. გოგია, გ.გელენიძე, მ.გელენიძე. ქვანახშირის გამდიდრების ნარჩენების პლაზმური გადამუშავება.. . 2011წ. .

გ. ჯოლია. ქვეყანათმცოდნეობა (აზია, ამერიკა, აფრიკა, ავსტრალია). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2004წ. ISBN 99940-40-54-5.

გ. ჯოლია. ქვეყანათმცოდნეობა (ევროპა). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. ISBN 99940-40-54-5.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგაბია, ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია. . 2009წ. .

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP USAID სტუ. 2009წ. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია კალატოზი. II გამოცემა. სტუ–ს საგამომცემლო კომპანია ,,საუნჯე". 2010წ. .

ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია – II გამოცემა . შპს საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია – საუნჯე. 2010წ. 978-9941-14-773-9.

ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია – I გამოცემა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-773-9.