სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია. კალატოზი (II გამოცემა). UNDP, საგამომცემლო კომპანია ,,საუნჯე". 20010წ. .

ა. ლეჟავა, ნ. კუციავა. მ. ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში. . 2013წ. ტომი 4 გვ. 165.

ა. ლეჟავა, ნ. კუციავა, მ. ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში. . 2009წ. ტომი 3 გვ. 135.

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ნ. კუციავა. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში. სტუ.. 2009წ. ტომი 2 გვ. 165.

ა. ლეჟავა, ნ. კუციავა, მ. ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში. სტუ. 2009წ. ტომი 1 გვ.134.

მ. კაპანაძე. ქიმიისა და ქიმიური ტექნიკის ისტორია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 54(09)/35.

ლ. ჩხეიძე. ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოება. . 2011წ. CD/445.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, მჭედლიშვილი გ., ლომსაძე გ.. ქიმიური მრეწველობაში ახალი ტექნიკის დანერგვისა და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარების შედეგად მიღებული ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

ზ. ბარდაჩიძე. ქიმიური მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა (არაორგანული ნაერთები). ელექტრონული ვერსია. 2001წ. .

მ. მაცაბერიძე. ქიმიური ტექნოლოგიის გამოყენებითი ინფორმატიკის ზოგადი ასპექტები. სალექციო კურსის სტუ-ის ბიბლიოთეკის კოდი: CD 2875 (საგნის სილაბუსი). 2016წ. .

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. ქიმიურიდა კვებისმრეწველობისტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოება. . 2012წ. CD/559.

ი. ქართველიშვილი, ო. შონია. ქსელებისა და მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების უსაფრთხოების სკანირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

დ. აბზიანიძე, რ. ენაგელი, გ.ბუცხრიკიძე. ქსელური მართვის პრინციპები. ელექტრონული ვერსია 118/354. 2007წ. .

თ. ჯავახიშვილი. ქსელური მართვის პრინციპები. ელექტრონული ვერსია. 2007წ. .

გ. ღვინეფაძე. ქსელური ოპერაციული სისტემა Windows 2000. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. ISBN 99940-48-22-8.

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი, გლოველი კახა. ქსელური ოპერაციული სისტემა WINDOWS SERVER 2012. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-896-6.

ლ. ბოჭოიძე, ნ.ნებიერიძე. ქუთაისის ლითოპონის ქარხნის განვითარების ისტორია(1939-1980წწ). თბილისი. . 1997წ. .

მ. ვასაძე. ღონისძიებების ადმინისტრირება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-145-4.

ზ. ხვედელიძე. ღრუბლების ფიზიკა - ლექციების კურსი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი.. 1987წ. 1893040000/M 608(06)-87.