სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ხმელიძე. ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლები. უნივერსალი. 1018წ. 978-9941-26-372-9.

გ. გოგია, გ.გელენიძე, მ.გელენიძე. ქვანახშირის გამდიდრების ნარჩენების პლაზმური გადამუშავება.. . 2011წ. .

გ. ჯოლია. ქვეყანათმცოდნეობა (აზია, ამერიკა, აფრიკა, ავსტრალია). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2004წ. ISBN 99940-40-54-5.

გ. ჯოლია. ქვეყანათმცოდნეობა (ევროპა). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. ISBN 99940-40-54-5.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგაბია, ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია. . 2009წ. .

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP USAID სტუ. 2009წ. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია კალატოზი. II გამოცემა. სტუ–ს საგამომცემლო კომპანია ,,საუნჯე". 2010წ. .

ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია – II გამოცემა . შპს საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია – საუნჯე. 2010წ. 978-9941-14-773-9.

ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია – I გამოცემა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-773-9.

ზ. ეზუგბაია, ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია. კალატოზი (II გამოცემა). UNDP, საგამომცემლო კომპანია ,,საუნჯე". 20010წ. .

ა. ლეჟავა, ნ. კუციავა. მ. ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში. . 2013წ. ტომი 4 გვ. 165.

ა. ლეჟავა, ნ. კუციავა, მ. ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში. . 2009წ. ტომი 3 გვ. 135.

ა. ლეჟავა, მ. ცინცაძე. ნ. კუციავა. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში. სტუ.. 2009წ. ტომი 2 გვ. 165.

ა. ლეჟავა, ნ. კუციავა, მ. ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში. სტუ. 2009წ. ტომი 1 გვ.134.

მ. კაპანაძე. ქიმიისა და ქიმიური ტექნიკის ისტორია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 54(09)/35.

ლ. ჩხეიძე. ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოება. . 2011წ. CD/445.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, მჭედლიშვილი გ., ლომსაძე გ.. ქიმიური მრეწველობაში ახალი ტექნიკის დანერგვისა და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარების შედეგად მიღებული ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

ზ. ბარდაჩიძე. ქიმიური მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა (არაორგანული ნაერთები). ელექტრონული ვერსია. 2001წ. .

მ. მაცაბერიძე. ქიმიური ტექნოლოგიის გამოყენებითი ინფორმატიკის ზოგადი ასპექტები. სალექციო კურსის სტუ-ის ბიბლიოთეკის კოდი: CD 2875 (საგნის სილაბუსი). 2016წ. .

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. ქიმიურიდა კვებისმრეწველობისტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოება. . 2012წ. CD/559.