სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2592 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ლეჟავა, ნ. კუციავა, მ. ცინცაძე. ქიმია სხვადასხვა დარგის მეცნიერთა კვლევებში. სტუ. 2009წ. ტომი 1 გვ.134.

ლ. ჩხეიძე. ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოება. . 2011წ. CD/445.

ნ. ჩხუბიანიშვილი, მჭედლიშვილი გ., ლომსაძე გ.. ქიმიური მრეწველობაში ახალი ტექნიკის დანერგვისა და გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარების შედეგად მიღებული ეკოლოგიურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

ზ. ბარდაჩიძე. ქიმიური მრეწველობის პროდუქციის ექსპერტიზა (არაორგანული ნაერთები). ელექტრონული ვერსია. 2001წ. .

მ. მაცაბერიძე. ქიმიური ტექნოლოგიის გამოყენებითი ინფორმატიკის ზოგადი ასპექტები. სალექციო კურსის სტუ-ის ბიბლიოთეკის კოდი: CD 2875 (საგნის სილაბუსი). 2016წ. .

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. ქიმიურიდა კვებისმრეწველობისტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოება. . 2012წ. CD/559.

ი. ქართველიშვილი, ო. შონია. ქსელებისა და მონაცემთა ბაზების მართვის სისტემების უსაფრთხოების სკანირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. .

დ. აბზიანიძე, რ. ენაგელი, გ.ბუცხრიკიძე. ქსელური მართვის პრინციპები. ელექტრონული ვერსია 118/354. 2007წ. .

თ. ჯავახიშვილი. ქსელური მართვის პრინციპები. ელექტრონული ვერსია. 2007წ. .

გ. ღვინეფაძე. ქსელური ოპერაციული სისტემა Windows 2000. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. ISBN 99940-48-22-8.

ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი, გლოველი კახა. ქსელური ოპერაციული სისტემა WINDOWS SERVER 2012. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-896-6.

ლ. ბოჭოიძე, ნ.ნებიერიძე. ქუთაისის ლითოპონის ქარხნის განვითარების ისტორია(1939-1980წწ). თბილისი. . 1997წ. .

მ. ვასაძე. ღონისძიებების ადმინისტრირება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-145-4.

შ. შათირიშვილი, მ. ჯაფარიძე. ყურძნის ღვინის წარმოების ტექნოქიმიური კონტროლი (სახელმზღვანელო უმაღლესი სასწავლებლის მეღვინეობის სპეციალობის სტუდენტებისათვის). . 2009წ. თბილისი. გვ. 146.

ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე. შავი ზღვის აუზში მიმდინარე ინტეგრაციული პროცესები (1991-2008). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. ცინცაძე, ნ.მგელაძე, რ.ჩაგუნავა. შალვა ცინცაძის მეცნიერული მემკვიდრეობა. გამომც. ”პოლიგრაფ-თბილისი” 202 გვ.. 2008წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი, ევგენი ბარათაშვილი, ჯანრი ზარანდია, მანანა მარიდაშვილი, ირმა მახარაშვილი, თამარ ღამბაშიძე. შედარებითი მენეჯმენტი და კლასტერიზაცია. ბარტონი. 2016წ. 978-9941-9420-2-0.

მ. მარიდაშვილი, მ. ჩეჩელაშვილი, თ. ღამბაშიძე, ი.მახარაშვილი, ჯ.ზარანდია. შედარებითი მენეჯმენტი და კლასტერიზაცია . საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2016წ. ISBN 978-9941-9420-2-0.

ე. ბარათაშვილი, მ.მარიდაშვილი ი.მახარაშვილი, თ.კვაბზირიძე თ.ღამბაშიძე, ჯ.ზარანდია. შედარებითი მენეჯმენტი და კლასტერიზაცია. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. 2016წ. 978-9941-9420-2-0.