სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. დემეტრაშვილი. შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის ეროვნული კონცეფციის შესრულების 2012 წლის სამოქმედო გეგმა . საქართველოს მთავრობა, Council of Europe / European Centre for Minority Issues, საქართველო, . 2012წ. .

მ. ხუციშვილი. შენადუღი კონსტრუქციები და დიაგნოსტიკა. საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-602-2.

ა. გაგნიძე, გ. იაკობაშვილი. შენადუღი ნაკერის კრისტალიზაცია. შპს ”თობალისი”. 2006წ. 99940-36-47-5.

მ. წიქარიშვილი, რ.იმედაძე. შენობა - ნაგებობების დაზიანებათა დიაგნოსტიკა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი,კოსტავას 77. 2009წ. ISBN 978-9941-14-385-4.

რ. იმედაძე. შენობა - ნაგებობების დაზიანებათა დიაგნოსტიკა. საგამომცემლო სახლი . 2009წ. ISBN 978-9941-14-385-4.

მ. წიქარიშვილი, რ.იმედაძე. შენობა- ნაგებობათა გამოკვლევა და დაზიანებათა აღდგენა . საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი, კოსტავას 77. 2012წ. .

მ. წიქარიშვილი, მ.ჯავახიშვილი, რ. იმედაძე. შენობა- ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი, კოსტავას 77. 2013წ. .

მ. წიქარიშვილი, მ.ჯავახიშვილი, რ. იმედაძე. შენობა- ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი, კოსტავას 77. 2013წ. .

მ. ჯავახიშვილი, რ. იმედაძე. შენობა- ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი, კოსტავას 77. 2013წ. .

ლ. ბერიძე, მ. წიქარიშვილი, გ. მეტრეველი, მ. ხუციშვილი. შენობა- ნაგებობების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი, კოსტავას 77. 2013წ. .

მ. ჯავახიშვილი, რ.იმედაძე. შენობა- ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია, მოდერნიზაცია. საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი'' თბილისი, კოსტავას 77. 2013წ. .

თ. ჟორდანია, ნ.მსხილაძე. შენობა-ნაგებობების აგება მონოლითური რკინაბეტონით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. მსხილაძე, თ.ჟორდანია. შენობა-ნაგებობების აგება მონოლითური რკინაბეტონით. სტუ. 2009წ. .

თ. მაღრაძე, რ. იმედაძე, მ. წიქარიშვილი, ა. წაქაძე. შენობა-ნაგებობების დაზიანების მიზეზების და ავარიულობის ნიშან-თვისებები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. ISBN 978-9941-14-864-4.

. შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია,მოდერნიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-341-1.

მ. ჯავახიშვილი. შენობა-ნაგებობების დიაგნოსტიკა, რეკონსტრუქცია,მოდერნიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, ა. ეზუგბაია. შენობა-ნაგებობების თბო-, ბგერა- და ჰიდროიზოლაცია. სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. 978-9941-14-153-9.

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი, ა.ეზუგბაია. შენობა-ნაგებობების თბო-ბგერა- და ჰიდროიზოლაცია. სტუ, . 2010წ. .

ლ. ფირყულაშვილი, ბ. სურგულაძე. შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია-გაძლიერება (გადამუშავებული ვერსია). . 2013წ. .

შ. ბაქანიძე, რ.მახვილაძე. შენობა-ნაგებობების ტექნოლოგიური გადაწყვეტა.. სტუ. . 2009წ. .