სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

К. . Models of computer-aided management. Statistical models. Georgian Tech¬ni¬cal University. 2004წ. 99940-35-27-4.

ქ. ყაჭიაშვილი. Models of computer-aided management. Statistical models. Georgian Tech¬ni¬cal University. 2004წ. 99940-35-27-4.

M. Zoraniani, M. Aslanishvili. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part I. Publishing House “Technical University”. Tbilisi. 2009წ. 978-9941-14-584-1 (All the parts) 978-9941-14-585-8 (part one).

M. Zoraniani, M. Aslanishvili. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part II. Publishing House “Technical University”. Tbilisi. 2013წ. 978-9941-14-584-1 (All the parts) 978-9941-20-308-4 (part two).

M. Zoraniani, M. Aslanishvili. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part III. . პოლიგრაფიული ცენტრი "ბარტონი". 2017წ. 978-9941-9420-9-9.

. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part III. . პოლიგრაფიული ცენტრი "ბარტონი". 2017წ. 978-9941-9420-9-9.

ო. ვერულავა, თ.ქოჩლაძე. neironisa da neironuli qselebis modelireba. stu, marTvis Teoria, sinergetika, III wigni, saxelmZRvanelo. . 2000წ. .

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, თ.ქოჩლაძე. neironisa da neironuli qselebis modelireba. stu, marTvis Teoria, sinergetika, III wigni, saxelmZRvanelo. . 2000წ. gv. 765-793. 18გვ.

G. Surguladze, K. Bothe. Objektorientierte Modellierung und Programmierung mit der UML. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99940-56-01-8.

T. Jangveladze. On One Iterative Method of Solution of Bitsadze-Samarskii Boundary Value Problem. Manuscript. Faculty of Applied Mathematics and Cybernetics of Tbilisi State University, 15 p. (in Georgian). 1975წ. .

G. Arabidze, M.Gudiashvili, T.Jishkariani. Power Engineering and Society. Tbilisi:Published by "Technical University" 2015.. 2015წ. 978-9941-20-505-7.

M.Gudiashvili, T.Jishkariani, G.Arabidze. Power Engineering and Society. Tbilisi:Published by "Technical University" 2015.. 2015წ. .

T. Jishkariani, M. Gudiashvili, G. Arabidze. Power Engineering and Society. Publishing House "Technical University". 2015წ. 978-9941-20-505-7.

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Precalculus. Tbilisi. 142p. (in Georgian). 2012წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Precalculus. Tbilisi. Second revised edition. 189 p. (in Georgian). 2013წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Precalculus. Tbilisi. Third revised edition, 203 p. (in Georgian). 2015წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Precalculus. Tbilisi. Third revised edition, 203 p. (in Georgian). 2015წ. .

T. Jangveladze, A. Ambroladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, K. Shvania, T. Sasheniuk, K Tsiskaridze, A. Kharazishvili, G. Jaiani. Problems and Examples in Elementary Mathematics. (Editor Jaiani G.). Tbilisi State University. 272 p. (in Georgian). 1992წ. .

G. Surguladze, K. Meyer-Wegener. Programmierung mit C/C++/C#. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99940-40-69-3.

თ. სუხიაშვილი. programuli sistemis damuSavebis CASE saSualebebi. damxmare saxelmZRvanelo. laboratoriuli praqtikumi. 20013, 130 gv. . 0წ. .