სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ლ. ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია. საწარმოო სანიტარია და შრომის ჰიგიენა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-265-9.

გ. ლომსაძე, ნ.დანგაძე. საწარმოს ეკონომიკა, . სტუ–ს გამომცემლობა, გვ.113, . 2002წ. .

ნ. ხუნდაძე. საწვავი წიაღისეული (რუსულ-ქართულ-ინგლისური გეოლოგიური ლექსიკონი). გამომცემლობა ”უნივერსალი”. 2007წ. .

ნ. მაჭავარიანი. სახანძრო უსაფრთხოება . ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. 978-99940-947-5-0.

თ. ჟორდანია, ზ.ეზუგბაია, რ.ღვინეფაძე. სახურავები-ბურულის მოწყობის ტექნოლოგია. სტუ.. 2009წ. .

ზ. ეზუგბაია, რ.ღვინეფაძე, თ.ჟორდანია. სახურავები-ბურულის მოწყობის ტექნოლოგია. სტუ,. 2009წ. .

ნ. დავითაშვილი. სივრცითი სახსრიანი მექანიზმების კვლევა. იფრომმ-ის საქართველოს კომიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-9084-0-8.

ნ. ბოჭორიშვილი, ნ.ბოჭორიშვილი, ო.ლანჩავა. სიცოცხლის უსაფრთხოება (საგანგებო სიტუციების მრთვა და სამოქალაქო თავდაცვა). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე, ზურაბ ლიპარტია. სტატისტიკა, I ტომი. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-517-9 .

რ. ქინქლაძე, თამარ ბერიძე, ზურაბ ლიპარტია. სტატისტიკა, II ტომი . ”ტექნიკური უნივერსიტეტი” . 2009წ. ISBN 978-9941-14-518-6 ..

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე. სტატისტიკა, II ტომი. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-518-6 .

რ. ქინქლაძე, ზურაბ ლიპარტია, თამარ ბერიძე. სტატისტიკა. ტ. I. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. ISBN 978-9941-14-517-9 ..

თ. ჟორდანია, ზ.ეზუგბაია, შ.ბაქანიძე. ტექნიკური ზედამხედველობა და შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP.სტუ. . 2009წ. .

ზ. ეზუგბაია, შ.ბაქანიძე, თ.ჟორდანია. ტექნიკური ზედამხედველობა და შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP სტუ. 2009წ. .

შ. ბაქანიძე, თ.ჟორდანია, ზ. ეზუგბაია. ტექნიკური ზედამხედველობა და შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე. . სტუ-ს . 2009წ. .

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე თ.თევზაძე. ტექნიკური ხაზვის ზოგადი კურსი. გამომცემლობა “განათლება”. 1999წ. ISBN 99928-24-96-4 გვ.87.

ლ. ჩხეიძე. ტექნოსფერო და მიწისზედა ეკოსისტემების დეგრადაცია. CD419. 2011წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, მ. ზუბიაშვილი, ა.მარუაშვილი, ა.მღვდელაძე. ტრანსპორტის მენეჯმენტი. სტუ. 2007წ. 978-99940-953-8-4. 165 გვ..

გ. გოგია. ტრანსპორტის სპეციალური სახეობები. საქართველოს სამხედრო-საინჟინრო აკადემია. 2005წ. .

მ. შილაკაძე, დ.თავხელიძე. ტრიბოტექნიკა. -180 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-40-25-1.