სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2592 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. ნევეროვი, ი. ბოჭორიშვილი, გ. არაბიძე. შრომის უსაფრთხოება და უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები ენერგეტიკაში(2 ნაწილი). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი. შრომის უსაფრთხოება და უსფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები მშენებლობაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი. შრომის უსაფრთხოება და უსფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები მშენებლობაში. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ნ. რაზმაძე. შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში. ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2006წ. .

თ. ჟორდანია, ნ.რაზმაძე, დ.თევზაძე. შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში. . 2004წ. .

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, დ.თევზაძე. შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში (სახელმძღვანელო) . . 2005წ. .

ნ. ჯვარელია. შრომის უსაფრთხოება რკინიგზის ტრანსპორტზე. CD-327. 2011წ. .

მ. ქიტოშვილი, თ.კუნჭულია, მ.ლურსმანაშვილი. შრომის უსაფრთხოება სამთო საწარმოებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

თ. კუნჭულია, მ.ქიტოშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. შრომის უსაფრთხოება სამთო საწარმოებში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-067-9.

ნ. ჯვარელია, ლ.ჩხეიძე. შრომის უსაფრთხოება. ინფორმატიკა და მართვის სისტემები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ო. ლანჩავა. შრომის უსაფრთხოების ელემენტარული მოთხოვნები . სტუ-ს გამომცემლობა. 2005წ. ISBN 99940-48-27-9.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.რაზმაძე, ნ.მაჭავარიანი, ა.ნევეროვი. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (ელექტროუსაფრთხოება, წნევის ქვეშ მომუშავე დანადგარების უსფრთხო ექსპლუატაცია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, ნ.ბოჭორიშვილი, ლ.ჩხეიძე. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (მეტეოროლოგიური პირობები, სამრეწველო მტვერი, ვენტილაცია, განტება, ხმაური, ვიბრაცია)). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი, ნ.რაზმაძე, ა.ნევეროვი. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (საგზაო-სამშენებლო ამწემანქანებისა და მექანიზმების ექსპლუატაციის მიზეზები). სტუ-ს ``შრომები``, #4(462). 2008წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ნ.მაჭავარიანი. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (შრომის კანონმდებლობის საფუძვლები, შრომის უსაფრთხოების ორგანიზცია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ნ.ჯვარელია. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (შრომის სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, საწარმოო ტრავმატიზმი და პროფესიული დავადებანი, საინჟინრო ფსიქოლოგია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ლ. ჩხეიძე. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს. ნაწილი III (საგზაო-სამშენებლო ამწემანქანებისა და მექანიზმების ექსპლუატაციის მიზეზები). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-252-9.

დ. თევზაძე, დ. თევზაძე, ნ.რაზმაძე. შრომის უსფრთხოება მშენებლობაში. სტუ. 2006წ. .

ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე. შუა საუკუნეების ისტორია (შრომათა კრებული). თსუ. 2005წ. .

მ. ძიძიგური. შუა საუკუნეების, რენესანსის, კ ლასიციზმის არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების ისტორია (სალექციო კურსი სტუდენტებისათვის). დაცულია სტუ–ს ბიბლიოთეკაში. კოდი 010/294. მზადდება გამოსაცემად. . წ. .