სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ნ.მაჭავარიანი. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (შრომის კანონმდებლობის საფუძვლები, შრომის უსაფრთხოების ორგანიზცია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ნ.ჯვარელია. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (შრომის სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, საწარმოო ტრავმატიზმი და პროფესიული დავადებანი, საინჟინრო ფსიქოლოგია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ლ. ჩხეიძე. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს. ნაწილი III (საგზაო-სამშენებლო ამწემანქანებისა და მექანიზმების ექსპლუატაციის მიზეზები). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-252-9.

დ. თევზაძე, დ. თევზაძე, ნ.რაზმაძე. შრომის უსფრთხოება მშენებლობაში. სტუ. 2006წ. .

ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე. შუა საუკუნეების ისტორია (შრომათა კრებული). თსუ. 2005წ. .

მ. ძიძიგური. შუა საუკუნეების, რენესანსის, კ ლასიციზმის არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების ისტორია (სალექციო კურსი სტუდენტებისათვის). დაცულია სტუ–ს ბიბლიოთეკაში. კოდი 010/294. მზადდება გამოსაცემად. . წ. .

ზ. ზალიკაშვილი, მ.ნოზაძე. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, გვ.78. 2008წ. .

ხ. ამყოლაძე, თ. მჭედლიშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, null, ჯოხაძე ომარ, ნავროზაშვილი ბელა. ჩარხების დინამიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-086-0.

პ. ქენქაძე. ჩქაროსნული სარკინიგზო სამგზავრო გადაზიდვები. . თბილისი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015 წ, 1–80 გვ;. 2015წ. .

თ. ბეჟოშვილი, ავტორთა კოლექტივი. ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვა და გამოყენების სპეციალური კურსის მსმენალთათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძლების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი. 2016წ. ქ. თბილისი.

ი. მოდებაძე, null, პ. ბოჩიკაშვილი, ზ. ყირიმელი, ნ. მოდებაძე. ციფრული ტექნიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–99940–956–9–8.

ი. ცომაია. ცნობარი წამლის სააფთიაქო ტექნოლოგიაში. სტუ, რეკომენდებულია სტუ-ს სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ. 15.12.2011, ოქმი #4,. 2011წ. .

დ. სეხნიაშვილი. ცოდნის ეკონომიკა და მართვა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2010წ. 978-9941-14-853-8.

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ცოდნის ეკონომიკა და მართვა. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. ISBN 978-9941-14-853-8.

ზ. ბაიაშვილი, სტურუა თ., , წვერაიძე ზ.. ცხრილური რედაქტორი Microsoft Excel. თეორია და პრაქტიკა. . სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2005წ. 72 გვ..

გ. დგებუაძე. ძალური ელექტრონიკის საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი\\\\\\\". 2009წ. 978-9941-14-300-7.

ზ. ხასაია. ძველი მსოფლიოს ფილოსოფია. Carpe diem. 2014წ. 978-9941-0-4233-1.

გ. გორაძე, გახოკიძე ჯემალი, ჯინჭარაძე ქეთევან, მინდელაშვილი სოფო, დემეტრაშვილი ავთანდილი. ძიებანი საქართველოს განდგომილი რეგიონების შემორიგებისთვის. მერიდიანი. 2017წ. .

ზ. ბაიაშვილი. ძირითადი კომპიუტერული ტექნოლოგიები.. სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2000წ. 144 გვ..

შ. ნემსაძე. ძლიერი იმპულსური დენის ტექნიკა. საგამომცემლო. 2016წ. IISBN 978-9941-20-613-9.