სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. რაზმაძე, ნ. რაზმაძე, დ.თევზაძე. შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაში (სახელმძღვანელო) . . 2005წ. .

ნ. ჯვარელია. შრომის უსაფრთხოება რკინიგზის ტრანსპორტზე. CD-327. 2011წ. .

მ. ქიტოშვილი, თ.კუნჭულია, მ.ლურსმანაშვილი. შრომის უსაფრთხოება სამთო საწარმოებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

თ. კუნჭულია, მ.ქიტოშვილი, მ.ლურსმანაშვილი. შრომის უსაფრთხოება სამთო საწარმოებში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-067-9.

ნ. ჯვარელია, ლ.ჩხეიძე. შრომის უსაფრთხოება. ინფორმატიკა და მართვის სისტემები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ო. ლანჩავა. შრომის უსაფრთხოების ელემენტარული მოთხოვნები . სტუ-ს გამომცემლობა. 2005წ. ISBN 99940-48-27-9.

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.რაზმაძე, ნ.მაჭავარიანი, ა.ნევეროვი. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (ელექტროუსაფრთხოება, წნევის ქვეშ მომუშავე დანადგარების უსფრთხო ექსპლუატაცია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ნ.მაჭავარიანი, ნ.ბოჭორიშვილი, ლ.ჩხეიძე. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (მეტეოროლოგიური პირობები, სამრეწველო მტვერი, ვენტილაცია, განტება, ხმაური, ვიბრაცია)). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, მ.ლურსმანაშვილი, ნ.რაზმაძე, ა.ნევეროვი. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (საგზაო-სამშენებლო ამწემანქანებისა და მექანიზმების ექსპლუატაციის მიზეზები). სტუ-ს ``შრომები``, #4(462). 2008წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ნ.მაჭავარიანი. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (შრომის კანონმდებლობის საფუძვლები, შრომის უსაფრთხოების ორგანიზცია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ნ.ჯვარელია. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (შრომის სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, საწარმოო ტრავმატიზმი და პროფესიული დავადებანი, საინჟინრო ფსიქოლოგია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ლ. ჩხეიძე. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს. ნაწილი III (საგზაო-სამშენებლო ამწემანქანებისა და მექანიზმების ექსპლუატაციის მიზეზები). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-252-9.

დ. თევზაძე, დ. თევზაძე, ნ.რაზმაძე. შრომის უსფრთხოება მშენებლობაში. სტუ. 2006წ. .

ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე, ზ. კვეტენაძე. შუა საუკუნეების ისტორია (შრომათა კრებული). თსუ. 2005წ. .

მ. ძიძიგური. შუა საუკუნეების, რენესანსის, კ ლასიციზმის არქიტექტურისა და სახვითი ხელოვნების ისტორია (სალექციო კურსი სტუდენტებისათვის). დაცულია სტუ–ს ბიბლიოთეკაში. კოდი 010/294. მზადდება გამოსაცემად. . წ. .

ზ. ზალიკაშვილი, მ.ნოზაძე. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, გვ.78. 2008წ. .

ხ. ამყოლაძე, თ. მჭედლიშვილი, ზ. ბალამწარაშვილი, ზ. ჩიტიძე, null, ჯოხაძე ომარ, ნავროზაშვილი ბელა. ჩარხების დინამიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-086-0.

პ. ქენქაძე. ჩქაროსნული სარკინიგზო სამგზავრო გადაზიდვები. . თბილისი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2015 წ, 1–80 გვ;. 2015წ. .

თ. ბეჟოშვილი, ავტორთა კოლექტივი. ცეცხლსასროლი იარაღის შენახვა და გამოყენების სპეციალური კურსის მსმენალთათვის. საქართველოს შეიარაღებული ძლების გენერალური შტაბის სამხედრო პოლიციის დეპარტამენტი. 2016წ. ქ. თბილისი.

ი. მოდებაძე, null, პ. ბოჩიკაშვილი, ზ. ყირიმელი, ნ. მოდებაძე. ციფრული ტექნიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–99940–956–9–8.