სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი. წამალთა ტექნოლოგია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია “საუნჯე”, თბილისი 0177, . 2013წ. .

ნ. გელოვანი, ხ. წიქარიშვილი. წამალთა ტექნოლოგია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია “საუნჯე”, თბილისი 0177, ქუთათელაძის 18, ტელ/ფაქსი (9532)395587, 453736. 2009წ. .

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი . წამალთა ტექნოლოგია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია ,,საუნჯე“. 2009წ. 978-9941-14-166-9.

გ. ბერუაშვილი. წარმოების მექანიზაციის საშუალებები I ნაწილი 92 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-427-1.

გ. ბერუაშვილი. წარმოების მექანიზაციის საშუალებები. II ნაწ. 102 გვ. ელექტრული ვერსია. CD 456. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

გ. ბერუაშვილი, ზ.ჯაფარიძე,თ.მეგრელიძე,გ.გუგულაშვილი,გ.გ.გოლეთიანი,ე.სადაღაშვილი. წარმოების მექანიზაციის საშუალებები. პრაქტიკული სამუშაოები .67 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-839-2.

ზ. ხვედელიძე, ჯავახიშვილი შოთა. წარსულისა და მომავლის კლიმატი. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი.. 1988წ. 1895040500/M 608(06)-88.

თ. ჯაგოდნიშვილი, ი. ჯაგოდნიშვილი, მ. შელეგია. წერითი და ზეპირი კომუნიკაციები. ”საარი”. 2017წ. .

ა. აბშილავა. წიაღისეულთა გამდიდრების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ა. აბშილავა. წიაღისეულის გამდიდრების მოსამზადებელი პროცესები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ნ. ფაილოძე, ზ. ლიპარტია, ო. ხუციშვილი, ალანია ჯემალ. წიგნი - საბუღალტრო საქმე, ტომი I, (თეორია, ფინანსური აღრიცხვა). სტუ-ს გამომცემლობა, თბილისი. 2008წ. .

ნ. ფაილოძე, ტ. კიკვაძე, ო. ხუციშვილი, ალანია ჯემალ. წიგნი - საბუღალტრო საქმე, ტომი II, (მენეჯერული აღრიცხვა, საგადასახადო დაბეგვრა). სტუ-ს გამომცემლობა, თბილისი. 2009წ. .

გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, ზ. ლიპარტია, ო. ხუციშვილი, ალანია ჯემალ. წიგნი - საბუღალტრო საქმე, მეორე გამოცემა, (თეორია, ფინანსური აღრიცხვა). გამომცემლობა “გრაალი”, თბილისი. 2010წ. 978-9941-9167-5-5.

გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, ზ. ლიპარტია, ო. ხუციშვილი, ალანია ჯემალ. წიგნი - საბუღალტრო საქმე, მესამე გამოცემა, (თეორია, ფინანსური აღრიცხვა). gamomcemloba “ teqnikuri universiteti”, Tbilisi. 2013წ. ISBN 978-9941-20-176-9.

ა. სულამანიძე. წინაღობით შედუღება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-692-3.

დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე, , მ. შუბლაძე. წრფივი ალგებრა და მისი გამოყენებანი, ნაწილი I. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2002წ. 99928-901-9-3.

დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე, , მ. შუბლაძე, , რ. ბიწაძე. წრფივი ალგებრა და მისი გამოყენებანი, ნაწილი II. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2003წ. 99940-14-07-2.

ა. კვალიაშვილი, ა. ედიბერიძე, ზ. ნაცვლიშვილი. წრფივი ალგებრა და წრფივი დაპროგრამება (სახელმძღვანელო). . განათლება, თბილისი, 194 გვ. 1985წ. .

რ. ბიწაძე, დ.ნატროშვილი, გ.სამსონაძე, მ.შუბლაძე. წრფივი ალგებრა. გამოყენებითი ალგებრის ელემეტები. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2003წ. .

ლ. მძინარიშვილი, თ.ფირაშვილი. წრფივი ალგებრის ელემენტები. . 1989წ. .