სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ფაილოძე, ტ. კიკვაძე, ო. ხუციშვილი, ალანია ჯემალ. წიგნი - საბუღალტრო საქმე, ტომი II, (მენეჯერული აღრიცხვა, საგადასახადო დაბეგვრა). სტუ-ს გამომცემლობა, თბილისი. 2009წ. .

გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, ზ. ლიპარტია, ო. ხუციშვილი, ალანია ჯემალ. წიგნი - საბუღალტრო საქმე, მეორე გამოცემა, (თეორია, ფინანსური აღრიცხვა). გამომცემლობა “გრაალი”, თბილისი. 2010წ. 978-9941-9167-5-5.

გ. სულაშვილი, ნ. ფაილოძე, ზ. ლიპარტია, ო. ხუციშვილი, ალანია ჯემალ. წიგნი - საბუღალტრო საქმე, მესამე გამოცემა, (თეორია, ფინანსური აღრიცხვა). gamomcemloba “ teqnikuri universiteti”, Tbilisi. 2013წ. ISBN 978-9941-20-176-9.

ა. სულამანიძე. წინაღობით შედუღება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-692-3.

დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე, , მ. შუბლაძე. წრფივი ალგებრა და მისი გამოყენებანი, ნაწილი I. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2002წ. 99928-901-9-3.

დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე, , მ. შუბლაძე, , რ. ბიწაძე. წრფივი ალგებრა და მისი გამოყენებანი, ნაწილი II. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2003წ. 99940-14-07-2.

ა. კვალიაშვილი, ა. ედიბერიძე, ზ. ნაცვლიშვილი. წრფივი ალგებრა და წრფივი დაპროგრამება (სახელმძღვანელო). . განათლება, თბილისი, 194 გვ. 1985წ. .

რ. ბიწაძე, დ.ნატროშვილი, გ.სამსონაძე, მ.შუბლაძე. წრფივი ალგებრა. გამოყენებითი ალგებრის ელემეტები. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2003წ. .

ლ. მძინარიშვილი, თ.ფირაშვილი. წრფივი ალგებრის ელემენტები. . 1989წ. .

დ. ნატროშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, გ. სამსონაძე. წრფივი ალგებრისა და დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. .

ი. სხირტლაძე. წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები (თეორია, სვარჯიშოები, და ამოცანები). გამომცემლობა "საარი". 2017წ. 978–9941–461–62–0.

ა. კვალიაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა , ნ. მაჭარაშვილი, დ. გიორგაძე. წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები. (სახელმძღვანელო). განათლება, თბილისი, 320 გვ.. 1988წ. .

გ. სამსონაძე, ნატროშვილი დ., ბერიკელაშვილი გ.. წრფივი ალგებრისა და დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN 978-9941-20-472-2.

მ. ვართანოვი. წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2016წ. CD-3106.

თ. კვარაცხელია, მ. ვართანოვი. წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა. ელექტრონული სახელმძღვანელო CD 1608. 2014წ. .

. წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა. ელექტრონული ვერსია. 2016წ. .

მ. ნაცვლიშვილი. წყალმომარაგება და წყალარინება (შედგენილია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს დაფინანსებით). საგამომცემლო–სარეკლამო კომპანია საუნჯე. 2010წ. 978-9941-9145-5-3.

დ. გურგენიძე. წყალმომარაგებისა და წყალარინების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი. 2009წ. .

მ. ნაცვლიშვილი, გურგენიძე დავით. წყალმომარაგებისა და წყალარინების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-512-4.

დ. გურგენიძე. წყალმომარაგებისა და წყალარინების საფუძვლები /მეორე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა/. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი. 2012წ. .