სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ნატროშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, გ. სამსონაძე. წრფივი ალგებრისა და დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2014წ. .

ი. სხირტლაძე. წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები (თეორია, სვარჯიშოები, და ამოცანები). გამომცემლობა "საარი". 2017წ. 978–9941–461–62–0.

ა. კვალიაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა , ნ. მაჭარაშვილი, დ. გიორგაძე. წრფივი ალგებრისა და ანალიზური გეომეტრიის ელემენტები. (სახელმძღვანელო). განათლება, თბილისი, 320 გვ.. 1988წ. .

გ. სამსონაძე, ნატროშვილი დ., ბერიკელაშვილი გ.. წრფივი ალგებრისა და დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN 978-9941-20-472-2.

მ. ვართანოვი. წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2016წ. CD-3106.

თ. კვარაცხელია, მ. ვართანოვი. წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა. ელექტრონული სახელმძღვანელო CD 1608. 2014წ. .

. წყალთა მეურნეობის ეკონომიკა. ელექტრონული ვერსია. 2016წ. .

მ. ნაცვლიშვილი. წყალმომარაგება და წყალარინება (შედგენილია გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით და შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს დაფინანსებით). საგამომცემლო–სარეკლამო კომპანია საუნჯე. 2010წ. 978-9941-9145-5-3.

დ. გურგენიძე. წყალმომარაგებისა და წყალარინების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი. 2009წ. .

მ. ნაცვლიშვილი, გურგენიძე დავით. წყალმომარაგებისა და წყალარინების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-512-4.

დ. გურგენიძე. წყალმომარაგებისა და წყალარინების საფუძვლები /მეორე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა/. ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი. 2012წ. .

ი. ცომაია. წყლიანი გამონაცემები ფარმაცევტულ ტექნოლოგიაში. სტუ, რეკომენდებულია სტუ-ს სარედაქციო-საგა-მომცემლო საბჭოს მიერ. 15.12.2011, ოქმი #4, . 2011წ. .

მ. ნაცვლიშვილი. წყლის ეკოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-513-1.

ხ. ხატიური, ვ. ნაჭყებია. წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემები. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2017წ. 978-9941-20-747-1.

მ. კუპრავიშვილი. წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა. სახელმძღვანელო დაიბეჭდა ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, პოლიგ. მომსხ. შპს'ანი". 2008წ. ISBN 978-9941-0-0468-1, თბილისი, 320 გვ..

კ. ბზიავა, ი. ყრუაშვილი, კუპრავიშვილი მაია, ინაშვილი ირმა. წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვა. პოლიგრაფიული მომსახურება შპს "ანი". 2008წ. 9941004684.

ი. ყრუაშვილი. წყლის რესურსების მენეჯმენტი სოფლის მეურნეობაში. სახელმძღვანელო,საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" 182 გვ. . 2009წ. .

ო. ხარაიშვილი, null, ს. გიორგაძე, თ. ქაცარავა, ე. კუხალაშვილი, შ. კუპრეიშვილი, ნ. უნდილაშვილი. ჭარბტენიანი მიწების მელიორაცია. ი.ჭავჭავაძის სახელობის საერთაშორისო სამეცნიერო კულტურულ საგანმანათლებლო კავშირი საზოგადოება ცოდნა 2010 წელი გვ 136. 2010წ. .

ს. გიორგაძე, თ. ქაცარავა, ო. ხარაიშვილი, ნ. უნდილაშვილი,. ჭარბტენიანი მიწების მელიორაცია (დრენაჟი). საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი, თბილისი, 265. 2010წ. .

ზ. ლომსაძე, ჯ.ლომსაძე. ჭედვა-შტამპვის ტექნოლოგია, მესამე ნაწილი: ფურცლოვანი ლითონის შტამპვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .