სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჯ. ლომსაძე, ზ.ლომსაძე. ჭედვა-შტამპვის ტექნოლოგია, ნაწილი მესამე: ფურცლოვანი ლითონის შტამპვა. . 2007წ. .

ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. ხაზვის ამოცანათა კრებული. გამომცემლობა ,,განათლება". . 1984წ. У 60501-037\М-602(08)-84 259-84.

მ. ბალიაშვილი, ი. ზედგინიძე. ხარისხის მართვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-183-6.

მ. ბალიაშვილი, ი. ზედგინიძე, შ. ჯაფარიძე. ხარისხის მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. ISBN 99928-18-26-3.

ნ. ღიბრაძე, ნ. სამსონია. ხარისხის მენეჯმენტი ენერგეტიკასა და ტელეკომუნიკაციაში. . 2009წ. ISBN 338.244(02)48.

დ. ფოცხვერაშვილი. ხელოვნების ფსიქოლოგია - 120 გვერდი. გამომც. ”ნეკერი”. 2017წ. .

ო. ვერულავა. ხელოვნური ინტელექტი-ინტელექტუალური აგენტების თეორია. teqnikuri universiteti~. Tbilisi, 2011წ.. 2011წ. .

ო. ვერულავა. ხელოვნური ინტელექტი-ინტელექტუალური აგენტების თეორია. teqnikuri universiteti~. Tbilisi, 2011წ.. 2011წ. .

ზ. ისააკიანი, მ. კუბლაშვილი. ხელოვნური ინტელექტის და ექსპერტული სისტემების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99940-56-84-0.

null, ვერულავა ო., რამსდენი ჯ.,ჩოგოვაზე რ.,თოდუა თ.,ვერულავა ლ.. ხელოვნური ინტელექტის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-957-6-6.

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, რ. ჩოგოვაძე, ო. თავდიშვილი, ჯ. რამსდენი. ხელოვნური ინტელექტის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. .

. ხელოვნური ინტელექტის საფუძვლები. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. . 2007წ. .

რ. ჩოგოვაძე, რ. ხუროძე. ხელოვნური ნეირონული ქსელები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. უაკ 621.391.

თ. ხმელიძე. ხის კონსტრუქციები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2015წ. ISBN978-9941-20-566-8.

თ. ხმელიძე. ხისა და პლასტმასის სამშენებლო კონსტრუქციები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN978-9941-14-136-2.

თ. ხმელიძე, ა.სოხაძე. ხისა და პლასტმასის სამშენებლო კონსტრუქციები. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. ISBN99940-48-21-X.

დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ბერეჟიანი. ხსნარები. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, გვ. 54. 2006წ. .

null, ლ. ბერეჟიანი. ხსნარები . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, გვ. 54. 2006წ. .

. ხხხ. . 0წ. .

ზ. ლაზარაშვილი, გ. ბერუაშვილი, თ. ისაკაძე. ჰაერის კონდიცირების ძირითადი ტექნოლოგიური საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2016წ. 978-9941-20-625-2.