სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. საყვარელიძე, ღარიბაშვილი ირმა. ჰიდროტექნიკური მშენებლობა–საშენი მასალები, კონსტრუქციები და ნაგებობები ჰიდროტექნოკურ მშენებლობაში. "განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი". 2016წ. .

მ. ჩიქავა. ჰომეოპათია და ჰომეოპათიურ საშუალებათა ტექნოლოგია. . . 2013წ. .

ა. გოჩოლეიშვილი, დ. კუპატაძე. ჰორიზონტალური, დახრილი და ვერტიკალური გვირაბების მშენებლობა და რეკონსტრუქცია. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. 978-9941-14-307-6.

ნ. ალხანაშვილი, ზაუტაშილი დალი. “ ეკოლოგიის საფუძვლები”. სახელმძღვანელო არაბიოლოგიური ფაკუკულტეტების სტუუდენტებისათვის. პოლიგრაფი”, ქ. თბილისი. 2003წ. .

ნ. კარბელაშვილი, ველიჯანაშვილი ა.. “AutoCAD 2000 - პრაკტიკული კურსი”, მეთოდური მითითებებით, უმაღლესი სასწაბლებლებისათვის. უნივერსალი, თბილისი. 2001წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, ლ.ჩაგელიშვილი. “E-კომერცია“. . სალექციო კურსი, ელექტრონული ვერსია,. სტუ-ს ბიბლიოთეკის კეტერი СД 1409 . 2016წ. .

ნ. კარბელაშვილი, ერისთავი რუსუდან. “Photoshop - ლექციების კურსი” მეთოდური მითითებებით, უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. ინტელექტი, თბილისი. 2000წ. .

ქ. კოტრიკაძე. “ავტომატიკის ელემენტები და მოწყობილობები”,. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-57-62-6 .

ხ. ჩაფიჩაძე. “ევროკავშირის რეგიონული ინტეგრაცია” (ლექციების კურსი). ელექტრონული სახელმძღვანელო. 2016წ. .

ხ. ჩაფიჩაძე. “ევროპის ინდივიდუალურობა: კულტურა და იდეოლოგია” (ლექციების კურსი) . ელექტრონული სახელმძღვანელო. 2016წ. .

გ. ყიფიანი, მაღრაძე თ. . “იმპაქტფაქტორის” მქონე ჟურნალების ნუსხა. წიგნი I. საინჟინრო მეცნიერებანი, გამოთვლითი ტექნიკა და ტექნოლოგია. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, -130გვ. 2009წ. 978-9941-0-2517-4 .

გ. ყიფიანი, მაღრაძე თ. . “იმპაქტფაქტორის” მქონე ჟურნალების ნუსხა. წიგნი III. ხელოვნება და ჰუმანიტარული მეცნიერებანი. . თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, -128გვ. 2011წ. BN 978-9941-0-2816-8 .

გ. ყიფიანი, მაღრაძე თ. . “იმპაქტფაქტორის” მქონე ჟურნალების ნუსხა. წიგნი V. სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებანი. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, -56გვ. 2011წ. 978-9941-0-3736-4 .

მ. სოსელია, როსტიაშვილი თამარი. “მარკეტინგი მცირე ბიზნესში”. . 2017წ. .

ნ. კარბელაშვილი, ერისთავი რ., ველიჯანაშვილი ა.. “მულტიმედია და ვებ-დიზაინი, ნაწილი I, Adobe Photoshop ლექციების კურსი”, მეთოდური მითითებებით, უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. უნივერსალი, თბილისი. 2001წ. .

ნ. კარბელაშვილი, ველიჯანაშვილი ა.. “მულტიმედია და ვებ-დიზაინი, ნაწილი II, Adobe Image Ready, ლექციების კურსი”, მეთოდური მითითებებით, უმაღლესი სასწავლებლებისათვის. უნივერსალი, თბილისი. 2002წ. .