სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. დემეტრაშვილი, ა. ჭანია. Public Procurement Reform in Georgia: The Way from Paper-Based Procurement to an E-Procurement System. Digital Governance and E-Government Principles Applied to Public Procurement. Published by IGI Global in the USA (https://www.igi-global.com/), . 2017წ. .

T. Mebuke. Reader in Text Linguistics and Discourse Analysis. . Georian Technical University. . 2013წ. ISBN 978-9941-20-219-3.

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე. riptografia. teqnikuri universiteti~. Tbilisi 2008. 2008წ. 218გვ.

პ. ქენქაძე. rkinigzis teqnikuri aRWurvilobisa da eqspluataciis zogadi kursi. თბილ–ისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2016 წ, 1–352 გვ;. 2016წ. .

ლ. ყანჩაველი. SCADA-სისტემები როგორც ტექნიკური პროცესების ავტომატიზებული მართვის სისტემების ინსტრუმენტი. სტუ. 2017წ. .

T. Tsomaia. SET-EXPRESSIONS AND PHRASES FOR TEXT INTERPRETATION . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-56-15-8.

თ. ვეკუა, Leri Doborjginidze, Otar Pirtskhelaishvili. Some issues of theory of series. Study guide for Georgian Politechnic Institute. . 1990წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე. SQL სერვერი . თბილისი, საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2019წ. ISBN 978-9941-28-393-2.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. SQL სერვერი. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნი-ვერსიტეტი". 2016წ. 453 გვ., ISBN 978-9941-20-661-0.

რ. სამხარაძე. SQL სერვერი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-190-4.

რ. სამხარაძე, ლ. გაჩეჩილაძე. SQL სერვერის მონაცემთა ბაზების ადმინისტრირება. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2018წ. ISBN 978-9941-8-1038-1.

K. Kachiashvili, Nurani B. . Statistical Models and Simulation by SPSS. Publisher “Alfabeta”, Bandung, Indonesia. 2013წ. 978-602-7825-38-3.

G. Chixladze, V.I.Kvintradze. Summary in Physics (First Part). გამ. " სტატისტიკის სახელმწიფო სამმართველო". 2006წ. .

G. Chixladze, V.I.Kvintradze. Summary in Physics (Second Part). გამ. "სტატისტიკის სახელმწიფო სამმართველო". 2007წ. .

ზ. ღვინიაშვილი. Technology of mechanical engineering. სილაბუსი,MCT0005. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, მექანიკის ინჟინერიია . 2012წ. .

O. Mxeidze. Ten lectures of finit elements methods . Georgian Technical University . 2009წ. .

T. Jangveladze, A. Kharazishvili, N. Mchedlishvili, A. Kirtadze. The First Georgian Mathematical Olympiad in the XXI-th Century. (Editor Kharazishvili A.). Tbilisi, 150 p. (in Georgian). 2001წ. .

ო. ვერულავა, ramaz khurodze. Theory of renk links, modeling of recognition pocesses. MMMathematics Research Developments New York 2011. 2011წ. .

ი. ჯაგოდნიშვილი, ი. ჯაგოდნიშვილი. verbaluri komunikaciebi. sagamomcemlo saxli "teqnikuri universiteti". 2009წ. 978-9941-14-537-7.