სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ვ. ფადიურაშვილი, ნ. ერემეიშვილი, ი. გარსევანიშვილი. კვების პროდუქტების ტექნოლოგიისა და ექსპერტიზის მეთოდები და საშუალოებები. სტუ. 2013წ. .

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა ავტომატიზაცია II ნაწილი 118 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-361-8.

გ. ბერუაშვილი, თ.მეგრელიძე, ზ.ჯაფარიძე. კვების საწარმოთა მოწყობილობები და კონსტრუირება 52 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-57-11-1.

გ. გუგულაშვილი, ზ. ჯაფარიძე, თ. მეგრელიძე, გ. გოლეთიანი, გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა ნაკადური ხაზები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–9941–14–022–8.

გ. ბერუაშვილი. კვების საწარმოთა ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია I ნაწ.92 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-99940-995-6-8.

გ. ბერუაშვილი, ზ.ჯაფარიძე,თ.მეგრელიძე, კ.მირაზანაშვილი, გ.გუგულაშვილი, გ.გოლეთიანი. კვების ფხვიერი პროდუქტების მექანიკა 59 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-079-2.

გ. ბერუაშვილი, მ.სვანაძე. კვებისა და სამაცივრო საწარმოთა ავტომატიზაციის ხელსაწყოების მონტაჟი,ექსპლუატაცია და რემონტი 87 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-078-5.

ნ. კიკნაძე, მ.ზუბიაშვილი, ბ.სოსელია. კომერციული საქმიანობის მენეჯმენტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN978-9941-20-003-8; gv.1-206.

მ. ზუბიაშვილი, ნ. კიკნაძე. ბ. სოსელია. კომერციული საქმიანობის მენეჯმენტი. სტუ. 2011წ. 978-9941-20-003-8. გვ.206.

მ. კუბლაშვილი, ნ.ფილფანი, ვ.ჭანკოტაძე. კომპიუტერული გრაფიკის საფუძვლები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. 978-9941-14-143-0.

ნ. ნოზაძე, გ.ჩიტაიშვილი. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკა AutoCAD 2011 პირველი ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. ISBN 978-9941-14-988-7 ISBN 978-9941-14-989-4 გვ. 191 დეპონირების N4884 .

მ. ყავრელიშვილი, ნ. ფილფანი, თ. მაღრაძე. კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის ოპერატორი. სსიპ-განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2016წ. .

დ. აბზიანიძე. კომპიუტერული ტექნოლოგიები (ალგორითმული ენა პასკალი) მეთოდური მითითებები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

მ. ქურდაძე, მ. კიკნაძე, null. კომპიუტერული ქსელები I ნაწილი ლოკალური ქსელი. სტუ." ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2005წ. 99940-40-11-1.

ნ. მაღლაკელიძე, კ.ოდიშარია, ს.ხოშტარია, ც.ხოშტარია.. კომპიუტერული ქსელები და სისტემები. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2014წ. ISBN 978-99941-0-7142-3.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.ქურდაძე, ნ.ფაილოძე. კომპიუტერული ქსელების ინჟინერინგის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 215 გვ. 2008წ. .

გ. სურგულაძე, თემო დოლიძე, ლ. ყვავაძე. კომპონენტურ-ვიზუალური დაპროგრამება: ინტერფეისების აგება C# და C++ ენებზე მონაცემთა განაწილებული ბაზებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99940-48-99-6.

ს. ხიზანიშვილი. კომუნიკაციის მენეჯმენტის ადგილი და როლი ბიზნეს-ინჟინერინგის განვითარებაში. სტუ-ს გამომცემლობა (გადაცემულია გამოსაცემად). 2012წ. .

ლ. ზამბახიძე, მ. წიქარიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, გ. მეტრეველი, ბ. ჭურჭელაური. კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა. სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .