სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ფ. პაატაშვილი, ზ. წვერაიძე. WEB საიტების ვიზუალური დაპროექტება . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

გ. სურგულაძე, ე. თურქია. Web-აპლიკაციების დამუშავება მონაცემთა ბაზების საფუძველზე (ADO.NET, ASP.NET, C#). საგამომც.სახლი ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-289-5.

თ. სტურუა, დოლიძე მაია. Web-გვერდების დაპროექტება HTML ენის გამოყენებით. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-20-374-9.

გ. ღვინეფაძე. WEB-დაპროგრამება - HTML. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2003წ. ISBN 99940-14-59-5.

გ. ღვინეფაძე. WEB-დაპროგრამება - Javascript. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2004წ. ISBN 99940-14-80-3.

გ. ღვინეფაძე. WEB-დაპროგრამება - PHP. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-447-9.

გ. ღვინეფაძე. WEB-დაპროგრამება - XML. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. ISBN 99940-24-3.

თ. თოდუა, ლ. ვერულავა. Web-ტექნოლოგიები (HTML). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

კ. დემეტრაშვილი. www.teens.parliament.ge - საქართველოს პარლამენტის შემეცნებით-გასართობი ვებ-გვერდი მოზარდებისათვის (პრაქტიკული სახელმძღვანელო). საქართველოს პარლამენტი, გაეროს განვითარების პროგრამა, საქართველო, 2008. 2008წ. .

ო. ვერულავა, ჯ.რამსდენი, ლ.ვერულავა. xelovnuri inteleqtis safuZvlebi. teqnikuri universiteti~. Tbilisi 2008. 2007წ. .

გ. ღვინეფაძე. XML, მონაცემთა ბაზები და ინტერნეტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. ISBN 99940-40-19-7.

გ. ინანიშვილი. "მატერიალური კულტურის ძეგლების კონსერვაცია". "სტუ". თბილისი. 2009წ. 978-9941-14-583-4.

გ. ინანიშვილი, შ. სალაძე. "ნაკეთობათა პროექტირება და შესრულება თერმული დამუშავების მინანქრის ტექნოლოგიით". "სტუ". თბილისი. 2009წ. 978-9941-0-2156-5.

გ. ინანიშვილი. "სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები". "სტუ". თბილისი. 2003წ. 99928-943-4-2.

ლ. ჩხეიძე. "შრომის დაცვა" (სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის). . 2011წ. CD/402.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. \\\'მიკროეკონომიკა\\\" (თემა11). გამომცემლობა "ნიკე'. 2003წ. 99928-943-7-2 გვ-256.

Ж. Вардзелашвили. «212 упражнений по русскому языку». (РКИ. Уровень А1.). . ელექტრონული რესურსი. 2011წ. .

Ж. Вардзелашвили. «Теория и практика перевода отраслевых текстов». Краткий электронный курс лекций для студентов технических специальностей.. საქართველოს . 2015წ. .

Ж. Вардзелашвили. «Язык и знание». (Цикл лекций) . ელექტრონული რესურსი. 2012წ. .