სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. ფადიურაშვილი. მეთოდური მითითებები საექსპერტო ლაბორატორიებში ფიზიკურ-ქიმიური ექსპერტიზის ჩასატარებლად. სტუ. 2011წ. 978-9941-14-952-8.

ე. ბარათაშვილი, ლ.ქოქიაური. მენეჯმენტის პრინციპები. გამომცემლობა "ინოვაცია". თბილისი. 38 ნ.თ.. 2010წ. .

გ. ლომსაძე. მენეჯმენტის საფუძვლები . თურქეთის სამხედრო–სახმელეთო სასწავლებლის გამომცემლობა, ანკარა. გვ.80;. 2004წ. .

ფ. წოწკოლაური, გიორგი შუბლაძე, ბაბულია მღებრიშვილი. მენეჯმენტის სახელმძღვანელო. უნივერსალი. 2011წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, თ. კილაძე, ნ.დიდიშვილი. მენეჯმენტის ფსიქოლოგია. სტუ–ს გამომცემლობა. 2007წ. 978-99940-955-9-9 გვ-144.

მ. ოქროსაშვილი. მეტალოგრაფია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-204-8.

მ. ოქროსაშვილი, მ.ბეჟანიშვილი. მეტალოგრაფია. ლაბორატორიული სამუშაოები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-202-4.

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ო. შიოს ძე მიქაძე, ნ. წერეთელი, ა. გაგნიძე, ვ. კოპალეიშვილი, დ. ნოზაძე, ო. მეტრეველი (როჟკო), გ. კოხრეიძე, გ. ლომთათიძე. მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი (ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული). ორტომეულის I ტომი.. შპს „ფორმა“. 2011წ. ISBN 978-9941-0-3552-4 (ორივე ტომის), ISBN 978-9941-0-3553-1 (პირველი ტომის).

ი. ქაშაკაშვილი, გ. ქაშაკაშვილი, ო. შიოს ძე მიქაძე, ნ. წერეთელი, ა. გაგნიძე, ვ. კოპალეიშვილი, დ. ნოზაძე, ო. მეტრეველი (როჟკო), გ. კოხრეიძე, გ. ლომთათიძე. მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი (ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული). ორტომეულის II ტომი.. შპს „ფორმა“. 2011წ. ISBN 978-9941-0-3552-4 (ორივე ტომის), ISBN 978-9941-0-3554-8 (მეორე ტომის).

ო. შიოს ძე მიქაძე. მეტალურგიული ღუმლები. თბილისი, გამომცემლობა "განათლება". 2002წ. ISBN 599928-24-63-8 .

გ. მურჯიკნელი, ზ. აზმაიფარაშვილი. მეტროლოგია და ელექტრული გაზომვები. სტუ. 2013წ. 978-9941-0-6073-1.

გ. მურჯიკნელი, ზედგენიძე ი., ტომარაძე ო.. მეტროლოგია და საზომი ტექნიკა. სტუ. 2005წ. .

ნ. დავითაშვილი, თავხელიძე დავითი. მექანიზმებისა და მანქანების თეორია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN 978-9941-14-873-6.

ზ. ნაცვლიშვილი, დავით თავხელიძე. მექანიზმებისა და მანქანების თეორია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-852-1.

მ. შილაკაძე. მექანიკური მოწყობილობის საიმედოობის საფუძვლები. - 400 გვ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-666-4.

მ. ოქროსაშვილი. მეცნიერული კვლევის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-725-8.

ს. მებონია, დ. ნოზაძე. მილების მწარმოებელი საამქროების მექანიკური მოწყობილობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ს. მებონია, დ. ნოზაძე. მილების საამქროების მოწყობილობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

დ. ნოზაძე, მ.მიქაუტაძე. მილების მწარმოებელი საამქროების მექანიკური მოწყობილობა-. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

დ. ნოზაძე, დ. ნოზაძე, მ.მიქაუტაძე. მილების საამქროების მოწყობილობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .