სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ინანიშვილი, შ. სალაძე. "ნაკეთობათა პროექტირება და შესრულება თერმული დამუშავების მინანქრის ტექნოლოგიით". "სტუ". თბილისი. 2009წ. 978-9941-0-2156-5.

გ. ინანიშვილი. "სიძველეთა ტექნიკური ექსპერტიზის საფუძვლები". "სტუ". თბილისი. 2003წ. 99928-943-4-2.

ლ. ჩხეიძე. "შრომის დაცვა" (სასურსათო ტექნოლოგიის სპეციალობის სტუდენტებისათვის). . 2011წ. CD/402.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. \\\'მიკროეკონომიკა\\\" (თემა11). გამომცემლობა "ნიკე'. 2003წ. 99928-943-7-2 გვ-256.

Ж. Вардзелашвили. «212 упражнений по русскому языку». (РКИ. Уровень А1.). . ელექტრონული რესურსი. 2011წ. .

Ж. Вардзелашвили. «Теория и практика перевода отраслевых текстов». Краткий электронный курс лекций для студентов технических специальностей.. საქართველოს . 2015წ. .

Ж. Вардзелашвили. «Язык и знание». (Цикл лекций) . ელექტრონული რესურსი. 2012წ. .

Дж. Шанидзе. Агломерация железных руд(справочник). 141стр.. Изд." Технiка" Киев. 1991წ. .

ო. ქართველიშვილი, Михаил картвелишвили. Арифметика цифровых вычмслительных систем. Технический университет. 2014წ. ISBN 978-9941-20-442-5.

О. Габедава. Архитектура компьютера. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-116-4.

რ. სვანიძე, И.И. Гроднев , А.Г. Мурадян , Р.М. Шарафутдинов , Е.Б. Алексеев , М.И. Александровский , С.Н. Ксенофонтов , В.М. Хабибулин . Волоконно-оптические системы передачи и кабели. Радио и связь. 1993წ. .

Дж. Шанидзе. Вопросы идентификаций и создания АСУ ТП пылеватых руд и концентратов.100cтр. Изд. "Техника" Kiev. 1993წ. .

Т. Обгадзе, В.Г.Прокошев. Вычислительная физика. Издательство Владимирского Государственного университета. 1999წ. ISBN 5-89368-129-0.

Г. Метревели, ვაზაგაშვილი, ჭურჭელაური. гармониьеские изгибные колебания упруго-вязкоупругих механических систем. სტუ–ს გამომცემლობა . 2009წ. .

ნ. ბაღათურია. Грузинское Виноделие теория и практика. Не передней обложке изображена скульптура "Тамада". Грузия, Вани, У11 век до н.э.. 2010წ. 978-9941-0-2534-1.

ა. გაგნიძე, Г. Якобашвили. Дефекты в стальных отливках, заготовках и сварных соединениях. ООО "Тобалиси". 2007წ. .

Е. Гегешидзе, Е, И, Гегешидзе, Т,Ф Мчедлишвили, П,Г Хведелидзе. Динамический синтез и комплекс организационно-технических решений для повышения эффективности судовых автоматизированных систем. твилисию комитет ИФТОММА Грузии. 2008წ. удк 629,12,066,621,431.

Е, И, Гегешидзе, Т,Ф Мчедлишвили, П,Г Хведелидзе. Динамический синтез и комплекс организационно-технических решений для повышения эффективности судовых автоматизированных систем. твилисию комитет ИФТОММА Грузии. 2008წ. удк 629,12,066,621,431.

Г. Чачанидзе. Задачи и упражнения для практических заданий по основам теории систем . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1989წ. .