სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ფოფორაძე. მინერალოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-076-1.

ა. რობიტაშვილი, რობიტაშვილი გიორგი. მობილური ტელეკომუნიკაციის მიწისპირა და თანამგზავრული სისტემები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ა. რობიტაშვილი. მობილური ფიჭური ტელეკომუნიკაცია,პრინციპები და სისტემები. გამომცემლობა ი/მ "მომავლიდან". 2006წ. .

გ. ჯოლია, სართანია ვახტანგ. მოლაპარაკების თეორია და პრაქტიკა. საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა. 2012წ. 978–9941–0–5147–0.

ი. მოდებაძე, კ. ხოშტარია, ჯ. ხუნწარია. მრავალარხიანი საკაბელო ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-127-1.

ქ. ჯიჯეიშვილი. მსოფლიო პოლიტიკა (განახლებული გამოცემა). გამომცემლობა ცოდნა. 2010წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. მსოფლიო პოლიტიკა (სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ცოდნა. 2009წ. .

ზ. კვეტენაძე. მსოფლიოს უახლესი ისტორია. უნივერსალი. 2009წ. .

ზ. კვეტენაძე. მსოფლიოს უახლესი ისტორია. უნივერსალი. 2013წ. .

ნ. მექვაბიშვილი, ა.სოხაძე, გ.გურეშიძე. მშენებლობა და გარემო, ნაწ.1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტამბა. 2006წ. .

ნ. მექვაბიშვილი, ა.სოხაძე, გ.გურეშიძე. მშენებლობა და გარემო, ნაწ.2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტამბა. 2006წ. .

გ. ცინცაძე. მშენებლობის ეკონომიკა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2008წ. ISBN 978-9941-14-059-4.

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. პატარაია. მშენებლობის ეკონომიკა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"2008წ. 0წ. .

გ. ცინცაძე. მშენებლობის მენეჯმენტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2009წ. ISBN 978-9941-14-538-4.

გ. ტყემალაძე. მცენარეთა ბიოქიმია . ელექტრონული ვერსია, 2014. 0წ. .

მ. ჯაფარიძე, გ.მახარაძე, გ.ბერაია, ნ.თევზაძე. ნავთობის ბიზნესისა და მარკეტინგის განმარტებითი ლექსიკონი. გადაცემულია შემკვეთებისთვის დასაბეჭდად 2003წ.. წ. .

მ. ჯაფარიძე, რ.თევზაძე, ზ.მგელაძე, დ.პაპავა. ნავთობის გეოლოგიისა და მრეწველობის განმარტებითი ლექსიკონი (5 ტომეული). გადაცემულია შემკვეთებისთვის დასაბეჭდად 2004წ.. წ. .

მ. ჯაფარიძე, გ.მახარაძე, გ.ბერაია, ნ.თევზაძე. ნავთობის გეოლოგიისა და მრეწველობის სამენოვანი ლექსიკონი (ინგლისურ-ქართულ-რუსული). გადაცემულია შემკვეთებისთვის დასაბეჭდად 2004წ.. წ. .

მ. ჯაფარიძე, ზ.მგელაძე, გ.მახარაძე, გ.ბერაია. ნავთობის გეოლოგიისა და მრეწველობის ტერმინოლოგიური ლექსიკონი (ქართულ - რუსული , რუსულ - ქართული). გადაცემულია შემკვეთებისთვის დასაბეჭდად 2003წ.. წ. .

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკა და ტექნოლოგია. მეორე ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-0-100-0; 99940-0-102-7.