სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ა. ბუქსიანიძე. მთაგორიან გზებზე სტიქიურ მლენებთან ბრძოლის მეთოდები და ღონისძიებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2002წ. .

ს. მებონია, დ. ნოზაძე. მილების მწარმოებელი საამქროების მექანიკური მოწყობილობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ს. მებონია, დ. ნოზაძე. მილების საამქროების მოწყობილობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

დ. ნოზაძე, მ.მიქაუტაძე. მილების მწარმოებელი საამქროების მექანიკური მოწყობილობა-. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

დ. ნოზაძე, დ. ნოზაძე, მ.მიქაუტაძე. მილების საამქროების მოწყობილობა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ფოფორაძე. მინერალოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-076-1.

ა. რობიტაშვილი, რობიტაშვილი გიორგი. მობილური ტელეკომუნიკაციის მიწისპირა და თანამგზავრული სისტემები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ა. რობიტაშვილი. მობილური ფიჭური ტელეკომუნიკაცია,პრინციპები და სისტემები. გამომცემლობა ი/მ "მომავლიდან". 2006წ. .

გ. ჯოლია, სართანია ვახტანგ. მოლაპარაკების თეორია და პრაქტიკა. საქართველოს საპატრიარქოს გამომცემლობა. 2012წ. 978–9941–0–5147–0.

გ. სურგულაძე, ჩოგოვაძე გოჩა. მონაცემთა და ცოდნის ბაზების აგების საფუძვლები. ”განათლება”. 1996წ. ISBN სბ N4793.

ი. მოდებაძე, კ. ხოშტარია, ჯ. ხუნწარია. მრავალარხიანი საკაბელო ტელეკომუნიკაციის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2012წ. 978-9941-20-127-1.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე,მ.ჭანტურია,ა.ლებანიძე. მრავალსართულიანი რკინაბეტონის კარკასული შენობის გაანგარიშება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. ISBN978-9941-14-881-1.

ქ. ჯიჯეიშვილი. მსოფლიო პოლიტიკა (განახლებული გამოცემა). გამომცემლობა ცოდნა. 2010წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. მსოფლიო პოლიტიკა (სახელმძღვანელო). გამომცემლობა ცოდნა. 2009წ. .

ზ. კვეტენაძე. მსოფლიოს უახლესი ისტორია. უნივერსალი. 2009წ. .

ზ. კვეტენაძე. მსოფლიოს უახლესი ისტორია. უნივერსალი. 2013წ. .

გ. გურეშიძე, ა. სოხაძე, ნ. მექვაბიშვილი. მშენებლობა და გარემო. " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. .

ნ. მექვაბიშვილი, ა.სოხაძე, გ.გურეშიძე. მშენებლობა და გარემო, ნაწ.1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტამბა. 2006წ. .

ნ. მექვაბიშვილი, ა.სოხაძე, გ.გურეშიძე. მშენებლობა და გარემო, ნაწ.2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტამბა. 2006წ. .

გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე, გ. გურეშიძე. მშენებლობა და გარემო. II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .