სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

გ. ცინცაძე. მშენებლობის ეკონომიკა. "ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2008წ. ISBN 978-9941-14-059-4.

ჯ. ჩოგოვაძე, რ. პატარაია. მშენებლობის ეკონომიკა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი"2008წ. 0წ. .

გ. ცინცაძე. მშენებლობის მენეჯმენტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2009წ. ISBN 978-9941-14-538-4.

რ. იმედაძე. მშენებლობის საფუძვლები. . 2004წ. ISBN 99940-14-83-8.

რ. იმედაძე, გ.ლაღუნდარიძე, რ.ცხვედაძე. მშენებლობის საფუძვლები და კონსტრუქციათა პროექტირება. . 2005წ. ISBN 99940-14-83-8.

გ. ტყემალაძე. მცენარეთა ბიოქიმია . ელექტრონული ვერსია, 2014. 0წ. .

მ. ჯაფარიძე, გ.მახარაძე, გ.ბერაია, ნ.თევზაძე. ნავთობის ბიზნესისა და მარკეტინგის განმარტებითი ლექსიკონი. გადაცემულია შემკვეთებისთვის დასაბეჭდად 2003წ.. წ. .

მ. ჯაფარიძე, რ.თევზაძე, ზ.მგელაძე, დ.პაპავა. ნავთობის გეოლოგიისა და მრეწველობის განმარტებითი ლექსიკონი (5 ტომეული). გადაცემულია შემკვეთებისთვის დასაბეჭდად 2004წ.. წ. .

მ. ჯაფარიძე, გ.მახარაძე, გ.ბერაია, ნ.თევზაძე. ნავთობის გეოლოგიისა და მრეწველობის სამენოვანი ლექსიკონი (ინგლისურ-ქართულ-რუსული). გადაცემულია შემკვეთებისთვის დასაბეჭდად 2004წ.. წ. .

მ. ჯაფარიძე, ზ.მგელაძე, გ.მახარაძე, გ.ბერაია. ნავთობის გეოლოგიისა და მრეწველობის ტერმინოლოგიური ლექსიკონი (ქართულ - რუსული , რუსულ - ქართული). გადაცემულია შემკვეთებისთვის დასაბეჭდად 2003წ.. წ. .

ო. ხაზარაძე, ვ.თარხნიშვილი, თ.გიორგაძე, კ.იაშვილი. ნავთობისა და გაზის მილსადენების და საცავების ლითონთა კონსტრუქციები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი'. 2009წ. ISBN 978-9941-14-275-8.

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკა და ტექნოლოგია. მეორე ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-0-100-0; 99940-0-102-7.

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკა და ტექნოლოგია. პირველი ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 99940-0-100-0; 99940-0-101-9.

ნ. ბაქრაძე, თ. გერკეული. ნამზადების დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-624-4.

ბ. სეხნიაძე, თინათინ სეხნიაიძე. ნარკვევები ნოტარიატის ისტორიიდან. იურიდიული ლიტერატურა. 2016წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ნაციონალიზმის თეორია. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-0-5754-0.

გ. სურგულაძე. ობიექტ-ორიენტირებული დაპროგრამების მეთოდი C++ ენის ბაზაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 99940-56-18-2.

ლ. გაჩეჩილაძე. ობიექტზე ორიენტირებული დაპროგრამება C++ ენაზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. 978-9941-20-862-1.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.კიკნაძე, მ.ხომერიკი. ორგანიზაციული ინტელექტუალური სისტემები. სტუ, 235. 2009წ. .

ზ. გასიტაშვილი, რ.სამხარაძე, ა.ფრანგიშვილი (ზ.გასიტაშვილის რედაქციით). პასკალი. ცნობარი, სტუ, 298 გვ.. 1995წ. .