სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯვარელია, ჩხეიძე ლ.. ავარიები და კატასტროფები ტრანსპორტზე. ნაწ. 2. CD422. 2011წ. .

ლ. ჩხეიძე, ლ. ჩხეიძე. ავარიები და კატასტროფები ტრანსპორტზე. ნაწ. 2. CD422. 2011წ. .

მ. ბალიაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები NI Multisim და NI Ultiboard . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN 978-9941-20-528-6.

ჯ. დოჭვირი, ო. ხაჭაპურიძე. ავტომატიზებული ელექტროამძრავების საფუძვლები, I ნაწ.. გამომც. ,, ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. 978-9941-14-980-1.

ჯ. დოჭვირი, ო. ხაჭაპურიძე. ავტომატიზებული ელექტროამძრავების საფუძვლები, II ნაწ. . თბილისი, გამომც. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. 978-9941-20-091-5.

გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ჩაჩანიძე. ავტომატიზებული მართვის მოდელები. ლოგიკური და გრაფული მოდელები. თბილისი, "ტექნიკერი უნივერსიტეტი". 2005წ. ISBN -99940-40-82-0.

ა. დუნდუა. ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო და საგადასარბენო სისტემები; I ნაწილი; 291 გვ.. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-301-4.

. ავტომობილები კონსტრუქციული უსაფრთხოება. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2013, 139 გვ.. 2013წ. ISBN 978-9941-20-327-5.

თ. აფაქიძე, ჯ.იოსებიძე,, გ.მიქაძე, გ.აბრამიშვილი,, ხ. მღებრიშვილი და სხვა.. ავტომობილების ეკოლოგიურობის საფუძვლები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი,. 2009წ. .

ხ. მღებრიშვილი, გ. მიქაძე, გ. აბრამიშვილი, ა. ჩხეიძე. ავტომობილების ეკოლოგიურობის საფუძვლები. . საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერისიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-729-6.

ნ. დიასამიძე, გ. მიქაძე. ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

თ. აფაქიძე, ჯ.იოსებიძე,, გ.აბრამიშვილი,, გ.მიქაძე. ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2009წ. 115 გვ..

ჯ. იოსებიძე, გ. მიქაძე, გ. აბრამიშვილი, ა. ჩხეიძე, აფაქიძე თორნიკე. ავტომობილების ექსპლუატაცია და ეკოლოგია.. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. http://www.gtu.ge/publishinghouse/.

ზ. ბოგველიშვილი, ჯ.იოსებიძე, ო.გელაშვილი. ავტომობილების კონსტრუქციული უსაფრთხოება. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 139 გვ. 2013წ. ISBN 978-9941-20-327-5.

ჯ. ხმიადაშვილი, ო. გელაშვილი. ავტომობილების ტექნიკური მომსახურება . თბილისი, ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2007წ. ISBN 978-99940-57-86-3.

ჯ. ხმიადაშვილი. ავტომობილების ტექნიკური მომსახურების ობიექტების ტექნოლოგიური დაპროექტება (სახელმძღვანელო). თბილისი, “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2004წ. ISBN 99940-14-90-0.

ვ. ჯაჯანიძე. ავტომობილის რემონტის საფუძვლები. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. .

გ.წიფურია. ავტომობილის უწესივრობების დიაგნოსტიკა. თბილისი, უნივერსალი,. 2008წ. .

დ. ფრიდონაშვილი. ავტომობილის შასის მოწყობილობა (სახელმიძღვანელო). ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი 2008. 0წ. .

ჯ. იოსებიძე, დ. ფრიდონაშვილი. ავტომობილის შასის მოწყობილობა.. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-044-0.