სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მელაძე. აგრომეტეოროლოგია . გამომც. `უნივერსალი”. 2008წ. 978-9941-12-181-4.

ზ. ბარდაჩიძე. აგროქიმიკატები და მათი სტანდარტიზაცია და ინდენტიფიკაცია. სტრუქტურა=ბიბილოთეკა-ელექტრონული წიგნები. 2008წ. .

ც. ლომაია. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. დებორა. 2014წ. 978-9941-0-1256-6.

თ. ღამბაშიძე. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი. უნივერსალი. 2009წ. 978–9941–0–1539–7.

ც. ლომაია. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი, მე-3 გამოცემა, შევსებული და გადამუშავებული . . 2014წ. .

ც. ლომაია. ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის, მეორე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა. . 2012წ. .

ბ. შანშიაშვილი. ადმინისტრაციულ-სახელმწიფოებრივი მართვის მეცნიერული საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-56-78-6.

ხ. ლორია, მაია კოპალეიშვილი, პაატა ტურავა, ირმა ხარშილაძე, თამარ გვარამაძე, თამარ ღვამიჩავა. ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო. იურისტების სამყარო. 2018წ. .

ჯ. ფანჩულიძე, გ.ბუცხრიკიძე. ადმინისტრირება და მენეჯმენტი. ,,ახალციხის უნივერსიტეტი“. 2013წ. 978-9941-9334-2-4.

პ. ნადირაშვილი, ვ. გოგლიძე, ა. ბურდულაძე, ნ. ელოშვილი. აეროდრომების ექსპლუატაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. ISSN 1512-0996 გვ.1-64.

ნ. ჯვარელია, ჩხეიძე ლ.. ავარიები და კატასტროფები ტრანსპორტზე. ნაწ. 2. CD422. 2011წ. .

ლ. ჩხეიძე, ლ. ჩხეიძე. ავარიები და კატასტროფები ტრანსპორტზე. ნაწ. 2. CD422. 2011წ. .

მ. ბალიაშვილი, ზ. აზმაიფარაშვილი. ავტომატიზებული დაპროექტების სისტემები NI Multisim და NI Ultiboard . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. ISBN 978-9941-20-528-6.

ჯ. დოჭვირი, ო. ხაჭაპურიძე. ავტომატიზებული ელექტროამძრავების საფუძვლები, I ნაწ.. გამომც. ,, ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2011წ. 978-9941-14-980-1.

ჯ. დოჭვირი, ო. ხაჭაპურიძე. ავტომატიზებული ელექტროამძრავების საფუძვლები, II ნაწ. . თბილისი, გამომც. ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2012წ. 978-9941-20-091-5.

გ. გოგიჩაიშვილი, გ. ჩაჩანიძე. ავტომატიზებული მართვის მოდელები. ლოგიკური და გრაფული მოდელები. თბილისი, "ტექნიკერი უნივერსიტეტი". 2005წ. ISBN -99940-40-82-0.

ა. დუნდუა. ავტომატიკისა და ტელემექანიკის სასადგურო და საგადასარბენო სისტემები; I ნაწილი; 291 გვ.. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-301-4.

. ავტომობილები კონსტრუქციული უსაფრთხოება. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2013, 139 გვ.. 2013წ. ISBN 978-9941-20-327-5.

თ. აფაქიძე, ჯ.იოსებიძე,, გ.მიქაძე, გ.აბრამიშვილი,, ხ. მღებრიშვილი და სხვა.. ავტომობილების ეკოლოგიურობის საფუძვლები . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი,. 2009წ. .

ხ. მღებრიშვილი, გ. მიქაძე, გ. აბრამიშვილი, ა. ჩხეიძე. ავტომობილების ეკოლოგიურობის საფუძვლები. . საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერისიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-729-6.