სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2608 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯორჯიკია. სოციალური კონფლიქტები. . ტექნიკური უნივერსიტეტი.2009 . 2009წ. 978-9941-14-530-8..

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე, ქეთევან ჩიტალაძე. ტურიზმის სტატისტიკა ნაწ.Г. „უნივერსალი“. 2012წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ. ბალაბანოვი, მ. ყურაშვილი, ლ. რუხაძე. უმაღლესი მათემატიკა I. . სახელმძღვანელო. გამომცემლობა "განათლება". 1985წ. .

ლ. მახარაძე, ნ.ბოჭორიშვილი, ა.აბშილავა, ნ.ხუნდაძე. უსაფრთხოების ტექნიკის საფუძვლები ნავთობისა და აირის მოპოვებისა და ექსპლუატაციისას, II ნაწილი. “ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, . 2013წ. .

დ. ბიბილეიშვილი. ფიზიკური ქიმია (I ნაწილი) . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი, გვ. 77 . 2006წ. .

გ. ცაავა. ფინანსური მარკეტინგი. უნივერსალი. 2009წ. ISBN 978-9941-12-477-8.

გ. ცაავა. ფინანსური მენეჯმენტი. . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. ISBN 978-9941-14-630-5.

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; პ.სამსონაშვილი. ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები, ნაწილი I . ტექნიკური უნივერსირტეტი. 2011წ. .

ო. ლაბაძე. “სიგნალების თეორია“. (სალექციო კურსი). 229 გვ. . . 2012წ. .

ა. ფრანგიშვილი. „C++ ყველასათვის“ . საგამომცემლო სახლი “ტექნიკური უნივერსიტეტი” თბილისი. 2010წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, სამადაშვილი უშანგი. „თანამედროვე ეკონომიკა “- სახელმძღვანელო,320 გვ... გამ-ბა „უნივერსალი“, . 2013წ. .

შ. ფაფიაშვილი. " სისხლის საპროცესო სამართლის კავშირი მომიჯნავე იურიდიულ დისციპლინებთან" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვერდი.16–20;.

შ. ფაფიაშვილი. " სისხლის საპროცესო კანონის გამოყენების თეორია და პრაქტიკა, მოქმედება დროში,სივრცეში და პირთა წრის მიმართ" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 0წ. გვერდი.20–22.

ჯ. ჯანაშია. "ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო და შიდა ეროვნულ სამართლებრივი მექანიზმები და რეგულაციები, სალექციო კურსი, ნაწილი პირველი". "შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია". 2015წ. 201 გვერდი,თბილისი.

შ. გოგოლაძე. "არქიტექტურული მორფოლოგია" ზოგადი თეორია. ნაბეწდი. 2005წ. 150 გვ..

შ. ფაფიაშვილი. "გზა მართლისა სამართლისა". "მერიდიანი". 2016წ. გვერდი 1-392.

შ. ფაფიაშვილი. "დამამტკიცებელი საბუთებისა და დაუშვებელი მტკიცებულების ცნება" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.186-190.

შ. ფაფიაშვილი. "დანაშაულთა გახსნის მეთოდოლოგია და ტექნიკა". "მერიდიანი". 2010წ. გვერდი 572, თბილისი.

მ. ჯიქია. "ევროკავშირის საგადასადახო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა, სახელმძღვანელო (განახლებული გამოცემა)". . 2016წ. .

ნ. ლორთქიფანიძე, გ.კიკნაველიძე, მ.ქობალია. "ენერგოკომპანიების საქმიანობის ორგანიზაცია და მენეჯმენტი". სტუ. 224 გვ.. 2009წ. 621,31(075.8).