სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2425 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ფაფიაშვილი. "ირიბი ანუ არაპირდაპირი მტკიცებულების ცნება, არსი და მნიშვნელობა" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.178–186.

K. Melikidze. Energy Audit Manual. "ნეკერი",. 2011წ. ISBN 978-8841-416-90-3.

Г. Чачанидзе. Математическая логика логические сети конечные автоматы . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 1989წ. .

გ. ჯაფარიძე, შ.სულხანიშვილი, მ. მაღლაკელიძე. ამწე-სატრანსპორტო მანქანები. II ნაწილი სატრანსპორტო მანქანები . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 358 გვ. ISBN 978-9941-14-137-9 .

ზ. ნაცვლიშვილი, რ. დანელია და სხვ.. გეომეტრია – 9. სახელმძღვანელო. გამომცემლობა “ლეგია“. 1994წ. 119 გვ.

კ. ყიზილაშვილი, შ.ყიზილაშვილი. ეკონომიკური თეორია . ,,თობალისი’’ . 2011წ. 99940-36-40-8.

ა. ზერეკიძე, ა.ზამკოვი. ელექტრული მანქანები . პირველი, ნაწილი. ტრანსფორმატორები. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

ა. ზერეკიძე, ა. ზამკოვი. ელექტრული მანქანები. პირველი, მეორე და მეოთხე ნაწილები. . 2011წ. .

გ. შარაშენიძე. ვაგონების დინამიკური დატვირთვები და მოძრაობის უსაფრთხოება. . გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2007წ. ISBN 978-00040-57-99-3. თბილისი, 2007, 192 გვ..

გ. სურგულაძე, ო. შონია, კ.ბოტჰე, თემო დოლიძე, გიორგი სურგულაძე. თანამედროვე პროგრამული პლატფორმები და ენები (WindowsNT, Unix, Linux, C++, Java, XML). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. ISBN 99940-14-11-0.

ნ. აბულაძე, ნ. აბულაძე, მ. რაზმაძე. კოლოიდური ქიმია (ზედაპირული მოვლენები). I ნაწილი . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 94 გვ.. 2009წ. .

ქ. ავალიშვილი. მეთოდური მითითებები ლაბორატიული სამუშაოების შესასრულებლად ნაბეჭდი პლატების კონსტრუირებასა და წარმოების ტექნოლოგიაში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1997წ. .

გ. სურგულაძე, ო. შონია, ლ. ყვავაძე. მონაცემთა განაწილებული ბაზების მართვის სისტემები (MsSQL Server, Access, InterBase, JDBC, Oracle). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. ISBN 99940-35-18-5.

რ. ჩოგოვაძე, რ. ხუროძე. ნეიროინფორმატიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. უაკ 621.391.

გ. გურეშიძე, ა.სოხაძე ლ. კახიანი ლ. ბალანჩივაძე მ. ჭანტურია ლ. ავალიშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციები (II ნაწილი) (სახელმძღვანელო). " ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. .

თ. ჟორდანია. რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოების მუშა (მეყალიბე, მეარმატურე, მებეტონე).. .. . 2009წ. .

ნ. ჯორჯიკია. სოციალური კონფლიქტები. . ტექნიკური უნივერსიტეტი.2009 . 2009წ. 978-9941-14-530-8..

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე, ქეთევან ჩიტალაძე. ტურიზმის სტატისტიკა ნაწ.Г. „უნივერსალი“. 2012წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ. ბალაბანოვი, მ. ყურაშვილი, ლ. რუხაძე. უმაღლესი მათემატიკა I. . სახელმძღვანელო. გამომცემლობა "განათლება". 1985წ. .

დ. ბიბილეიშვილი. ფიზიკური ქიმია (I ნაწილი) . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ თბილისი, გვ. 77 . 2006წ. .