სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. გელაშვილი, ვ. ჯაჯანიძე. ავტოსარემონტო საწარმოების ტექნოლოგიური დაპროექტება . ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი”, თბილისი, გვ.124. 2006წ. .

ჯ. ხმიადაშვილი. ავტოსერვისის საფუძვლები. "ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. ISBN 978-9941-20-950-5.

ო. მხეიძე. ათი ლექცია სასრულო ელემენტების მეთოდში . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

გ. ყირმელაშვილი, ი. ბეჟუაშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, ბ. მასპინძელაშვილი. ალბათობის თეორია. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, - 130 გვ. 2013წ. .

გ. ბერიკელაშვილი, გ.ყირმელაშვილი, ი.ბეჟუაშვილი, ბ. მასპინძელაშვილი. ალბათობის თეორია. „ტექნიკური უნ-ტი“, თბილისი, . 2013წ. ISBN 978-9941-20-290-2 .

გ. ყირმელაშვილი, ბუაძე ტ., ფიფია გ.. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატიკის ელემენტები. გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 212 გვ. 2009წ. .

ა. ბუქსიანიძე, ზ. ნაცვლიშვილი, დ. ბიწაძე. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

ქვათაძე ზურაბ, გიორგაძე გივი. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა . სტუ - თბ. : [ტექნ. უნ-ტი], გამ-ბა "inteleqti" სტ. . 2007წ. 978-99940-956-8-1 .

ი. სხირტლაძე. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა (სახელმძღვანელო ეკონომისტებისთვის). მცირე აკადემია. 2008წ. ISBN 978-999-40-946-7-7.

ზ. ქვათაძე, გ.ფანცულაია, გ. გიორგაძე. ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა. სახელმძღვანელო. სტუ. თბილისი. 228 გვ. 2007წ. ISBN 978-99940-956-8-1.

გ. ყირმელაშვილი, ი. ბეჟუაშვილი, გ. ბერიკელაშვილი, ბ. მასპინძელაშვილი. ალბათობის თეორია. (მეორე შესწორებული და გადამუშავებული გამოცემა) . „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, – 254 გვ. 2017წ. .

ტ. ბუაძე. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები . (ტ. ბუაძის რედაქციით). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი . 2009წ. 2009, 210 გვ. ISBN 978-9941-141-693-0.

ტ. ბუაძე, ა. კვალიაშვილი, გ. მირზიაშვილი, მ. ნადარეიშვილი. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები . დამხმარე სახელმძღვანელო საქართველოს სსრ უმაღლესი და საშ. სპეც. განათლების სამინისტრო. საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, თბილისი. 1987წ. 1987, 96.

ზ. ნაცვლიშვილი, ა. ედიბერიძე. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები . სახელმძღვანელო. თბ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა . 1978წ. 220 გვ.

გ. ფიფია, ტ.ბუაძე, გ.ყირმელაშვილი, ი.ბეჟუაშვილი.. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის ელემენტები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. დამტკიცებულია სტუ-ს სარედაქციო- საგამომცემლო საბჭოს მიერ. 02.07.2009, ოქმი №6. . 2009წ. .

ტ. ბუაძე, გ. ყირმელაშვილი, ი. ბეჟუაშვილი, გ. ფიფია. ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის საწყისები . (ტ. ბუაძის რედაქციით). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2009წ. 2009, 210 გვ. . ISBN 978 – 9941 – 141 – 693 – 0.

დ. მაგრაქველიძე. ალბათობის მეთოდები ინფორმატიაკში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 5წ. 978-9941- 28-044- 3 (PDF).

ტ. ბუაძე, გ. ჯავახიშვილი, ზ. კანდელაკი. ალბათური მოდელები ეკონომიკაში. დამხმარე სახელმძღვანელო. . მეორე შევსებული და შესწორებული გამოცემა. თბილისის საავიაციო უნივერსიტეტი, საგ. კომპ. „გრიფონი“. 2009წ. 2009, 167 გვ. ISSN 978 – 9941-0-1603-5.

ტ. ბუაძე, გ. ჯავახიშვილი, ზ. კანდელაკი. ალბათური მოდელები ეკონომიკაში. დამხმარე სახელმძღვანელო. . თბილისის საავიაციო უნივერსიტეტი, თბილისი. 2006წ. 2006, 116. USBN 99940-36-87-4.

ს. ხიზანიშვილი. ალბერ კამიუს შემოქმედების ფილოსოფიური ასპექტები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2009წ. ISBN 978-9941-14-603-9.