სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ზ. ბაიაშვილი. პერსონალური კომპიუტერების გამოყენების საფუძვლები. . სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1995წ. 72 გვ..

ჯ. უფლისაშვილი, ნ.ნათბილაძე. პოლიგრაფიული მანქანების მოძრავი სივრცითი სისტემების გეომეტრიული საფუძვლები. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-528-5.

რ. მიშველაძე. პოლიტიკა, კულტურა. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 694 გვ.. 2010წ. 978-9941-17-013-3.

მ. ამირგულაშვილი. პოლიტიკური პროცესები და პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-9941-14-015-0.

მ. ამირგულაშვილი. პოლიტიკური ფილოსოფია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-0-2594-5.

მ. ყიფიანი, ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. პოლიტიკური ფსიქოლოგია. საზოგადოება ცოდნა. 2011წ. 978-9941-411-33-5.

ი. კვესელავა, ვლადიმერ ჭანუყვაძე. პოლიტოლოგია. თბილისი. 2002წ. .

ს. ესაძე. პრაქტიკა (სამოქალაქო მშენებლობა). საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. ISBN 978-9941-14-629-9.

ბ. სეხნიაძე, თინათინ სეხნიაიძე. პრაქტიკული სახელმზღვანელო ნოტარიუსებისათვის. იურიდიული ლიტერატურა. 2016წ. .

ლ. გაჩეჩილაძე, ნ. ოთხოზორია. პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. 2015წ. .

გ. აბაშიძე. პროკურორი - გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელი.. გამომცემლობა _ `გეორგიკა~, თბილისი, . 2011წ. 978 9941-4-4.

გ. აბაშიძე. პროკურორი, როგორც სისხლისსამართლებრივი დევნის სუბიექტი (გამოძიების სტადიაზე). . თბილისი, გამომცემლობა _ `ინოვაცია~, . 2011წ. 978 9941-9178-4-4.

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ყანჩაველი. პროფესიული დაავადება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. 9940-40-90-1.

ნ. მექვაბიშვილი. რადიაქტიული უსაფრთხოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტამბა. 2009წ. .

მ. წიქარიშვილი, ჯ.ბახტაძე, გ.მეტრეველი, გიორგი ლაღუნდარიძე. რადიაციული და ელექტრომაგნიტური დეფექტოსკოპია. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" თბილისი,კოსტავას 77. 2005წ. ISBN 99940-48-34-1.

გ. ელიავა, რ. სვანიშვილი ნ. ჭაბაშვილი ზ. სოფრომაძე ზ. კახაბრიშვილი ა. გოგელია მ. მათიაშვილი პ. კასრაძე თ. სვანიშვილი ლ. თათარაძე. რეაბილიტაცია-აღდგენითი მკურნალობა. სასწავლო სახელმძღვანელო, გამომცემლობა “საქართველოს ხარისხის მართვის უნივერსიტეტი” თბ., 2007. 2007წ. 1-72.

. რეგიონალური ჰიდროგეოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

ე. ბარათაშვილი, ზ. გასიტაშვილი, კიკნაძე მ.. რეგიონის მდგრადი განვითარების პარადიგმა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. რეკლამის ესთეტიკა . სტუ გამომცემლობა . 2009წ. 109 გვერდი.

ლ. კახიანი, ლ.ბალანჩივაძე, ლ.ვერულაშვილი. რკინაბეტონის კონსტრუქციები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. ISBN978-9941-20-361-9.