სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. ლოლაძე, თ.ჟორდანია, შ.ბაქანიძე, ზ.ეზუგბაია, ი.ქვარაია. სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია . გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

შ. ბაქანიძე, თ.ჟორდანია. სამშენებლო წარმოების ტექნოლოგია. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ი. ქვარაია. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოების ტექნოლოგია. გამომცემლობა . 2005წ. 99940-48-41-4.

თ. ჟორდანია, შ.ბაქანიძე, ა.შალამბერიძე. სანიტარულ-ტექნიკური სამუშაოების წარმოება . . 2003წ. .

ზ. ბაიაშვილი. საოფისე კომპიუტერული პროგრამები. . სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2002წ. 160 გვ..

ნ. ხუნდაძე, ნ. ხუნდაძე. სარეწაო გეოფიზიკა. სტუ-ს გამმცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. 99940-35-19-3.

ნ. ხუნდაძე, ნ. ხუნდაძე. სარეწაო გეოფიზიკა I ნაწილი . სტუ-ს გამომცემლობა ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2004წ. 99940-35-19-3.

ნ. რურუა. სარკინიგზო მტყუნების შესწავლა, ანალიზი და ექსპერტიზა. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, . 2016წ. ISBN 978-9941-20-658-0. 395 გვ..

გ. თელია, ა. ჩხაიძე, გ. ჩხაიძე,. სარკინიგზო ტრანსპორტის მუშაობის სრულყოფისა და სადგურთა განვითარების აქტუალური პრობლემები (სახელმძღვანელო მაგისტრებისათვის).. გამომცემლობა `ბაკმი~, თბილისი, . 2003წ. ISBN 999.28-974-9-X. 2003. 432გვ..

უ. ზვიადაძე. სარწყავი მასივების მელიორაციული ჰიდროგეოლოგია. გამომცემლობა "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 1998წ. 9992836-32-6.

ზ. ეზუგბაია, თ.ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – ზეინკალ-სანტექნიკოსი. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ.. 2008წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მეარმატურე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი, . 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, ე. ქარუმიძე, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მებათქაშე. . გაეროს განვითარების პროგ-რამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი,. 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, ე. ქარუმიძე, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მეყალიბე . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი,. 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები – მომპირკეთებელი-მეფილე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი, . 2007წ. .

ზ. ეზუგბაია, თ. ჟორდანია. სასწავლო მოდულები-მებეტონე . გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP განათლების და მეცნ სამინ. დასაქმების ცენტრი. 2007წ. .

ჯ. ხუნწარია, ვ. ნანობაშვილი, ვიქტ. ნანობაშვილი, ვ. აბულაძე. სატელეკომუნიკაციო არხები და ხაზები. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2008წ. ISBN 978-9941-14-094-5.

ო. გელაშვილი, მებურიშვილი.მ.. სატრანსპორტო ლოგისტიკის სამართლებრივი რეგულირება. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, გვ.250. 2007წ. .

ო. გელაშვილი, მებურიშვილი.მ.. სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძვლები.. ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, . . 2007წ. გვ.484.

ლ. ბოცვაძე, ო.გელაშვილი, მ.მებურიშვილი. სატრანსპორტო ლოგისტიკის საფუძვლები.. სახელმძღვანელო. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი. 488 გვ.. 2007წ. 978–9941–14–132–4.